Yksi kaksi vai kolme Jumalaa

Enkelit

 

Millaisia enkelit ovat?

Raamatun ulkopuolella kerrotaan enkeleistä enemmän kuin itse Raamatussa. Erityisesti Apokryfikirjoissa on mielenkiintoisia, jopa lennokkaitakin kertomuksia, mutta rajoitun tässä ensisijaisesti siihen mitä Raamattu sanoo. Jos Jumala olisi nähnyt tarpeelliseksi antaa enemmän tietoa ja yksityiskohtia, voisimme varmaan lukea ne Raamatun sivuilta. Mitä enkelit ovat, millaisia ne ovat ja mitä ne oikein tekevät? Kuinka paljon niitä on? Ovatko ne henkiolentoja? Kuolemattomia? Synnittömiä?

Enkeli merkitsee lähettilästä, sanansaattajaa. Se on hepreaksi malák, kreikaksi ángelos, jota käytetään sekä ihmislähettiläistä että taivaallisista lähettiläistä. Mal 2:7 sanookin: ”Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus; sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Enkeleistä puhuu myös Ilmestyskirja. Seuraava jae on hyvä panna merkille; se on perustana tämän artikkelin tarjoamalle tulkinnalle.  Ilm. 1:20 ”Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.

Raamatun kirjoissa mainitaan enkelit yhteensä lähes 300 kertaa sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa.

Enkelit ovat luotuja olentoja. Raamatussa kerrotaan Job 38:7 “… kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?” Siis heitä kutsutaan Jumalan pojiksikin. Jeesus Kristus on kuitenkin ainoa ainosyntyinen Jumalan Poika ja ylösnousemuksensa jälkeen, kun Jumala on tehnyt hänen Herraksi ja Kristukseksi, on tullut paljon enkeleitä korkeammaksi. Jeesus Kristus ei ole eikä ole koskaan ollut enkeli, vaikka esim. Jehovan todistajat näin uskovat.

Luuk 20:36 puhuu ylösnousevista ihmisistä ja vertaa heitä enkeleihin: ”Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Onko Jumala luonut enkelit kuolemattomiksi? 1 Tim 6:16 sanoo Jumalasta: ”jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä – hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.” – Yleisesti ymmärretään, että enkelit ovat kuolemattomia henkiä ja em. Luukkaan jae voi osaltaan johtaa ajatukset tähän johtopäätökseen. Paavali kuitenkin sanoo, että Jumala on ainoa, jolla on kuolemattomuus. Tiedämme Raamatusta, että on toinenkin, jolla on kuolemattomuus – Jeesus Kristus, jolle Isä Jumala antoi kuolemattomuuden. Joh 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä”. Enkeleillä ei ainakaan vielä ole kuolemattomuutta.

 

Herran enkeli

Onko Herran enkeli Kristus? Monet kirkot kannattavat ajatusta, että tämä enkeli oli Kristus, mutta se on epäuskottava monista syistä, joista yksi on Hebrealaiskirjeen sana: 1:5 ”Sillä kenelle enkeleistä [tarkoittaa ei kenellekään] hän koskaan on sanonut: Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”; ja taas: ”Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani”?  – Jos Jeesus ei ole Herran enkeli, kuka sitten on? Tulkitsen asian niin, että Herran enkeli on kuka hyvänsä enkeli, joka esiintyy Jumalan toimeksiannosta ikään kuin Jehova itse.

Joh 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. – Mikäli Jeesus Kristus olisi Herran enkeli, hän varmaankin olisi nähnyt taivaassa Jumalan, isänsä. Raamattu ei kuitenkaan sano: paitsi ainokainen poika [on nähnyt Jumalan]. Johannes sanoo vain, että Jumalan ainokainen poika on hänet ilmoittanut.

Tässä tulee laajemminkin pohdittavaksi kysymys Jeesuksen pre-eksistenssistä ja jumaluudesta, mutta koska olen käsitellyt sitä muualla, todettakoon vain Pietarin tavoin Jeesuksesta: ”hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten” (1 Piet 1:20). … Mooses sanoi israelilaisille: ’Profeetan, minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljienne joukosta.’ (Apt 7:37).

Jesaja 63:9 käyttää Herran enkelistä ilmausta ”hänen kasvojensa enkeli”, engl. ”the angel of His presence”, mikä osuvasti kuvastaa enkelin ominaisuutta ja enkelin saamaa toimeksiantoa. Itse kääntäisin tämän ilmaisun vaikkapa ”Jumalan läsnäolon edustaja”. Tämä ilmaus siis tarkoittaa enkeliä, joka on Jumalan asialla. Enkelistä voidaan tällöin käyttää samaa nimeä kuin Jumalasta eli Elohiym.

Mat 28:2 Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille.
3 Hän oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi.

Dan 10:5 Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna pellavavaatteisiin ja kupeet vyötettyinä Uufaan kullalla.
6 Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän vasken välke; ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina.

.

Langenneet enkelit

Paavali muistuttaa 2. Korinttolaiskirjeessä 11:14 että ”itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” ja 11:15 ”hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen”. Saatanaa ei turhaan kutsuta valheen isäksi.

Toinen syntiin langennut ryhmä oli enkeleitä, jotka ottivat fyysisen muodon ja ryhtyivät sukupuolisiin suhteisiin maan naisten kanssa. 1 Moos 6:4 ”Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.” – Nämä enkelit Herra ”pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon” (Juud 1:6).

2 Piet 2:4 ”Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen (cast them into hell, ταρταρόω tartaroō), pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi”. – Ilmestyskirjan 9:1 käyttämä sanonta on ”Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain”.  Kreikkalaiset pitivät sitä maanalaisena alueena, ja ehkä se rinnastettaisiin meren alla olevaan syvään paikkaan, josta demonien sanotaan nousevan 9:11 ”Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon.”

Edellä olevat kapinallisista enkeleistä kertovat tapahtumat sattuivat tuhansia vuosia sitten. Uuden Testamentin kirjoittajat kertovat:

Efe … synteihinne, 2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

Efe 6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

Maailmanvaltiaita kreik. κοσμοκράτωρ kosmokrátōr, tarkoittaa: lord of the world, prince of this age i.e. the devil and his demons. Saatanaa Raamatussa kutsutaankin tämän maailman ruhtinaaksi (kuninkaaksi).

Jos tottelemattomien enkelien kapinalliset teot olivat pienen mittakaavan tottelemattomuutta, nyt on kyse suuren mittakaavan taistelusta ja maailman valtiudesta. Jo apostolit aikoinaan kävivät vastaiskuun, jotta ihmiset pelastuisivat ja Jumalan tahto toteutuisi.

Fil 2:12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; 13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Luukas kertoo miten Jeesus ajoi pois riivaajia (demons): 4:33 Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä:
34 ”Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.”
35 Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: ”Vaikene ja lähde hänestä.” Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.  41 Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: ”Sinä olet Jumalan Poika!” Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen  olevan Kristuksen.

Johannes puhuu Saatanasta, 1 Joh 5:19Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.” – Saatana on johdossa! Maailman ihmisistä enemmistö on muita kuin kristittyjä. Kristityt ovat riitautuneina jakaantuneet tuhansiin ja tuhansiin eri uskontokuntiin, joiden Raamatulliset opit ovat samalla tavoin jakautuneita eivätkä enää perustu yksinomaan Jeesuksen julistamaan evankeliumiin ja apostoliseen oppiin.

Iso joukko enkeleitä tullaan tuomitsemaan viimeisenä päivänä. Heidän tuomarinaan ovat ihmiset, mutta emme tiedä minkä tuomion nämä enkelit, mm. saatana sekä Nooan aikana taivaallisen asuinsijansa jättäneet enkelit, tulevat saamaan.

.

Jumalan pojat

Enkelit olivat myös hyviä ja pyhiä. Poikkeuksena eräs korkeimmista enkelistä Lucifer, jonka tunnemme saatanana. Raamattu kertoo kuinka hän ylpistyi ja halusi saada itselleen samanlaista palvontaa kuin Jumalakin. Hän sai mukaansa kapinaan kolmasosan kaikista enkeleistä. Sodasta taivaassa kerron hieman myöhemmin.

Job: 1:6 mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. 38:7 kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?

Psalmit: 29:1 Daavidin virsi. Antakaa herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

Jumalan pojat ovat enkeleitä ja enkeleiden joukossa oli myös saatana, kuten Job kertoo. Aamutähdet ovat myös enkeleitä, synonyymi sanalle Jumalan pojat. 

Korkea-arvoinen enkeli, kaunis ja viisas voideltu kerubi, jota kutsuttiin nimellä Kointähti (engl. Lucifer, latinalaisen Vulgatan mukaan) ja Aamuruskon poika, lankesi kauneutensa ja viisautensa tähden ja tahtoi korottaa itsensä Jumalan vertaiseksi (Hes 28:1-3, 14-19). Tuo ylpistyminen ja lankeemus teki hänestä saatanan, niinkuin Raamattu häntä kutsuu. Saatana on siis kointähti (tai aamutähti). Jobissa 38:7 kuvataan maailman luomiseen liittyen: … kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat? Jeesus puolestaan kertoo ilm 22:16: ”Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti.”  (Suomalaiset Raamatunkäännökset kirjoittavat saatanan pienellä s:llä. Tämän kirjoitussarjan englanninkieliseen versioon joudun kuitenkin kirjoittamaan Satan, koska englanninkielessä korostuu saatana erisnimenä. Käytäntö on vaihdellut aikojen mukaan; esimerkiksi pronomini hän on kirjoitettu Hän silloin kun on ollut puhe Jumalasta tai Jumalan pojasta.)

