Yksi kaksi vai kolme Jumalaa

Saatana – tämän maailman Jumala

Jer. 27:5Minä olen tehnyt maan sekä ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat, suurella voimallani ja ojennetulla käsivarrellani, ja minä annan sen, kenelle hyväksi näen”. Jumala antoi maailman saatanalle, joka lupasi sen Jeesukselle jos Jeesus olisi kumartanut saatanaa. Kun Jumala lupasi Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maan, Hän ei varmaankaan tarkoittanut, että maan ylimpänä johtajana olisi saatana. Kun Abraham saa lunastaa Jumalan lupauksen, on varmaa, että maa on silloin puhdistettu saatanasta ja hänen joukoistaan. Saatanan mukana kulkee kuolema, mutta tuleva maailma on vapautettu kuolemasta; ihmiset, jotka asuvat siinä ovat saaneet palkintonsa.

Saatana on tullut tutuksi Raamatun lukijoille jo Raamatun alkulehdiltä, kun hän käärmeen muodossa petti Adamia ja Eevaa. Kuka vain rikkoi Jumalan käskyjä vastaan, heti saatana “yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä”. Myös Job, jonka Jumala oli todennut vanhurskaaksi mieheksi, sai saatanan epäilemään hänen todellista vanhurskauttaan. Job 1:7 kertoo:  Niin Herra kysyi saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.”  Myös Pietari kertoo saman kaltaisesta saatanan toiminnasta:  1.Piet. 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.  – Näin saatana on menetellyt koko ihmiskunnan historian ajan. Entä nyt kun lopun aika on käsillä? Mikä tulee olemaan saatanan osuus niissä tapahtumissa?

Ilm.12:3 Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;

Tämän jakeen peto tavataan niin Ilmestyskirjassa kuin myös Danielin kirjassa. Se on näyttelevä merkittävää roolia lopun ajan taisteluissa. Lohikäärme tunnistetaan saatanaksi, ja lohikäärmeen seitsemän päätä ja kymmenen sarvea kuvaavat valtioliittoa, jonka tarkoituksena on tuhota Israelin valtio.

12:4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.

Lohikäärmeen pyrstö pyyhkäisi kolmasosan taivaan tähdistä (enkeleistä) maan päälle. Kysymys on sodasta taivaassa, josta kerrotaan jakeessa 17:

12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, 12:8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Tärkeä kysymys, joka askarruttaa monia on: milloin tämä sota käydään ja million saatana enkeleineen heitetään ulos taivaasta maan päälle? Seuraavat jakeet antavat tähän osviittaa.

12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

Johannes kuuli näyssä suuren äänen sanovan, että tämän voiton seurauksena on syntynyt Jumalan valtakunta ja Hänen Voideltunsa eli Kristuksen valta. Tapahtuma liittyy siis lähitulevaisuuteen, lopun aikaan. Se liittyy myös Kristuksen toiseen tulemiseen, jolloin Hän ottaa Jumalan valtakunnan kuninkuuden ja hallitsee yhdessä ylösnousseitten pyhien kanssa. Kristus saapuu valtavan enkelijoukkonsa kanssa ja sotii saatanan joukkoja vastaan voittaen ne. Tätä edeltää seitsemän vuotta kestävä andingon aika ja Herran päivä.

Taivaat ja niissä asuvat voivat riemuita, mutta voi maata! “Perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” (12:12). Suuressa vihassaan saatana ryhtyy vainoamaan maan päällä olevien uskovien seurakuntaa: Ja lohikäärme vihastui vaimoon [Kristuksen seurakuntaan] ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus (j.17). Saatanan vainoa kestää 42 kuukautta: 12:14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa [3,5 vuotta, 42 kk] poissa käärmeen näkyvistä. Tämä aika sijoittuu sen tapahtuman jälkeen  “kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle” (12:13). Seurakunnan vainon aika 3,5 vuotta kestää puolet koko seitsemän vuoden ahdingon ajasta ja sijoittuu sen jälkimmäiselle puoliskolle.

