Tuhatvuotinen valtakunta

 

 

Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta

Moni uskoo, että Jumalan valtakunta ja Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta ovat sama asia. Onhan Kristus Kuningas, jolle kaikki ovat alamaisia niin maan päällä kuin taivaassakin. Kristus ottaa kaikkien maallisten valtakuntien kuninkuuden tullessaan toisen kerran lähitulevaisuudessa. Miksi ei sitten Kristuksen ja pyhien hallitsema valtakunta olisi nimenomaan Jumalan valtakunta, jonka julistaminen oli hänen toimintansa keskeinen sisältö? Raamatussa kuitenkin kerrotaan millaisia ihmisiä on vastaanottamassa Kristusta ja hänen valtakuntaansa.

Kun Kristus saapuu toisen kerran hallitsemaan koko maata, eivät kaikki kansat suinkaan riemuiten lausu uutta Kuningastaan tervetulleeksi. Psalmi 110 sanookin:
”110:1 Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: “Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”
2 Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.”

Ilm 2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain. 12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

Sitä, että Jeesus ja pyhät joutuvat Psa 110:2 mukaan hallitsemaan vihollistensa keskellä, on vaikea tulkita. Tarkoittaako se, että ainakin aluksi esiintyy vastarintaa ja Jeesus kuninkaana joutuu hallitsemaan paitsi rautaisella valtikalla, myös että viholliset ympäröivät heitä. Toisaalta, jumalattomat on tuhottu lopunajan suuressa ahdistuksessa ja Herran vihan päivänä ja alamaiset, kuten nk. suuri joukko, ovat pelastuneet uskonsa takia.

Kristus ja pyhät todellakin joutuvat hallitsemaan kansoja rautaisella valtikalla. Tätä jatkuu kunnes kaikki kansat on alistettu Kristuksen vallan alle. Silloin itse Poikakin alistetaan Isä Jumalan vallan. Näistä jakeista voimme päätellä useammankin asian: Valtakunta, jonka Kristus ottaa hallintaansa, muodostuu eri kansoista, jotka eivät suinkaan kaikki ja heti alistu Hänen valtansa alle. Siksi Hänen ja pyhien on hallittava ”rautaisella valtikalla”. Täydelliseen alistamiseen voi kulua pitkäkin aika, ehkä lähemmäs tuhat vuotta.

Tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat maan päällä olevia ihmisiä, jotka rakentavat maasta vähitellen tuhannen vuoden aikana paratiisin. Ihmiset viettävät ihmisen elämää, tekevät työtä, menevät naimisiin ja lapsia syntyy ja vanhuksia kuolee. Elinikä kuitenkin pitenee ja 100-vuotiaana kuolluttakin surkutellaan nuorena kuolleena (Jes 65:20). Kuolemaa ei kuitenkaan ole vielä voitettu. Se tapahtuu vasta tuhatvuotiskauden lopussa; viimeisessä tuomiossa hyvän tuomion saavat vanhurskaat ”lampaat ”pelastuvat ja saavat samalla (ikuisen) elämän ja pahat kokevat toisen kuoleman, joka on ikuinen hävitys Jumalan yhteydestä.

Se, että ihmiset ovat edelleen kuolevaisia, todistaa myös sen puolesta, että he eivät ole varsinaisesti Jumalan valtakunnassa. Valtakuntaa hallitsevat pyhäthän saivat ylösnousemuksessa ikuisen elämän lahjan, eikä heihin toisella kuolemalla ole valtaa: Ilm 20:6 ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan hallinto, eli Kristus, apostolit ja ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät, ovat ylösnousemusruumiissa (henkiruumiissa) ja siten kuuluvat Jumalan (taivasten) valtakuntaan.

Saatana on sidotaan odottamaan tuhat vuotta siihen saakka kunnes hänet päästetään vapaaksi lyhyeksi ajaksi (Ilm 20:7). Ihmisillä on siis mahdollisuus kehittyä vanhurskaiksi vapaana Saatanan juonista ja saada itselleen ikuinen elämä.

Tuhatvuotisen valtakunnan päätös on silloin kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, ja itse poikakin palauttaa saamansa käskyvallan Isälle. Tuhannen vuoden kuluttua tapahtuu Saatanan irti päästäminen ja viimeinen suuri sota, jossa saatana ja hänen ihmisapurinsa tuhotaan. Viimeinen tuomio on tämän aikakauden päätös. Uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle ja kaikki on tehty uudeksi (Ilm 21:5).