Ihmiset ovat joutuneet tekemisiin enkeleiden kanssa. Heidät tavatessaan ihmiset ovat osoittaneet enkeleille kunnioittavaa palvontaa minkä enkelit ovat torjuneet. Esim. Ilm 19:10 ”Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki.”

Enkelit ovat kuitenkin palvelevia henkiä: Heb 1:14 ”Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden [pelastuksen] periä?” – Keitä varten enkelit ovat palvelemaan lähetettyjä? Niitä ihmisiä, jotka tulevat pelastumaan Jumalan valtakuntaan.

Enkeleitä on satoja miljoonia. Ilmeisesti Raamatun aikana ei ole ollut käytössä niin suurta määrää kuvaavaa lukua (miljoona, miljardi), vaan enkelien määrää on kuvattu sanomalla ”10000 kertaa 10000 ja tuhat kertaa tuhat…”

Enkeleillä on Jumalan tehtävää suorittaessaan käytettävissä Jumalan valtuudet ja voimat. Siksi heitä saatetaan kutsuakin samalla nimityksellä Elohiym – Jumala.

Enkelien voimasta on osoituksena kertomus yhden enkelin suorittamasta Israelin vihollisten surmaamisesta. Yhden yön aikana yksi enkeli surmasi 185.000 vihollisen sotilasta. (Jes 37:36)

.

Esimerkkejä enkeleiden toiminnasta

Dan 9:21 Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikana.
22 Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi: ”Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen.

Enkelit pystyvät liikkumaan paikasta toiseen yhdessä silmänräpäyksessä. Erään apokryfikertomuksen mukaan enkeli keskusteli Abrahamin kanssa ja joutui välillä käymään taivaassa kysymässä neuvoa. Enkeli kävi ja sai neuvot ja palasi ilman, että Abraham huomasi mitään.

Miikael (tarkoittaa ’Jumalan kaltainen’)

Daniel 12:1 ”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.”

Daniel 10:12 Ja hän sanoi minulle: ”Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut.
13 Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.
14 Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla; sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä.”

Dan 10:20-21 Ja hän sanoi: ”Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas”. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael”. – Jakeessa 21 enkeli toteaa: ”Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael”. Kuka on tämä jakeen 10:20 enkeli, joka sotii saatanan enkeliruhtinaita vastaan? Hänen nimeään en tiedä, mutta enkeli itse on saamassa apua enkeliruhtinas Miikaelilta.

Saatanalla oli useita omia enkeliruhtinaita puolellaan, mutta enkeli kertoo Danielille, että ainoastaan Miikael, ”teidän enkeliruhtinaanne”, on käytettävissä tämän enkelin rinnalla taistelussa saatanaa vastaan. Miksi Jumala ei asettanut enempää enkeleitä vastustamaan saatanaa? Olisihan taivaassa ollut enkelivoimaa vaikka kuinka paljon!

Pienempiä riivaajia tai paholaisia oli tietysti paljon. Osa Jumalan tahtoa vastaan toimineista enkeleistä, jotka ottivat maan naisia itselleen ja jotka synnyttivät heille lapsiakin, oli sidottu ja heitetty syvyyden kaivoon odottamaan tulevaa tuomion päivää, jolloin Jumalan pyhät Jeesuksen alaisuudessa tulisivat tuomitsemaan myös enkeleitä.

Miksi Jumala oli sallinut saatanan tehdä tällaista kapinallista ja hajottavaa työtä pitkään puuttumatta siihen heti alkuunsa? Olisihan Jumala voimallaan voinut näin tehdä koska hyvänsä. Muuta selitystä en keksi kuin sen, että Jumala haluaa ihmisten osoittavan kenen tahtoa he toteuttavat. Suurin osa näyttää valitsevan saatanan tietoisesti tai tietämättään.

Juud 1:9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: ”Rangaiskoon sinua Herra!”

Ilm 12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,

.

Gabriel (tarkoittaa ’Jumala on voimakas’)

Daniel 8:16 Ja minä kuulin ihmisen äänen Uulain keskeltä, ja se huusi ja sanoi: ”Gabriel, selitä tälle se näky!”

Luuk 1:19 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman.

Luuk 1:26 Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,

Arkkienkeli Gabrielin tehtäviin on usein kuulunut Jumalan tärkeiden viestien toimittaminen ihmisille. Tunnetuin viesti koski Jumalan ilmoitusta Marialle, että tämä oli tuleva raskaaksi ja synnyttäisi Jumalan pojan.

Rafael (tarkoittaa ’Jumala parantaa’)

Tobitin kirja (katkelma apokryyfikirjasta).  Rafael paljastaa olevansa Jumalan enkeli.

15-22 ”Minä olen Rafael, yksi niistä seitsemästä enkelistä, jotka ovat Herran lähellä ja joiden on lupa tulla hänen kirkkautensa eteen.” Molemmat miehet säikähtivät ja heittäytyivät pelon vallassa kasvoilleen maahan. Mutta enkeli sanoi heille: »Älkää pelätkö! Rauha teille! Kiittäkää aina Jumalaa.  En minä omaa hyvyyttäni tullut teitä auttamaan, vaan Jumala tahtoi minun tulevan. Häntä teidän pitää kiittää kaikkina aikoina, hänelle laulaa ylistystä.  Nyt ymmärrätte senkin, että minä en itse asiassa ole syönyt mitään; teistä vain näytti siltä.  Kiittäkää te Herraa täällä maan päällä, antakaa kaikesta kunnia Jumalalle. Minä nousen hänen luokseen, joka minut lähetti. Kirjoittakaa muistiin kaikki tämä, mitä teille on tapahtunut.” Rafael nousi taivaalle, ja kun Tobit ja Tobia kohottautuivat jaloilleen, he eivät enää nähneet häntä. He kiittivät Jumalaa, lauloivat hänen ylistystään ja kertasivat kiitollisina hänen suuria tekojaan. Heille oli ilmestynyt Jumalan enkeli.”

Rafaelin tapaan toisetkin enkelit saattavat liikkua maan päällä ihmisiksi naamioituneina. Ovatko he täyttämässä Jumalalta saamaansa tehtävää? Tuskin vain kuljeskelemassa, niin kuin saatana kerran vastasi Jumalalle (Job 1:7). Heb 13:2 ”Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan.”

Enkelit ovat monta kertaa tulleet ihmisten avuksi vaaran uhatessa. Tässä vain muutama esimerkki:

Kaksi enkeliä varoitti Sodoman ainoaa vanhurskasta Jumalan palvelijaa, Lootia ja auttoivat hänen perhettään pelastumaan Sodomaa kohtaavalta tuholta. (1 Moos:19. luku)

Enkeli kulki Egyptin halki ja surmasi maan esikoiset olivatpa nämä ihmisiä tai eläimiä ja näin auttoi Moosesta ja juutalaisia pakenemaan Egyptin orjuudesta. (2 Moos 12:12-23)

Enkeli pysäytti Abrahamin ennen kuin hän ennätti tappaa poikansa uhriksi Jumalalle, sanoen: 22:12 Niin hän sanoi: ”Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi.” (1 Moos 22:12)

Herran enkeli kertoi Joosefille totuuden Marian raskaudesta kertoen: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. (Mat 1:20)

Herran enkeli auttoi Pietaria pakenemaan vankilasta Apt 5:19-20 Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi: ”Menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat.”

Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. (Mat 28:2)

..

Enkelit palvelijoina

Enkelit ovat palvelevia henkiä (Heb 1:14). ”Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?  – …”jotka saavat autuuden periä” tarkoittaa niitä, jotka tulevat pelastumaan ja osoittaa, että enkelit palvelevat näitä ihmisiä jo heidän elinaikanaan.

Enkelit palvelevat, heprean sana on sharath, joka käännetään palvella. Esim. minister to God before the Throne day and night. Millaista palvelua enkelit mahtavat suorittaa Jumalalle? Tarvitseeko Jumala enkelten palvelua? Jumalahan on henki, kaikkivaltias. Ymmärtäisin sen, että enkelit palvovat Jumalan valtaistuimen edessä. Jeesus tarvitsi enkelten palvelua oltuaan paastoamassa erämaassa neljänkymmenen päivän ajan.

 

Ihmiset ja enkelit

Heb 2:5 Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.  6 Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: ”Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen?
7 Sinä teit hänet [ihmisen] vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle.” Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.

Edellä olevat jakeet puhuvat enkelien ja yleensä ihmisten suhteesta. Jakeesta 9 lähtien Hebrealaiskirje puhuu myös ihmisestä, mutta siitä ihmisestä, joka oli täydellisen synnitön.

2:9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.