2.Kor. 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. – Saatanasta Raamattu käyttää nimitystä tämän maailman jumala.

Saatana oli taivaassa korkea-arvoinen enkeli, kerubi. Hes. 28:14 Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumal’olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Jakeessa 13-14 todetaan Tyyron kuninkaasta ”Sinä olit Eedenissä” ja ”sinä olit kerubi”, ”sinä olit jumal’olento” eli Tyyron kuningas on tässä saatanaksi tullut enkeli. Kuitenkin on jakeessa 2 aiemmin todettu … ”olet kuitenkin ihminen, et jumala”. Ja Hesekiel vielä jatkaa: 15 Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Saatanasta käytetään myös nimitystä, kointähti tai aamuruskon poika. Jes. 14:12 Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja. Joissakin Raamatunkäännöksissä käytetään saatanasta nimeä Lucifer (valontuoja).

Jesaja jatkaa: 14:13 Sinä sanoit sydämessäsi: ’Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. 14 Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.15 Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan. Näistä jakeista käy ilmi kuinka saatana ylpistyi ja ryhtyi pyrkimään Jumalan vertaiseksi. Se on varmaankin toteutunutta todellisuutta. Sen sijaan saatanaa ei vielä ole heitetty ’pohjimmaiseen hautaan’. Tältä osin on kyse ennakkonäystä, joka toteutuu kun Jeesus tulee toisen kerran.

 

Saatana ja muut Jumalan pojat

Keitä ovat Jumalan pojat?

1.Mooseksen kirja: 6:2 huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. 6:4 Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.

Job: 1:6 Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. 2:1 Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa ja asettui Herran eteen. 38:7 kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?

Psalmit: 29:1 Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

Jumalan pojat ovat enkeleitä ja enkeleiden joukossa oli myös saatana, kuten Job kertoo. Aamutähdet ovat myös enkeleitä, synonyymi sanalle Jumalan pojat. 

Korkea-arvoinen enkeli, kaunis ja viisas voideltu kerubi, jota kutsuttiin nimellä Kointähti (engl. Lucifer, latinalaisen Vulgatan mukaan) ja Aamuruskon Poika, lankesi kauneutensa ja viisautensa tähden ja tahtoi korottaa itsensä Jumalan vertaiseksi (Hes.28:1-3, 14-19). Tuo ylpistyminen ja lankeemus teki hänestä saatanan, niinkuin Raamattu häntä kutsuu. Ilmestyskirjan antamien viitteiden perusteella on ilmeistä, että tuossa lankeemuk­ses­sa kolmasosa Jumalan enkeleitä (eli Jumalan poikia) lankesi seuraamaan tätä kerubia ja sota syttyi taivaas­sa. Jumalan valtaistuinta tavoitellut saatana joukkoineen heitettiin alas taivaasta. Tuosta hetkestä lähtien on vallinnut sotatila langenneen saatanan joukkojen ja Jumalan valtakunnan sotajoukkojen välillä (Dan.10:13, 20-21). Tuo sotatila ei vallitse ainoastaan näkymättömässä henkimaailmas­sa, vaan myös Jumalan omat, uskovaiset ihmiset joutuvat taistelemaan sielunvihollisen hyökkäyksiä vastaan. Saatana on siis kointähti (tai aamutähti). Jobissa 38:7 kuvataan maailman luomiseen liittyen: … kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?  Jeesus puolestaan kertoo Ilm. 22:16: Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti.”

Hesekielin 28. luvun alusta lähtien puhutaan Tyyron kuninkaasta. Kohta todetaan, ”että sinä olit kerubi…” ja kerubihan on korkea-arvoinen enkeli. Kerubin todetaan olleen Edenissä, Jumalan puutarhassa. Kysymyksessä on saatana. Hes. 28:2 ”Ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle: Näin sanoo Herra, Herra: Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: ’Minä olen jumala, jumalain istuimella minä istun merten sydämessä’, ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi olet jumalan vertainen-

Jakeessa 3 Hesekiel todistaa saatanasta: ja katso, viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, ei mikään salaisuus ole sinulta pimitetty;

Miten saatana voi olla maallinen kuningas Tyyrossa? Tai toinen ongelmakohta, jossa sanotaan ”olet kuitenkin ihminen”. Jesajakin  luonnehtii saatanaa hyvin samalla tavalla. Enkelit ovat olleet ihmishahmossa maan päällä kuten 1.Moos. 6:2 kertoo: huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. 6:4 Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.