 

Edellä olevan lyhyet muistiinpanot Tuhatvuotisesta valtakunnasta kirjoitin alustaviksi ajatuksiksi. Nyt päätin kirjoittaa siihen lisää. Havaitsin, että vanhat opinkappaleet ja kirkolliskokousten päätökset hallitsivat ihmisten mieliä ja ihmiset vain toistelivat niitä ryhtymättä ollenkaan omaehtoiseen ajatteluun. Oppineidenkin mielissä olivat ajatukset jähmettyneet viisisataa vuotta vanhoihin kirkollisiin tunnustuksiin ja niiden perusteluihin, ajattelin, että minun täytyy ottaa niitä tarkempaan harkintaan ja kirjoittaa asiasta. Usein huomaa, että jonkun mielipide on rakennettu yhden Raamatunjakeen pohjalle. Totuus löytyy useammasta jakeesta, jotka ehkä on siroteltu sinne tänne. Vielä harmillisempaa on, että ihmiset ovat kirkkonsa vankeja; ihmisillä, vaikka olisivatkin löytäneet totuuden Raamatusta, ei ole uskallusta sanoa vastaan ja tarpeen vaatiessa vaikka erota kirkostaan. Kirkon opin mukaan eri lailla uskova voidaan erottaa kirkosta ja julistaa osattomaksi pelastuksesta. Tänä päivänä tosin monella kirkolla on katto korkealla ja seinät leveällä, mutta ei siitä ole niin kovin kauaa kun polttoroviot paloivat.

Kaiken pohjana täyttyy olla Raamatun sana. Alkukirkolla ei ehkä ollut käytössään koko Raamatun kattavaa kirjoitusten sarjaa. Ei myöskään tietokoneella toimivia hakuohjelmia ja jokaiselle sanalle selityksen tarjoavia ohjelmia. Liikkeellä oli erilaisia manuskriptejä sekä myös – niin kuin nykyäänkin – erilaisia hajottavia liikkeitä, areiolaisuutta, gnostilaisuutta jne. Kun Raamattu vapautui kaiken kansan käyttöön ja saatiin käännöksiä kansan kielille, Raamatun tuntemus ja tutkiminen vapautuivat ja tuntemus laajeni. Silti vielä vuoden 1530 Augsburgin tunnustus sisältää paljon katolista vaikutusta eikä kaikista sen opinkappaleista ole vieläkään päästy irti todelliseen Raamatun tuntemukseen perustuvaan oppiin.

Raamattu on kirjoitettu vaikeaksi. Siinä on sekaisin kirjaimellista ja kuvaannollista ilmaisua. Eräässä artikkelissani kysyn ”miksi Raamattu on kirjoitettu monitulkinnalliseksi”? Olisihan Jumala toki osannut kirjoituttaa Raamatun niin, että yhtäkään lausetta ei tarvitsisi oppineiden kääntää ja vääntää. Luulen tietäväni vastauksen; Jumala haluaa, että me tutkimme, pohdimme, epäilemme, kinastelemmekin oikeasta opista ja lopulta etsimällä löydämme totuuden. Kun vain teemme kaiken tämän emmekä vain ota meille annettua ’totuutta’ passiivisesti vastaan.

 

Mitä kirkkoisät ovat ajatelleet tuhatvuotisesta valtakunnasta?

Eusebius oli sitä mieltä, että toisella vuosisadalla vaikuttanut harhaoppinen Kerinthos (Cerinthus) oli ensimmäinen, joka esitti opin tuhatvuotisesta valtakunnasta, jonka oli Kerinthoksen itsensä mukaan hänelle opettanut enkelit. Ylösnousemuksen jälkeen oli Kristuksen maallisen kuningaskunnan määrä tulla ilmi; Jerusalemin asukkaiden osalle piti tulla tuhat vuotta kestävä ilon ja mielihyvän sävyttämä kausi, josta ei puuttuisi ruokaa eikä juomaa. Apostoli Johannes ei voinut sietää eikä olla missään tekemisissä Kerinthoksen kanssa.