10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.
11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän [Jeesus] ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
12 kun hän sanoo: ”Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä”;

13 ja taas: ”Minä panen uskallukseni häneen”; ja taas: ”Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!”
14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa.
17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. 
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

Jeesuksella on doktriinin mukaan kaksi luontoa, ihmisen ja Jumalan. Maan päällä toimimista varten tämä kaksiluonto-oppi selittää, että Jeesus luopui jumaluudesta, voidakseen olla maan päällä ihmisenä. Tämä oppi vahvistettiin Khalkedonin kirkolliskokouksessa vuonna 451, koska muuten kristinusko olisi suurissa opillisissa ongelmissa; Jumalahan ei voi kuolla. Siksi selitettiin, että Jeesus kuoli ihmisenä ja otti ylösnoustessaan takaisin jumaluutensa. Näin tulkitaan seuraava Filippiläiskirjeen kohta:

Fil 2:6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

On syytä muistaa ja ymmärtää, että Jeesus on Jumalan ainosyntyinen poika. Jumalan poikana, vaikkakin ihmisenä, hän olisi voinut vaatia itselleen jumalallista kohtelua. Jeesus kuitenkin menetteli toisin: hän alensi itsensä tavalliseksi ihmiseksi, joka oli myös nöyrä. Sitä tarkoitti ”ei katsonut saaliiksensa [ei pitänyt kiinni oikeudestaan] olla Jumalan kaltainen”.

Heb 2:9 ”Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.” – Jeesus oli niin kuin muutkin ihmiset nyt ovat ”enkeleitä halvempia”. Kun Jumala korotti Jeesuksen hänen ylösnousunsa jälkeen Herraksi ja Kristukseksi, Jeesuksen arvo suhteessa enkeleihin nousi paljon enkeleitä korkeammaksi, kuten Heb 1:4 todistaa: ”tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän”.

Kun tulkitsemme näitä em. jakeita huolellisesti, on meidän pantava merkille, että Jeesus tuli enkeleitä paljon korkeammaksi. Hebrealaiskirje ym. eivät sano, että Jeesus olisi aina ollut enkeleitä paljon korkeampi!

Entä mikä tulee olemaan ihmisten asema ja suhde enkeleihin? Tiedämme, että pelastuksen saavat tulevat olemaan Jumalan poikia – kuten enkelitkin. Myös tiedämme, että ylösnousseita Jeesus kutsuu veljikseen ja sisarikseen. Pelastuneista ihmisistä tulee Jumalan työtovereita. Tähän asti enkelit itse ovat kertoneet asemastaan vain Jumalan palvelijoina. Heb 2:16 kuitenkin kertoo ratkaisevan totuuden Jumalan aikomuksesta: ”Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen [jälkeläiset] hän ottaa huomaansa.”

 

Enkeleiden sota taivaassa

Sodan syynä oli Saatanan (Lucifer, ’valon tuoja’) aloittama kapina Jumalan kaikkivaltiutta vastaan. Saatana oli, niin kuin kaikki muutkin enkelit luotu hyväksi. Hän johti kolmasosaa enkelikunnasta. Lucifer ei tyytynyt olemaan merkittävä enkelijohtaja; hän kadehti Jumalan saamaa palvontaa ja halusi itsekin saada samanlaista palvontaa osakseen.

Saatana totesi Jumalan suunnitelman ihmisten suhteen. Ihmisten oli määrä tulla enkeleitä merkittävämmäksi ryhmäksi. Saatana päätti ottaa ihmiset omaan komentoonsa. Raamattumme alkulehdillä alkaa ihmiskunnan tarina ihmisen luomisesta, Adamista ja Eevasta. Raamatun viimeinen kirja kertoo apostoli Johanneksen saamasta ilmestyksestä. Siihen sisältyy myös kuvaus saatanan taistelusta oman asemansa puolesta ja sitten hänen tulevasta häviöstään taistelussa. Korkea-arvoisesta enkeliruhtinaasta Valontuojasta (”Light Bearer”) on tullut Lohikäärme!

Ilman saatanaa Raamatun tarina olisi ollut aivan toisenlainen. Jumalan tahdon mukaisesta hyvän voittokulusta onkin tullut taistelu hyvän ja pahan välillä – Jumalan tahdon toteuttamisesta saatanan eli tämän maailman ruhtinaan taistelu ihmisten saamisesta omalle puolelleen.

Raamatun viimeinen kirja Ilmestyskirja kertoo lopun ajan tapahtumista ja taisteluista.

Ilmestyskirja:
12:1 Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.
2 Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää.
3 Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;
4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.
5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. 

Nainen luvun 12 alussa on ilman muuta Maria, Jeesuksen äiti. Maria synnytti poikalapsen, joka tulee hallitsemaan maailmaa rautaisella valtikalla.

Ilm 12:1 symbolinen merkitys kuvaa a) Israelia, Jumalan omaa kansaa ja sen kahtatoista “tähteä” eli sukukuntaa. b) Kristuksen kahtatoista apostolia ja tälle perustukselle rakennettuja seurakuntia ‘Karitsan morsianta’. Tämä Jumalan kirkko on kuitenkin pieni vähemmistö ja enemmistön muodostaa porttokirkko, josta Kristus sanoo “lähtekää ulos siitä”. Kol 1:18 ”Ja hän [Kristus] on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.”

Jakeessa 5 hypätään Jeesuksen ylösnousemukseen eli kolmekymmentä vuotta ajassa eteenpäin. ”Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö”.

12:6 ”Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.”

Tämän jakeen vaimo on Jumalan uskollinen seurakunta maan päällä, joka joutuu pakenemaan ’erämaahan’ turvaan saatanan vainoa. Sitten hypätään tulevaisuuden näyssä taas ajassa eteenpäin, sotaan taivaassa.

12:7 ”Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,”

Sotaa johtaa arkkienkeli Mikael. Eikö Jeesus ollutkaan mukana, vaikka jakeessa 12:5 todettiin Jeesuksen (lapsen!) tulleen temmatuksi taivaaseen? Ei, Jeesus on matkalla maan päälle ottaakseen siellä kuninkuuden. Ja kuninkuutta edeltää niin ikään sota samaa vihollista vastaan; Saatana häviää sodan taivaassa ja hänet miljoonine kannattajineen heitetään maan päälle. Monet ovat sitä mieltä, että sota on jo käyty ja saatana joukkoineen heitetty maan päälle. Pohdin asiaa hieman myöhemmin ja siltä pohjalta, että mikä todistaisi, että sota on jo käyty ja toisaalta mikä todistaisi, että se on vielä tapahtuva tulevaisuudessa.

12:8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.
9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Jakeessa 12:10 ilmoitetaan riemuiten: ”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos”.

Johannes kuuli näyssä suuren äänen sanovan, että tämän voiton seurauksena on syntynyt Jumalan valtakunta ja Hänen Voideltunsa eli Kristuksen valta. Tapahtuma liittyy siis lähitulevaisuuteen, lopun aikaan. Se liittyy myös Kristuksen toiseen tulemiseen, jolloin hän ottaa Jumalan valtakunnan kuninkuuden ja hallitsee yhdessä ylösnousseitten pyhien kanssa. Kristus saapuu valtavan enkelijoukkonsa kanssa ja sotii saatanan joukkoja vastaan voittaen ne. Tätä edeltää seitsemän vuotta kestävä ahdingon aika ja Herran päivä.

Taivaat ja niissä asuvat voivat riemuita, mutta voi maata! “perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” (Ilm 12:12).

Suuressa vihassaan saatana ryhtyy vainoamaan maan päällä olevien uskovien seurakuntaa: ja lohikäärme vihastui vaimoon [Kristuksen seurakuntaan] ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus (j.17). Saatanan vainoa kestää 42 kuukautta: 12:14 mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa [3,5 vuotta, 42 kk] poissa käärmeen näkyvistä.

– Tämä aika sijoittuu sen tapahtuman jälkeen “kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle” (12:13). Seurakunnan vainon aika 3,5 vuotta kestää puolet koko seitsemän vuoden ahdingon ajasta ja sijoittuu sen jälkimmäiselle puoliskolle.

2 Kor 4:4 ”Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.” – Saatanasta raamattu käyttää nimitystä ’tämän maailman jumala’. Pietari kirjoitti karkeasti samoihin aikoihin Johanneksen Ilmestyskirjan kanssa: 1 Piet 5:8 ”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä”. – Saatana on vuosituhansien ajan pyrkinyt eri keinoin nielaisemaan ihmisiä omikseen.

 

”Nyt on tullut… meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta”.

Mitä tarkoittavat ilmaisut ”tullut pelastus ja voima”, ”meidän Jumalamme valtakunta”, ”hänen Voideltunsa valta”? Pelastuksen tuleminen voidaan tulkita Jeesuksen lunastusuhrin toteutumiseen. Entä tullut Jumalamme valtakunta? Jumalan valtakunta on ollut iät ja ajat taivaassa eikä valtakunnan tulemisesta sinne voi olla kysymys. Entä onko Jumalan valtakunta tullut maan päälle? Tähän yhdistetään vielä ”ja hänen Voideltunsa valta”. Voidellun eli Kristuksen valta on toteutunut taivaassa, mutta ei vielä maan päällä. Kristukselle on tosin annettu kaikki valta niin taivaassa kuin maan päälläkin, mutta tulkitsen sen varmaksi lupaukseksi, joka vielä odottaa täyttymystään.