Olisiko saatana ollut näiden enkeleiden joukossa ja ottanut Tyyron kuninkuuden? Muutama jae myöhemmin selviää miten Jumala rankaisi maan ihmisiä: 1.Moos. 6:7 Ja Herra sanoi: ”Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni.”  8 Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. – Ihmisten kanssa rankaistiin myös ihmisruumiin ottaneita enkeleitä, jotka käsitykseni mukaan pelastuivat ottamalla takaisin henkiruumiin. Saatana ja hänen enkelinsä on heitetty pois taivaasta ja he ovat asettuneet asumaan maan ympärille avaruuteen. Saatanahan tunnetaan ilmavallan hallitsijana.

Näitä pohtiessani muistin jakeita Danielin kirjasta: Dan. 10 luvussa kerrotaan Mikaelista, ylienkelistä: 13 ” Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö. 10:20 Ja hän sanoi: ”Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas. 21 Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael.

Tyyros ei ollut ainoa valtakunta, jossa vallassa oli kapinallinen enkeliruhtinas. Näin oli myös Persiassa ja Kreikassakin (Jaavanissa).

Myös Jeesuksesta käytetään nimeä kointähti. Ilm. 22:16 Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti.” Enkeleitä nimitetään Raamatussa aamutähdiksi ja Jumalan pojiksi. Job 38:7 kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?

Saatanakin pyrkii tämän maailman valtiaaksi. Sen kuninkuus on hänelle annettukin. Tämän todistaa Luuk. 4:6 ja [saatana] sanoi hänelle [Jeesukselle]: ”Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun [saatanan] haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Huomaa sana annettu. Kuka on sen saatanalle antanut? Ainoastaan Jumala Jehova on sen voinut hänelle antaa ja Hän voi sen myös ottaa pois saatanalta. Lopun aikoina antikristus julistaakin itsensä jumalaksi:2. Tess. 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Saatanan ”jumaluus” on lyhytaikainen, vaikkakin hän saa houkuteltua puolelleen suuret kansanjoukot. Lopputulos on selvä: Joh. 12:31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.

 

Saatana – ilmavallan hallitsija

Ef. 2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

Saatanaa kuvataan UT:ssa myös ilmavallan hallitsijaksi. Mitä mahtaa apostoli tarkoittaa kirjoittaessaan saatanasta ilmavallan hallitsijana? Nykyaikana ilmavallan omaaminen on sotatoimien voittamisen kannalta tärkeä edellytys, mutta pari tuhatta vuotta sitten sellaista sisältöä tälle käsitteelle tuskin olisi voitu antaa. Jotkut Raamatun kommentoijat sanovat viitaten juutalaisten vanhoihin käsityksiin, että demonien ja pahojen henkivoimien katsottiin asustavan taivaan avaruudessa. Ehkäpä tämä on oikea tulkinta.

Entä mitä ovat nämä tottelemattomuuden lapset? He ovat Jumalan lasten vastakohta. Kun Jumalan lapset pyrkivät tekemään Jumalan tahdon, nämä tottelemattomuuden lapset vähät välittävät siitä. He kuuluvat saatanalle, jota kutsutaan tämän maailman jumalaksi. 2.Kor. 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Paavali muistuttaa efesolaisia kuinka hekin aikaisemmin vaelsivat ”tämän maailman menon mukaan” ja olivat … ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme (Tiit. 3:3). Efesolaisia lopuksi varoitetaan seurauksista: Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia (Efes.5:6).

 

Miten saatana toimii?

Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Saatana on osoittautunut valehtelijaksi jo Raamatun alkulehdiltä lukien. Mitään rehellistä ei hänessä ole. Seuraavassa joitakin Raamatunjakeita, jotka kuvastavat saatanan toimintaa. 1.Piet. 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Saatana (toiselta nimeltä perkele) on vihainen ja epätoivoinen. Hän tietää, että hänellä ei ole paljon aikaa. Ilm. 12:12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” Kun saatana heitettiin pois taivaasta alas maan päälle, hänen mukanaan seurasi kolmasosa taivaan enkeleistä. Saatanan joukkojen lukumäärä on tavattoman iso, satoja miljoonia ainakin. Nämä langenneet enkelit (demonit) ovat saatanan käytettävissä ihmiskunnan houkuttamisessa pois Jumalan yhteydestä.

Jumala lähetti Jeesuksen tuomaan evankeliumin sanomaa ihmiskunnalle. Mitä tekee saatana joukkoineen? Markus evankeliumissaan kertoo Jeesuksen vertauksesta 4:15 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Valitettavasti saatana joukkoineen on voitolla. Kovin pieniä ovat ne seurakunnat, joihin apostolinen evankeliumin sana on juurtunut. Saatanalle sopii mitä parhaiten, että oikean evankeliumin sijaan ihmisille tarjotaan vääristeltyä evankeliumia. Saatana itse johtaa tätä hyökkäystä ja 2.Kor. 11:14 kertookin miten: Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Paitsi, että saatana itse esiintyy valkeuden enkelinä, Raamattu kertoo, että monet kirkon palvelijat ovat samassa mukana. Seuraavassa jakeessa asia vahvistetaan: 15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Saatana pääsee vaikuttamaan ihmisten sydämien kautta heidän toimintaansa. Johannes kertoo 13:2 Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen,. Ja mitä sen jälkeen tapahtui, Luukas kertoo 22:3 Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista.  Juudas oli pettynyt todetessaan, ettei Jeesus perustaisikaan valtakuntaansa ja ryhtyisi sen kuninkaaksi heidän aikanaan. Tätä pettymystä saatana oitis käytti hyväkseen ja me kaikki tiedämme kuinka sitten kävi.

Saatana onnistuu hyvin viettelyissään, jos vain ihmiset vähänkin ovat vastaanottavaisia. Kovin tuntuvat olevan. Jos Paavalin kertoman mukaan hänen seurakuntalaisensa olivat aiemmin menneet ”tämän maailman menon mukaan”, niin sama meno taitaa olla päällä tänäkin päivänä.  Raamattu varottaa ja neuvoo: Jaak. 4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. 8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä… Monin tavoin pyrkii saatana pitämään kristityt erossa Jumalasta. Apostoli kertookin miten hänkin on joutunut saatanan toimien kohteeksi: 1.Tess. 2:18 Sentähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne, minä, Paavali, puolestani, en vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt.

Saatana tietää mitä hänelle ja hänen joukoilleen tulee tapahtumaan. Aikaa on hänellä vähän. Hän varmaan tietää, että hän tulee häviämään, mutta hän haluaa viedä mukanaan kadotukseen niin paljon ihmisiä kuin suinkin mahdollista. 

 

Miten saatana tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa?

Ef. 6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

Efesolaiskirjeessä apostoli selvittää kuka ja missä vihollinen on; vihollisia ovat pahuuden henkiolennot, jotka asuvat avaruudessa. Näin on tilanne tällä hetkellä, mutta kun Kristus tulee taivaallisine sotajoukkoineen, saatana häviää taistelun ja saatana apureineen sidotaan tuhanneksi vuodeksi.