Tärkeä kysymys, joka askarruttaa monia on: milloin tämä sota käydään ja milloin saatana enkeleineen heitetään ulos taivaasta maan päälle? Aloitettiinko sota heti kun Luciferin Jumalan tahdon vastainen toiminta kävi ilmeiseksi? Sen suuri ja kaikkien tuntema osoitus oli ensimmäisten ihmisten vietteleminen vastustamaan Jumalan antamaa määräystä Edenin puutarhassa. Ei aloitettu. Ei myöskään kielletty saatanaa astumasta taivaaseen Jumalan eteen. Päinvastoin: Jumala luovutti maan kuninkuuden saatanalle! Voiko se pitää paikkansa?

Seuraava Raamatunjae on syytä lukea tarkasti ja ajatuksella: Jer 27:5 ”Minä [Herra Sebaot] olen tehnyt maan sekä ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat, suurella voimallani ja ojennetulla käsivarrellani, ja minä annan sen, kenelle hyväksi näen”. Saatana vahvisti saaneensa maan kaikkien kansojen herruuden sanomalla Jeesukselle Luuk 4:6 ”Sinulle [Jeesukselle] minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. 7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.”

Saatanan ja Jeesuksen kohtaaminen tapahtui noin 4000 vuotta Adamin ja Eevan viettelemisen jälkeen. Kaiken tämän ajan Jumalan pitkämielisyys kesti saatanan kapinan hänen tahtoaan vastaan.

Toinen esimerkki: Kun Jobin aikana saatana astui Jumalan eteen, hän sanoi vastauksena Jumalan kysymykseen ”Mistä sinä tulet?”: ”Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.” (Job 2:2) Tämäkin siis osoittaa, että saatanalla on ollut pääsy taivaaseen Jumalan luokse eikä häntä tai hänen enkeleitään ollut vielä heitetty sieltä pois.

Kolmanneksi: Joh 12:31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.

Johannes kirjoitti evankeliumissaan, että tämän maailman ruhtinas (saatana) pitää heitettämän ulos – siis futuurissa. Johannes kirjoitti evankeliuminsa, kun Jeesus oli ollut nousseena taivaaseen useita vuosikymmeniä. Tämäkin tarkoittaa, että sotaa taivaassa ei oltu vielä käyty eikä saatanaa enkeleineen ollut vielä heitetty maan päälle.

Muistakaamme, että Jumalalla on ennakkosuunnitelma, jonka mukaan kaikki maailmassa tapahtuu.

 

Milloin sota sitten käydään taivaassa?

Jakeessa 12:10 kerrotaan kuinka saatana on tullut heitetyksi ulos taivaasta: ”meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos”. Voidellun valta kytketään saatanan ulosheittämiseen.

Saatanan ulosheittämisestä on esitetty seuraavanlainen tulkinta: Jeesus noustessaan taivaaseen ja saatuaan Jumalalta kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, heitätti saatanan kannattajineen ulos taivaasta maanpäälle. Voidaanko sen seurauksena todeta, että ’nyt on tullut meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta’? Ei aivan näin. On muistettava, että Johannes sai näyn ja kirjoitti Ilmestyskirjan noin 60-70 vuotta sen jälkeen kun Jeesus astui taivaaseen. Tässä yhdessä luvussa tapahtumat vaihtelevat ajallisesti Jeesuksen syntymähetkestä hänen taivaassa tapahtuneeseen puhdistukseen saakka. Edellä kuvattu tulkinta voisi olla mahdollinenkin, mutta harkitaanpa vielä.

Tarkoittaako ”nyt on tullut valta…” sitä, että on tullut Jumalan ja Kristuksen valta taivaassa? Ei varmaankaan! Jumalan valta on ollut kiistaton iät ja ajat. Se tarkoittaa, että maan päälle on tullut Jumalan valtakunta, joka tarkoittaa, että Pyhät hallitsevat  Jumalan valtakunnan edustajina ja hänen Voideltunsa Jeesus Kristus on tämän valtakunnan kuningas. Siis, maan päällä tulee olemaan Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta. Silloin voidaan todeta, että ”nyt on tullut ”meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta”, ja siihen ajankohtaan kohdistuu saatanan ja hänen joukkonsa heittäminen pois taivaasta maan päälle.

Luuk 10:17 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin (devils) ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden.”
18 Silloin hän sanoi heille: ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.

Tarkoittaako Jeesus, että taivaassa käytiin sota sinä aikana, kun Jeesus oli maan päällä? Vasta tällöinkö riivaajat (devils) saapuivat ihmiskuntaa vaivaamaan? Olihan saatana ollut maan päällä jo Adamin ja Eevan aikana. Jumala kysyi kerran Saatanalta missä tämä oli ollut: Job 1:7 (ja 2:2) Niin Herra kysyi saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.”

Saatana oli katsastelemassa paikkoja jo 1000-2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää.  Saatana esiintyy myös Tyyronin kuninkaana. Pidän selvänä, että hänellä oli jo tuolloin oma enkelikuntansa palvelijoinaan sekä muita enkeliruhtinaita maan päällä tiettyjä alueita hallitsemassa.

Kun Adam ja Eeva aikoinaan karkotettiin paratiisista, he lisääntyivät ja yhteiskuntaan syntyi paljon uusia ihmisiä. Syntiä ja pahuutta oli paljon. Mistä tämä synnin määrä johtui? Mistäpä muusta kuin saatanan ja hänen joukkonsa toiminnasta. Niinpä Jumala päätti hukuttaa koko ihmiskunnan vedenpaisumuksen alle.

Danielin kirjassa kerrotaan Persian enkeliruhtinaasta ja Jaavanin (Kreikan) enkeliruhtinaasta, joita vastaan ’Danielin enkelin’ oli taisteltava lähes yksin, apunaan vain arkkienkeli Miikael. Jo Danielin aikana näyttää olleen langenneita enkeliruhtinaita johtamassa kaupunkivaltioita Tyyronin lisäksi Persiassa ja Kreikassa. Nämä kapinalliset enkelit olivat voimakkaita siitä päätellen, että Danielin enkeli joutui pitkän ajan taistelemaan näitä enkeleitä vastaan. Tällä haluan vain osoittaa, että Jeesuksen lausuma ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman” ei tarkoita, että Jeesus olisi silloin nähnyt oikeasti tämän tapahtuvan, muutoin kuin ennenäkynä.

Kun Jeesus tulee taivaasta maan päälle, se tapahtuu samaan aikaan kun taivaassa alkaa sota, jonka seurauksena Saatana joukkoineen heitetään maan päälle. Kun Kristus on saapunut maan päälle toisen kerran, hän ’näkee’, että Saatana heitettiin kuin salaman leimahdus maan päälle. Myös maan päällä alkaa sota, jonka seurauksena Saatana joukkoineen häviää ja Saatana sidotaan tuhannen vuoden ajaksi. Saatanan apurit Antikristus ja väärä profeetta heitetään tuliseen järveen.

Senhän tiedämme, että saatana ja hänen demoninsa ovat toimineet maan päällä pitkän aikaa jo tätä ennenkin. Saatanalla on kuitenkin ollut pääsy taivaaseen Jumalan eteen tähän saakka. Jakeessa 12 todetaan ”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!”

12:11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.
12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!”
13 Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt.

Jakeessa 13 maan päälle heitetty saatana ajaa takaa poikalapsen synnyttäjää eli Jeesuksen äitiä Mariaa. Onko tämän jakeen perusteella sitten pääteltävä, että saatana olisi heitetty maan päälle jo Jeesuksen ollessa vastasyntynyt vauva? Vai, onko tulkittava, että poikalapsen synnyttänyt vaimo Maria tarkoittaa kuvaannollisesti myös kirkkoa, joka syntyi Jeesuksen ja opetuslasten myötä? Kysymyksessä on saatanan Jumalan kirkkoon kohdistama vaino. Raamatussa ja erityisesti Ilmestyskirjassa melkein kaikki tuntuu olevan kuvaannollista ilmaisua.

Kaksi todistajaa

Ilm 11:3 ”Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.”
4 ”Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä.”

Mitä tarkoittavat öljypuut ja lampunjalat?

Psa 52:10 Mutta minä olen kuin viheriöitsevä öljypuu Jumalan huoneessa, minä turvaan Jumalan armoon aina ja iankaikkisesti.

Sak. 4:11 Ja minä lausuin ja sanoin hänelle: ”Mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampunjalan oikealla ja vasemmalla puolella?”

12 Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle: ”Mitä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljynkultaa?”
13 Niin hän sanoi minulle näin: ”Etkö tiedä, mitä ne ovat?” Minä vastasin: ”En, Herra.”
14 Hän sanoi: ”Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä.”

Öljypuut ja lampunjalat ovat kuvaannollinen ilmaus, eiväthän öljypuut ja lampunjalat voi seisoa Herran edessä. Ilmestyskirjakin kertoo: Ilm 1:20 … ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.

Nämä kaksi todistajaa, joita nimitetään öljypuuksi ja lampunjalaksi, ovat kaksi Jumalan seurakuntaa (kirkkoa), jotka rohkeasti todistavat 3,5 vuoden ajan. Jakeessa 11:7 ilmenee, että ”kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät”.  Heidän ”ruumiinsa” viruvat Jerusalemin kadulla 3,5 päivää (11:9).

Monet ihmiset iloitsevat ja riemuitsevat, sillä nämä kaksi kirkkoa olivat vaivanneet julistuksellaan heitä. Kirkoilla on ollut valta jakaa vitsauksia uppiniskaisille kirkon jäsenille. Sen vuoksi ihmiset riemuitsevat, kun peto nousee syvyydestä ja hävittää kirkot. Jakeessa 11:11 kerrotaan miten nämä kirkot virkoavat ja kirkkojen pyhät nousevat taivaaseen oltuaan kuolleena 3,5 päivää.

Koko tämä kertomus on kuvaannollista ilmausta ja täytyy tulkita sen mukaisesti.

11:5 Ja jos joku tahtoo heitä [todistajia] vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla.
6 Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat.
7 Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät.
8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa [Jerusalemissa] myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.
9 Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.

Miksi todistajien ruumiiden sanotaan makaavan kuolleina juuri kolme ja puoli päivää? Jumalan todistajat seurakunnat ”kuolevat” eli lakkaavat toimimasta todistajina täksi ajaksi. Sen jälkeen Jumala herättää heidät ja kutsuu ylös taivaaseen. Jakeessa 12 todetaan heidän ylösnousunsa.

11:10 Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa [kaksi Jumalan seurakuntaa] olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät.
12 Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: ”Nouskaa tänne!” Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät.

– Tässä on kyse tulkintani mukaan ensimmäisestä ylösnousemuksesta: ensimmäisenä nousevat uskossa aikanaan kuolleet ja sen jälkeen, niin kuin 1 Kor 15:51-52 kertoo ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me [ylösnousevat] muutumme [enkelien kaltaisiksi henkiolennoiksi]”. – Kun taivaasta kuuluu ääni ”nouskaa tänne”, kuuluu myös viimeisen eli seitsemännen pasuunan ääni (luku 12) ja saatana joukkoineen heitetään maan päälle. Jeesus Kristus tapaa ylösnousevat, jotka ovat tulleet häntä vastaan pilviin.

.

Jumala varjelee uskovia

12:13 ”Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt”. – Kuningas Herodes vainosi Josefia ja Mariaa ja tapatutti suuren määrän poikavauvoja. Josef ja Maria pakenivat Israelista Egyptiin ja Jeesus pelastui. Luvun 12 seuraavissa jakeissa puhutaan miten käärme/lohikäärme vainosi vaimoa tappaakseen tämän. Vaimo ei kuitenkaan ole Jeesuksen äiti Maria, vaan Jumalan oma seurakunta (kirkko). Myös ajallisesti tämä ei tapahdu Jeesuksen syntymän aikaan. Se käy ilmi jakeesta 17, jossa kerrotaan lohikäärmeen epäonnistumisen jälkeen lähteneen sotimaan niitä vastaan, ”jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus”. Jeesushan oli pieni vauva, eikä vielä ollut aloittanut julkista toimintaansa.

14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä.

Tästä aikamääreestä ”aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaavoidaan todeta, että se on sama eli 1260 päivää eli 3,5 vuotta, joka on mainittu jo jakeessa 12:6. Tapahtumien järjestys on kovin heittelehtivää. Jakeessa 14 todetaan, että Jumalan seurakunta on turvassa 3,5 vuoden ajan. 12:14 ”Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä”. Tämä ajanjakso on tunnettu Raamatussa nimellä ”Suuri ahdistus”. Sen aikaansaa saatana. Suuren ahdistuksen (engl. Tribulation) ajan jälkeen seuraa Herran vihan päivä. Se on ajallisesti yhtä pitkä aika, 3 ja puoli vuotta. Molemmat yhteensä 7 vuotta, eli yhden ’vuosiviikon’ mittainen aika lopun aikana.

Danielin kirjan 9. luvussa enkeli Gabriel selittää tulevia aikoja – viimeisen vuosiviikon tapahtumia –  Danielille:

9:23 Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan; sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky.
24 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.
25 Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.
26 Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
27 Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.” 

Danielin profetian tulkinnasta olen kirjoittanut artikkelin täällä.

Ilm 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

Saatana siis vihastuu Jumalan seurakuntaan, ja jakeen 12:15 mukaan ”syöksi kidastaan vettä niin kuin virran”, mutta ”maa avasi suunsa ja nieli virran”. Tämän epäonnistuttua Saatana suuntasi toimenpiteensä muita kristittyjä vastaan. Raamatussa luvataan kuitenkin, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. (Jooel 2:32, Apt 2:21, Room 10:13)

12:18 Ja se [Saatana] asettui seisomaan meren hiekalle.

Mitä tarkoittaa meri? Entä meren hiekka?

Daniel kirjassaan kuvaa kuinka merestä nousi vuorollaan neljä petoa, jotka kuvasivat neljää valtakuntaa ja niiden kuninkaita. Ilmestyskirjassaan Johannes kirjoittaa kuinka 13:1 ”Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.” Kirjan lopussa 21:1 todetaan … ”sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.” – Meri kuvaa ihmiskuntaa. Hiekka kuvaa paljoutta: Esimerkiksi Jes 10:22 ”Sillä vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan jäännös.

Siis, kun saatana asettui seisomaan meren hiekalle, tulkitsen sen tarkoittavan, että saatana katsoi maan ihmismäärää ja suunnitteli miten saisi kaikki puolelleen, pois oikean Jumalan palvonnasta.

..

Enkelit ja Pyhä henki

Raamatun monista jakeista näemme kuinka enkelit osallistuvat maailman asioiden järjestelyyn sen mukaan mitä Jumala antaa heille tehtäväksi. Entä sitten, miten Pyhä henki osallistuu Jumalan suunnitelman toteuttamiseen? Pyhä henki ei ymmärtääkseni puutu maailman päivittäisiin, konkreettisiin asioihin, vaan sensijaan vaikuttaa ensisijaisesti ihmisten mieliin. 2 Piet 1:21 sanookin kuvaavasti: ”sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” Apt 1:8 ”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Ja myös Luukas viitaten Jesajaan 4:18 ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen”

Pyhällä hengellä ei ole kutsumanimeä toisin kuin Jumalalla on Jehova ja hänen pojallaan Jeesus. Pyhä henki ei ole persoona samalla tavoin kuin Jumala ja Kristus. Pyhää henkeä on luonnehdittu ’Jumalan toimivaksi voimaksi’. Apt 7:55 ”Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän [Stefanus] loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella.” Jos Pyhä henki olisi Jumalan tavoin persoona, olisi Stefanus varmaankin nähnyt näyssään myös tämän kolmannen persoonan.

Taivaalliset valtarakenteet

Kol 1:15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. 16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

Valtaistuimet (thrones G2362 θρόνος thronos)

A throne seat, metaph. to God, the governor of the world, to the Messiah, Christ, the partner and assistant in the divine administration, assigned in the NT to kings, hence, kingly power or royalty, to judges i.e. tribunal or bench, to elders.

Taivaasta puhuttaessa valtaistuimia on kaksi; Jumalan valtaistuin ja hänen oikealla puolellaan Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen valtaistuin. Efe 1:20-21 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.  – Tämä Kristukselle tuleva korkea asema Jumalan oikealla puolella oli Jumalan suunnitelmissa jo ennen maailman luomista.

Eräs suurimmista ’enkeliruhtinaista’ Lucifer, josta sitten tuli saatana, ryhtyi kadehtimaan tällaista valtaistuimeen liittyvää asemaa ja valtaa ja halusi samanlaiseen asemaan kuin Jumalakin. Hänelle ei riittänyt enkeliruhtinaan valta ja suuri loisto ja siksi hän ryhtyi kapinoimaan.

 

Herraudet (dominions G 2963 κυριότης kyriotēs)

dominion, power, lordship; in the N. T. one who possesses dominion. KJV kääntänyt dominion (3x), government (1x).

Efe 1:20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

2 Piet 2:10 ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja,
11 vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä.

Samaa sanaa käyttää myös Jeesuksen veli Juuda, joka kirjoittaa 1:8 Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. 
9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: ”Rangaiskoon sinua Herra!”

 

Hallitukset ἀρχή archḗ, from Strong’s G756; (properly abstract) a commencement, or (concretely) chief (in various applications of order, time, place, or rank):—beginning, corner, (at the, the) first (estate), magistrate, power, principality, principle, rule.

Tätä sanaa, ’arkki’ on käytetty kuvaamaan alkua ja joissakin tapauksissa kaiken alkua. Arkkienkeli nimitys liittyy tämän sanan käyttöön.

Mar 13:19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.

Luuk 1:2 sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita,

Joh 1:1-2 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä.

 

Vallat ἐξουσία exousia G1849. KJV kääntää tämän Power (69x), authority (29x), right (2x), liberty, jurisdiction, strength (1x)

Valtaistuimet, herraus, hallitukset tai vallat eivät siis ole jokin laji enkeleitä, vaan enkelikuntaan liittyvä Jumalan säätämä ominaisuus, jota enkelikunta kunnioittaa, mutta ihmiset aina eivät.