Kun tuhat vuotta on kulunut, päästetään saatana vankeudestaan (Ilm. 20:7). saatana  ”lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka” (20:8). Vaikka ihmiskunnalla sitten on aikaa tuhat vuotta elää rauhassa Kristuksen ja pyhien hallitessa maailmaa, saada opetusta vailla saatanan houkutuksia, mitä tapahtuukaan kun saatana päästetään irti? Saatana onnistuu houkuttelemaan puolelleen valtavat määrät ihmisiä. Heidän määränsä kuvataan olevan kuin meren hiekka. Kuinka on mahdollista, että ihmiskunta, joka on elänyt tuhat vuotta ilman saatanan häirintää ja houkutusta, nyt yhtäkkiä kääntyy Kristuksen hallintoa vastaan? Sen voi jotenkin ymmärtää kun muistaa Israelin pakoa Egyptistä. Israelilaiset todistivat suurta ihmettä paetessaan Punaisen Meren poikki veden väistyessä heidän tieltään ja lopuksi hukuttaessa faaraon joukot. Kohta kansa kuitenkin unohti tapahtuneen ja Jumalan ihmeen ja ryhtyivät napisemaan. Ja kun Mooses poistui vuorelle saamaan Jumalalta kymmenen käskyn lakeja, kansa riehaantui palvomaan rakentamaansa kultaista epäjumalaa. Ihmiskunta ei näytä tänä tuhannen vuoden aikana muuttuvan, jos kerran lukemattomat ihmiset lankeavat saatanan houkutuksille ja saatanan tekemille ihmeille.

Mutta taistelusta tulee lyhyt. Ilm. 20:9 kertoo: Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Vaikka taistelutoimia ei kuvata sen tarkemmin, voidaan jakeesta päätellä sen muistuttavan nykyaikaisia sotatoimia. Saatanan joukot nousevat avaruuden kautta piirittämään pyhien joukkoa Jerusalemissa. Minkälaisilla lentokoneilla tai raketeilla se tapahtuu, ei ole tiedossa, mutta päättelen joukkojen ja kuljetusvälineiden olevan fyysisiä, ei pelkästään henkivoimia. Saatanan joukkoihin liittyneet ihmiset tuhoutuvat taivaasta lankeavalla tulella. Myös saatana ja hänen henkivaltansa tuhotaan.

 

Muita luonnehdintoja saatanasta

Saatana on syyttäjä. Ilm. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

Hän on myös kiusaaja. Matt. 4:3 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” 1. Tess. 3:5 Sentähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivannäkömme mennyt hukkaan.

Saatana on pettäjä 2. Kor. 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

Saatana on vastustaja. 2.Tess. 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Tämän maailman kuninkuus on ollut saatanan ja on vieläkin. Kohta tulee kuitenkin aikakausi, jonka kuninkaana hallitsee Kristus. Jeesus itse todisti näin Mat. 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämän vallan Jeesus ottaa toisen tulemisensa yhteydessä, kun Hän perustaa maan päälle Jumalan valtakunnan tuhatvuotisen alkujakson ja hallitsee sen kuninkaana yhdessä pyhien joukon kanssa. Saatana on sen ajan sidottuna eikä pääse häiritsemään ihmisiä.

Vaikka saatana Johanneksen näyssä syöstiin pois taivaasta, hän yrittää yhä korottaa valtaistuimensa Jumalaa korkeammalle. Hän väärentää kaiken, mitä Jumala tekee, toivoen pääsevänsä maailman palvonnan kohteeksi ja toivoen rohkaisevansa Jumalan valtakunnan vastustamista. Saatana on kaikkien väärien kulttien ja uskontojen alkuperä. Saatana tekee mitä tahansa saadakseen oikeat Jumalan palvelijat johdetuksi harhaan. Hän tekeytyy valkeuden enkeliksi (2.Kor. 11:14) ja saa monet papit julistamaan toista evankeliumia eli muutettua evankeliumia. 2.Kor. 11:4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

Ei ole ollenkaan samantekevää millaista oppia seurakunnalle jaetaan. Onko kirkoissa julistettu evankeliumin opetus Raamatun mukaista? Maailmassa on jopa kymmeniä tuhansia eri kirkkokuntia ja niiden jakama opetus saa välillä suorastaan eriskummallisia muotoja. Ei ole minun asiani tuomita ketään uskoipa ihminen miten tahansa. Rakentavassa hengessä esitetty kritiikki pitää jokaisen kestää. Jokainen kysyköön itseltään: onko uskoni Raamatun mukaista?

Mutta silti, on syytä varoa.  Galatalaiskirjeessäkin (1:8) varotetaan: Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print