Enkeleille on annettu monia erilaisia tehtäviä ja niihin liittyviä asemia. Raamattu ei puhu kuin muutamasta tavallisten enkeleiden lisäksi: Serafit, kerubit ja arkkienkelit.

Arkkienkeleinä on Raamatussa mainittu nimeltä vain yksi enkeli – Miikael. Myös enkeli Gabrieliä on pidetty arkkienkelinä. Monet uskovat, että arkkienkeleitä on seitsemän. Tällöin viitataan Ilmestyskirjaan; esim 8:2 ”Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa.”

– Korkea-arvoisen enkelin valtuuksiin kuuluu pääsy Jumalan eteen ja tässä jakeessa Jumalan edessä seisovat nämä enkelit. Juutalaisen perimätiedon mukaan näiden arkkienkeleiden nimet ovat Miikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Saragael ja Remiel. Nämä nimet on mainittu apokryyfikirjoissa, kuten Tobitin ja Enokin kirjoissa. Mutta, pitäytykäämme Raamatun antamaan tietoon. Arkkienkeli Miikaelia kutsutaan Davidin kirjassa ’yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista (10:13) ja ’teidän enkeliruhtinaaksenne’ (10:21), joten hän on useiden enkeliruhtinaiden joukossa nimenomaan Jumalan valitun kansan enkeliruhtinas. Kun Jeesus Kristus tulee toisen kerran maan päälle 1 Tes 4:16 sanoo: ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin”.

Toinen korkea-arvoinen enkeli on Gabriel (merkitsee ’Jumalan voima’), jonka tehtäviin kuuluu tärkeiden viestien toimittaminen niitä koskeville ihmisille ihmisille. Tunnetuin viesti on toimitettu Marialle ja se koski hänen tulemistaan raskaaksi ja Jumalan pojan synnyttämistä.  Myös Marian tulevalle puolisolle Josefille enkeli, ehkä nimenomaan Gabriel, kertoi Marian raskauden alkuperästä. Myös Daniel sai unessa viestin Gabrielilta: 9:21 Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikana. – Enkeli Gabriel esiintyy Danielille miehenä eikä suinkaan siivekkäänä enkelinä.

Serafit ovat myös korkea-arvoisia enkeleitä. Serafit kuvataan usein punaisina, koska serafi tarkoittaa ’palavia’. Raamatussa mainitaan serafit Jesajassa 6:2 ”Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät.” Jesajan 6. luvussa Jumala kyselee kuka olisi halukas profetoimaan Israelin kansalle ja Jesaja ilmoittautuu halukkaaksi. 6:6 Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista… Jakeissa 6:9-10 paljastuu Jumalan vaikeasti ymmärrettävä viesti: ”Mene ja sano tälle kansalle: ’Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.’ 10 Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi.”

Serafeilla on kuusi siipeä, joista kahta käytetään lentämiseen ja muilla peitetään silmät ja jalat. Serafit ja muutkin enkelit ovat henkiolentoja. Ne liikkuvat taivaasta maahan tai ilmestyvät ihmisten uniin, mutta eivät oikeasti lennä siipien avulla. Siivet ja lentäminen on käsitykseni mukaan kuvaannollista ilmausta kertoen kyvystä liikkua nopeasti paikasta toiseen. Silmien peittäminen saattaa kuvastaa suojautumista Jumalan kirkkaudelta. Mooses pyysi Jumalalta 2 Moos 33:18 ”Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi.” Jumala vastasi: 33:20 ”Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon.”

Kerubit

Raamatun tunnetuin kerubi on Lucifer, josta sitten tuli saatana.

Hes 28:13 Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin.

Hes 28:14 Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumal’olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä.

28:15 ”Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys.”

.

Saatana – tämän maailman Jumala

Jer 27:5 ”Minä [Herra Sebaot] olen tehnyt maan sekä ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat, suurella voimallani ja ojennetulla käsivarrellani, ja minä annan sen, kenelle hyväksi näen.

– Jumala antoi maailman saatanalle, joka lupasi sen Jeesukselle, jos Jeesus olisi kumartanut saatanaa. Kun Jumala lupasi Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maan, Hän ei varmaankaan tarkoittanut, että maan ylimpänä johtajana olisi saatana. Kun Abraham saa lunastaa Jumalan lupauksen, on varmaa, että maa on silloin puhdistettu saatanasta ja hänen joukoistaan. Saatanan mukana kulkee kuolema, mutta tuleva maailma on vapautettu kuolemasta; ihmiset, jotka asuvat siinä ovat saaneet palkintonsa.

Saatana on tullut tutuksi Raamatun lukijoille jo Raamatun alkulehdiltä, kun hän käärmeen muodossa petti Adamia ja Eevaa. Kuka vain rikkoi Jumalan käskyjä vastaan, heti saatana “yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä” (Ilm 12:10)Myös Job, jonka Jumala oli todennut vanhurskaaksi mieheksi, sai saatanan epäilemään hänen todellista vanhurskauttaan. Myös Pietari kertoo saman kaltaisesta saatanan toiminnasta: 1 Piet 5:8 ”olkaa raittiit, valvokaa. teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.”  – Näin saatana on menetellyt koko ihmiskunnan historian ajan. Entä nyt kun lopun aika on käsillä? Mikä tulee olemaan saatanan osuus niissä tapahtumissa?

Ilm 12:3 ”Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;”

Tämän jakeen peto tavataan niin Ilmestyskirjassa kuin myös Danielin kirjassa. Se on näyttelevä merkittävää roolia lopun ajan taisteluissa. Lohikäärme tunnistetaan saatanaksi, ja lohikäärmeen seitsemän päätä ja kymmenen sarvea kuvaavat valtioliittoa, jonka tarkoituksena on tuhota Israelin valtio.

 

Saatana Tyyron kuninkaana

Hes 28:12 ”Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa.
13 Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin.
14 Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumal’olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä.
15 Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys.

Hesekiel kirjoittaa Tyyron kuninkaasta, ihmisestä jonka hän kuvauksessaan osoittaa kerubiksi! Näistä jakeista käy ilmi, että Tyyron kuningas/saatana on enkeli ja luotu olento. Häntä kuvataan jumal’olennoksi, joka oli koristeltu loistavin jalokivin. Hän toimi luomisestaan lähtien moitteettomasti Jumalan tahdon mukaisesti siihen asti kunnes hänessä löydettiin vääryys.

Vaikeasti ymmärrettävä asia tässä selostuksessa on, että Tyyron kuninkaan, ihmisen sanotaan olevan enkeli, Kerubi. Tulkitsen tämän siten, että Tyyron kuningas oli oikeasti ihminen, johon saatana ’oli mennyt’ samalla tavoin kuin saatana meni Juudas Iskariotiin.

Hesekielin 28. luvun alusta lähtien puhutaan Tyyron kuninkaasta. Kohta todetaan, ”että sinä olit kerubi…” ja kerubihan on korkea-arvoinen enkeli. Kerubin todetaan olleen Edenissä, Jumalan puutarhassa. Kysymyksessä on saatana. Hes 28:2 ”ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle: näin sanoo Herra, Herra: koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: ’minä olen jumala, jumalain istuimella minä istun merten sydämessä’, ja olet kuitenkin ihminen, et Jumala, vaikka omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen”.

Saatanasta käytetään myös nimitystä, kointähti tai aamuruskon poika. Jes 14:12 kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja. Jesajankin lausuma on ennustus tulevasta. Joissakin Raamatunkäännöksissä käytetään saatanasta nimeä Lucifer (valontuoja).

Jesaja jatkaa: 14:13Sinä sanoit sydämessäsi: ’minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen pohjolaan. 14 Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. 15 Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan. –’Pohjimmainen hauta’ tarkoittaa samaa paikkaa kuin mihin heitettiin odottamaan viimeistä tuomiota ne langenneet enkelit, jotka ottivat fyysisen hahmon ja yhtyivät ihmisten tyttäriin (Juuda 1:6).

Saatanan kohtalosta kertoo Ilm 20:1Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi 
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.”

Näistä jakeista käy ilmi kuinka saatana ylpistyi ja ryhtyi pyrkimään Jumalan vertaiseksi. Ylpistyminen ja pyrkiminen Jumalan vertaiseksi on varmaankin toteutunutta todellisuutta. Sen sijaan saatanaa ei vielä ole heitetty ’pohjimmaiseen hautaan’. Se tapahtuu vasta kun Kristus tulee toisen kerran; hän heittää Antikristuksen ja väärän profeetan tuliseen järveen ja saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Tältä osin on kyse ennakkonäystä, joka toteutuu, kun Jeesus tulee toisen kerran.

Saatana – ilmavallan hallitsija

Efe 2:2 Joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa.

Mitä mahtaa apostoli tarkoittaa kirjoittaessaan saatanasta ilmavallan hallitsijana? Nykyaikana ilmavallan omaaminen on sotatoimien voittamisen kannalta tärkeä edellytys, mutta pari tuhatta vuotta sitten sellaista sisältöä tälle käsitteelle tuskin olisi voitu antaa. Jotkut Raamatun kommentoijat sanovat viitaten juutalaisten vanhoihin käsityksiin, että demonien ja pahojen henkivoimien katsottiin asustavan taivaan avaruudessa. Ehkäpä tämä on oikea tulkinta.

Entä mitä ovat nämä tottelemattomuuden lapset? He ovat Jumalan lasten vastakohta. Kun Jumalan lapset pyrkivät tekemään Jumalan tahdon, nämä tottelemattomuuden lapset vähät välittävät siitä. He kuuluvat saatanalle, tämän maailman jumalalle. 2 Kor 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on jumalan kuva.”

–  Paavali muistuttaa efesolaisia kuinka hekin aikaisemmin vaelsivat ”tämän maailman menon mukaan” ja olivat … ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme (Tiit 3:3). Efesolaisia lopuksi varoitetaan seurauksista: ”älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia” (Efe 5:6).

 

Miten saatana toimii?

Joh 8:44te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Saatana on osoittautunut valehtelijaksi jo Raamatun alkulehdiltä lukien. Mitään rehellistä ei hänessä ole. Seuraavassa joitakin Raamatunjakeita, jotka kuvastavat saatanan toimintaa. 1 Piet 5:8 olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Saatana (toiselta nimeltä perkele) on vihainen ja epätoivoinen. Hän tietää, että hänellä ei ole paljon aikaa. Ilm 12:12 ”sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” – Kun saatana Johanneksen ilmestyksessä heitettiin pois taivaasta alas maan päälle, hänen mukanaan seurasi kolmasosa taivaan enkeleistä. Saatanan joukkojen lukumäärä on tavattoman iso, kenties satoja miljoonia. Nämä langenneet enkelit (demonit) ovat saatanan käytettävissä ihmiskunnan houkuttamisessa pois tosi Jumalan ja hänen kirkkonsa yhteydestä. Demoneita – riivaajia – on ollut maan päällä ihmisiä kiusaamassa jo ennen Jeesuksen aikaa. Jeesus ja hänen opetuslapsensa paransivat ihmisiä ajamalla demoneja pois.

Saatana valkeuden enkelinä   

Jumala lähetti Jeesuksen tuomaan evankeliumin sanomaa ihmiskunnalle. Mitä tekee saatana joukkoineen? Markus evankeliumissaan kertoo Jeesuksen vertauksesta 4:15 ”Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan.”

Valitettavasti saatana joukkoineen on voitolla. Kovin pieniä ovat ne seurakunnat, joihin apostolinen evankeliumin sana on juurtunut. Saatanalle sopii mitä parhaiten, että oikean evankeliumin sijaan ihmisille tarjotaan vääristeltyä evankeliumia. Saatana itse johtaa tätä hyökkäystä ja 2 Kor 11:14 kertookin miten: ”eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

Paitsi, että saatana itse esiintyy valkeuden enkelinä, Raamattu kertoo, että monet kirkon palvelijatkin ovat samassa mukana. Seuraavassa jakeessa asia vahvistetaan: 15 ”ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen”.

Saatana pääsee vaikuttamaan ihmisten sydämien kautta heidän toimintaansa. Johannes kertoo 13:2 ”ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen”. Ja mitä sen jälkeen tapahtui, Luukas kertoo 22:3 ”niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista”.  Juudas oli pettynyt todetessaan, ettei Jeesus perustaisikaan valtakuntaansa ja ryhtyisi sen kuninkaaksi heidän aikanaan. Tätä pettymystä saatana oitis käytti hyväkseen ja me kaikki tiedämme kuinka sitten kävi.

Saatana onnistuu hyvin viettelyissään, jos vain ihmiset vähänkin ovat vastaanottavaisia. Kovin tuntuvat olevan. Jos Paavalin kertoman mukaan hänen seurakuntalaisensa olivat aiemmin menneet ”tämän maailman menon mukaan”, niin sama meno taitaa olla päällä tänäkin päivänä.  Raamattu varottaa ja neuvoo: Jaak 4:7 ”Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. 8 lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä…” – Monin tavoin pyrkii saatana pitämään kristityt erossa Jumalasta. Apostoli kertookin miten hänkin on joutunut saatanan toimien kohteeksi: 1 Tes 2:18 ”Sentähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne, minä, Paavali, puolestani, en vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt.

Saatana tietää mitä hänelle ja hänen joukoilleen tulee tapahtumaan. Aikaa on hänellä vähän. Hän varmaan tietää, että hän tulee häviämään, mutta hän haluaa viedä mukanaan kadotukseen niin paljon ihmisiä kuin suinkin mahdollista. 

 

Miten saatana tekee työtään ’tottelemattomuuden lapsissa’?

Efe 6:12 ”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa”.

Efesolaiskirjeessä apostoli selvittää kuka ja missä vihollinen on; vihollisia ovat pahuuden henkiolennot, jotka asuvat avaruudessa. Näin on tilanne tällä hetkellä, mutta kun Kristus tulee taivaallisine sotajoukkoineen, saatana häviää taistelun ja saatana apureineen sidotaan tuhanneksi vuodeksi.

 

Muita luonnehdintoja saatanasta

Saatana on syyttäjä. Ilm 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

Hän on myös kiusaaja. Mat 4:3 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: ”jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” 1 Tes 3:5 Sentähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivannäkömme mennyt hukkaan.

Saatana on pettäjä. 2 Kor 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

Saatana on vastustaja. 2 Tes 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä Jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Tämän maailman kuninkuus on ollut saatanan ja on vieläkin. Kohta tulee kuitenkin aikakausi, jonka kuninkaana hallitsee Kristus. Jeesus itse todisti näin Mat 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi:

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä”.Tämän vallan Jeesus ottaa toisen tulemisensa yhteydessä, kun Hän perustaa maan päälle Jumalan valtakunnan tuhatvuotisen alkujakson ja hallitsee sen kuninkaana yhdessä pyhien joukon kanssa. Saatana on sen ajan sidottuna eikä pääse häiritsemään ihmisiä.

Vaikka saatana Johanneksen näyssä syöstiin pois taivaasta, hän yrittää yhä korottaa valtaistuimensa Jumalaa korkeammalle. Hän väärentää kaiken, mitä Jumala tekee, toivoen pääsevänsä maailman palvonnan kohteeksi ja toivoen rohkaisevansa Jumalan valtakunnan vastustamista. Saatana on kaikkien väärien kulttien ja uskontojen alkuperä. Saatana tekee mitä tahansa saadakseen oikeat Jumalan palvelijat johdetuksi harhaan. Hän tekeytyy valkeuden enkeliksi (2 Kor 11:14) ja saa monet papit julistamaan toista evankeliumia eli muutettua evankeliumia. 2 Kor 11:4 ”Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte”.

Ei ole ollenkaan samantekevää millaista oppia seurakunnalle jaetaan. Onko kirkoissa julistettu evankeliumin opetus Raamatun mukaista? Maailmassa on jopa kymmeniä tuhansia eri kirkkokuntia ja niiden jakama opetus saa välillä suorastaan eriskummallisia muotoja. Ei ole minun asiani tuomita ketään uskoipa ihminen miten tahansa. Rakentavassa hengessä esitetty kritiikki pitää jokaisen kestää. Jokainen kysyköön itseltään: onko uskoni Raamatun mukaista?

Mutta silti, on syytä varoa.  Galatalaiskirjeessäkin (1:8) varotetaan: mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneethän olkoon kirottu.

Enkelit lopun ajan tapahtumissa

Ilm luku 9: kolmasosa ihmisistä surmataan.                                                        

Enkeleillä on tärkeä tehtävä lopun ajan tapahtumissa. Enkelit painavat sinetin Jumalan palvelijain otsaan, etteivät Herran päivän vitsaukset kohdistuisi heihin (Ilm 9. luku). Mitä tapahtuu niille, joilla ei ole Jumalan sinettiä? Ilmestyskirja kertoo 9:3 ”Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta;
4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan”.  Ovatko he Jumalan enkeleitä vaiko saatanan? Jae 9:11 selvittää: ”Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon”. – Jumalan enkelit eivät ole syvyydessä tai muutoin ohjaa syvyyden vankeja, vaan tässä on kyse langenneesta enkelistä. Syvyyden enkelin nimi merkitsee ’hävittäjä’.

Nämä ’heinäsirkat, olivat tulosta viidennen enkelin pasuunaan puhaltamisesta. Huomattavaa on, että heinäsirkkojen ei annettu tappaa ihmisiä, vain kiusata heitä niin että ihmiset jopa etsivät kuolemaa päästäkseen kiusaajista eroon. Heinäsirkat eivät kuitenkaan olleet näitä siivekkäitä pikku hyönteisiä, jotka nykyisinkin kiusaavat ihmiskuntaa syöden maanviljelijöiden kasvattamat viljat. Tämän vitsauksen heinäsirkat olivat jakeen 9:7 mukaan ”heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivatikään kuin ihmisten kasvot”. 9:9 Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. – Jakeessa kuvataan mitä ilmeisimmin nykyaikaisia taistelujoukkoja, sekä sotilaita varustuksineen ja aseineen, ”siipien kohinan” kuvatessa helikoptereiden ja lentokoneiden aiheuttamaa ”ryskettä”. Mitä tarkoittaa se, kun sanotaan heinäsirkkojen ’kiusaavan’ ihmisiä? Ehkä se tarkoittaa miehitysjoukkojen käyttäytymistä valloittaessaan alueita joukkojen edetessä kohti tavoitettaan Israelia.

Sitten tapahtumat kärjistyvät.

Kun seuraava eli kuudes enkeli puhaltaa pasuunaan 9:15 ”Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.Keitä sitten ovat nämä neljä enkeliä? Raamattu kertoo, että he ovat olleet sidottuina pitkän aikaa. Sana, jota Raamattu käyttää sitomisesta on δέω déō; a primary verb; to bind (in various applications, literally or figuratively):—bind, be in bonds, knit, tie, wind. – Ovatko he Jumalan enkeleitä, vaiko Saatanan? Jos he ovat Jumalan enkeleitä, sidottuna oleminen on siinä tapauksessa käsitettävä kuvaannollisena ilmauksena; heille on annettu ohje odottaa kunnes aika on täysi.

Jae 9:17 kuvaa tätä lopun aikana käytävää valtavien armeijajoukkojen tuhoamistaistelua: ”Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. 9:18 Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta.

Vaikka kolmasosa ihmiskunnasta saa surmansa, ihmiset ”eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan” (9:21). Enkelin pasuunaan puhaltamisen tarkoitus on ikään kuin varoittaa tulevasta vitsauksesta. Kun enkeli vuodattaa maljan, se kuvaa totutuvaa Jumalan rangaistusta.

Ilm luku 16: Harmagedonin sota                                                                          

Raamattu kuvaa kuudennen enkelin maljan vuodattamista luvussa 16:12 ”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.  13 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista”. – Viimeistään nyt paljastuu näiden enkeleiden laatu; jae 14 paljastaa, että ne ovat riivaajien henkiä (enkeleitä): 14 ”Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan [Harmagedoniin] Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä”.

Saatana on enkeli ja henki. Ovatko saatanan apurit Antikristus, jolle saatana antoi oman valtansa, sekä Pyhän hengen saatanallinen vastine väärä profeetta, ovatko he myös henkiä? Näin voisi päätellä jakeesta 14, jossa sanotaan ”ne ovat riivaajien [demonien] henkiä”, enkeleitä, joita saatana komentaa. Langenneet enkelit ovat ennenkin ”menneet ihmisiin” kuten huomasimme tapahtuneet Jaavanissa (Kreikassa) ja Persiassa Danielin aikana ja itse saatanan Tyyroon kuninkaana. Tai niin kuin saatana ’meni’ Juudas Iskariotiin (Luuk 22:3). Sen sijaan maan kuninkaat, jotka lähtevät sotaan tavoitteena Israelin tuhoaminen, ovat ihmisiä, joiden maallisia ja uskonnollisia pyrkimyksiä hyväksikäyttäen henkivoimat ohjaavat heitä.

– Lohikäärme on Saatana ja saastaiset henget (enkelit) ovat: peto eli Antikristus, väärä profeetta ja edellä mainittu syvyyden enkeli Apollyon (merkitsee hävittäjä). Tämän suuren sodan seurauksena Antikristus ja väärä profeetta heitetään tuliseen järveen ja saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Vielä yksi iso sota on käymättä tai oikeastaan kaksi.

 

Ilm luku 20: saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi                                

Raamatussa tapahtumat eivät aina ole loogisesti ajallisessa järjestyksessä. Nämäkin Ilmestyskirjan tapahtumat on kerrottu useassa kohdin. Luvussa 20 palataan vielä aikaisempaan ajankohtaan, jossa taivaan enkeli ottaa kiinni lohikäärmeen eli saatanan. 20:2-3 ”Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.

– Miksi saatanaa ei tuhota heti kun hänet on otettu kiinni? Pohdittuani asiaa tulin tulokseen, että kiinniotettaessa Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta oli vasta tulossa. Saatana piti sitoa tämän valtakunnan olemassaolon ajaksi, ettei hän eikä kukaan hänen apurinsa pääsisi häiritsemään Kristuksen ja pyhien johtaman valtakunnan työtä – Jumalan sanan istuttamista jokaisen maan asukkaan sydämeen. Sitten vasta saatana päästetään irti suorittamaan viimeistä testiään; saako hän enää ketään puolelleen taistelemaan Jumalaa vastaan? Raamatun luvusta 20 saamme tietää, että saatana onnistuu ”villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja… joiden luku on kuin meren hiekka”.

Ilm luku 20: Googin sota kun saatana päästetty irti. 

Hesekiel 38-39 luvut Googin sota

Kun tuhat vuotta on kulunut, päästetään saatana vankeudestaan (Ilm 20:7). Saatana ”lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka” (20:8).

Hesekiel ennusti nämä sodat omana aikanaan: 38:14 Sentähden ennusta, ihmislapsi, ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena,
15 ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki.
16 Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.
17 Näin sanoo Herra, Herra: Etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini, Israelin profeettain, kautta, jotka niinä päivinä ennustivat, vuodesta vuoteen, että minä annan sinun karata heidän kimppuunsa?
18 Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku.
19 Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan.
20 Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; ja vuoret luhistuvat, ja vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan.
21 Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan.
22 Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat.
23 Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.”

Vaikka ihmiskunnalla ja kaikilla kansoilla on aikaa tuhat vuotta elää rauhassa Kristuksen ja pyhien hallitessa maailmaa, saada opetusta vailla saatanan houkutuksia, mitä tapahtuukaan kun saatana päästetään irti? Saatana onnistuu houkuttelemaan puolelleen valtavat määrät ihmisiä monista kansoista ’maan neljältä kulmalta’. Heidän määränsä kuvataan olevan kuin meren hiekka. Kuinka on mahdollista, että ihmiskunta, joka on elänyt tuhat vuotta ilman saatanan häirintää ja houkutusta, nyt yhtäkkiä kääntyy Kristuksen hallintoa vastaan? Sen voi jotenkin ymmärtää, kun muistelee Israelin pakoa Egyptistä. Israelilaiset todistivat suurta ihmettä paetessaan Punaisen Meren poikki veden väistyessä heidän tieltään ja lopuksi hukuttaessa faaraon joukot. Kohta kansa kuitenkin unohti tapahtuneen ja Jumalan ihmeen ja ryhtyivät napisemaan. Ja kun Mooses poistui vuorelle saamaan Jumalalta kymmenen käskyn lakeja, kansa riehaantui palvomaan rakentamaansa kultaista epäjumalaa.

Ihmiskunta ei näytä tänä tuhannen vuoden aikana Kristuksen hallinnosta huolimatta muuttuvan, jos kerran lukemattomat ihmiset ja kansojen armeijat lankeavat saatanan houkutuksille ja saatanan tekemille ihmeille. Olen ollut siinä käsityksessä, että Kristus ja pyhät hallitessaan tuhannen vuoden ajan, juurruttavat tosi Jumalan palvelun kaikkiin kansoihin. Olen ajatellut, että koko maailman väestö on kristittyjä. Kuinka väärässä olenkaan ollut.

Mutta taistelusta tulee lyhyt. Ilm 20:9 kertoo: Ja henousevat yli maan avaruudenja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Vaikka taistelutoimia ei kuvata sen tarkemmin, voidaan jakeesta päätellä sen muistuttavan nykyaikaisia sotatoimia. Saatanan joukot nousevat avaruuden kautta piirittämään pyhien joukkoa Jerusalemissa. Minkälaisilla lentokoneilla tai raketeilla se tapahtuu, ei ole tiedossa, mutta päättelen joukkojen ja kuljetusvälineiden olevan fyysisiä, ei pelkästään henkivoimia. Saatanan joukkoihin liittyneet ihmiset tuhoutuvat taivaasta lankeavalla tulella. Myös saatana ja hänen henkivaltansa tuhotaan.                                    

Jakeessa 20:7 vahvistetaan vielä edellä 20:2-3 lausuttu: Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, 8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Varsin yleisesti on tulkittu Googin merkitsevän Venäjän johdolla tapahtuvaa hyökkäystä Israeliin. Googin sota alkaa, kun tuhat vuotta on kulunut saatanan vangitsemisesta. Kun tänä päivänä ei saatanaa ole edes vangittu ja tuhannen vuoden aika ei ole edesvalkanut, on vaikea ottaa kantaa siihen onko Venäjä hyökkäämässä Israeliin. Onko silloin edes koko Venäjää olemassa?

Tässä artikkelissa olen katsonut tapahtumia enkeleiden näkökulmasta ja sen vuoksi huomattavaa on, että nimenomaan saatana on taas asialla. Osa saatanan apureista on jo ollut heitettynä tuliseen järveen.

9.luvun sotaa ei osattu kuvata nykyaikaisin ilmauksin, vaan siitä sanotaan, että ’hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi’. Jae 20:9 kertoo niin ikään nykyaikaisin asein käytävästä sodasta: ”Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät”. – Langenneiden enkelten kapina on viimeinkin päättynyt.

 

image_pdfimage_print