Apostoli Johannes puolestaan vastusti millenialismia. Olen saanut sen vaikutelman, että selvää linjaa ei löytynyt. Nekin, jotka puolustivat Kristuksen tulemiseen liittyvää valtakuntaa, eivät osanneet sitä määritellä.

Myös Efeson ekumeenisessa kirkolliskokouksessa v. 431 oli tuomittu oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta taikauskoisena ja kirkko torjui milleniarismin virallisesti harhaoppisena. Kokous vahvisti nk. kaksiluonto-opin, jonka mukaan Kristuksella on kaksi luontoa (Jumala ja ihminen) yhdessä persoonassa. Kokous myös vahvisti, että Neitsyt Maria oli Jumalansynnyttäjä. Marian kunnioitus ja asema kasvoivat ja hänet tunnustettiin Efesoksessa Jumalan äidiksi. Marialta sai pyytää esirukouksia niin kuin vielä nykyisinkin on tapana. Katoliset arvot ja tavat siis kovasti vahvistuivat.

Kun tullaan 1500-luvulle, nousee Augsburgin tunnustus erääksi merkittävimmistä. Se on vielä tänäkin päivänä mm. luterilaisen kirkon voimassaoleva ohje. Augsburgin tunnustuksessa (artikla XVII) todetaan: ”Opetetaan Jeesuksen tulevan viimeisenä päivänä tuomitsemaan ja herättämään kuolleet. Uskovat saavat iankaikkisen elämän ja ilon, kun taas jumalattomat tuomitaan helvettiin ja iankaikkiseen rangaistukseen. Oppi siitä, etteivät kadotukseen tuomitut saisi osakseen ikuista vaivaa ja tuskaa hylätään, samoin hylätään oppi ennen kuolleiden ylösnousemusta syntyvästä pyhien ja hurskaiden maanpäällisestä valtakunnasta, joka hävittää jumalattomat”.

Olen yhtä mieltä joistakin Augsburgin tunnustuksen kohdista, kuten pappien avioliitosta. Tunnustus oli tähdätty katolista vaikutusta vastaan ja sen laatijat selittivät kuitenkin hyväksyvänsä alkuperäisen katolisen opin, mutta vastustavansa paavinvaltaa. Augsburgin tunnustuksessa tuntuu Lutherilainen henki, mm. siinä mielessä, että saarnaamiseen piti olla viranomaisten valtuutus.

Augsburgissa ei ole ymmärretty Tuhatvuotisen valtakunnan ajoitusta. Se ei toteudu ennen ensimmäistä (vanhurskaiden) ylösnousemusta, vaan sen jälkeen! ”Pyhät ja vanhurskaat” ovat nousseet Kristuksen luokse pilviin hänen tullessaan toisen kerran. Valtakunnan asukkaat ovat monenlaista joukkoa; Herran päivänä katuneita ja Jumalan puoleen kääntyneitä apua pyytäen, ja myös täysiä pakanoita, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta. Saatana on vielä Kristuksen tulemiseen saakka tämän maailman kuningas ja vasta sen jälkeen kun Kristuksen joukot tuhoavat Saatanan enkelit ja ottavat kiinni itse Saatanan, Kristuksen hallinto ja Tuhatvuotinen valtakunta voi alkaa.

Luterilaisen tulkinnan mukaan tuhatvuotinen valtakunta on jo käynnissä: Kristus hallitsee pyhien kanssa taivaasta käsin. Saatana on jo sidottu eikä kykene tekemään vahinkoa seurakunnalle. Lopun aikana Saatana päästetään irti lyhyeksi ajaksi, mutta hänet tuhotaan.

 

Entäpä jos Tuhatvuotista valtakuntaa ei tulekaan?

Luterilainen.net sivustolla esitetään Tuhatvuotisesta valtakunnasta: Raamatun mukaan Kristuksen paluuta ei seuraa tuhatvuotinen maanpäällinen valtakunta vaan välittömästi viimeinen tuomio, taivas ja helvetti. Perusteluksi annetaan Mat 16:27 ”Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan”.
25:31 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.

Jeesus tulee toisen kerran ja perustaa hallintonsa pyhien kanssa. Silloin Jeesus istuu tuhatvuotisen valtakuntansa valtaistuimelle, jota jakeessa 31 kutsutaan hänen kirkkautensa valtaistuimelle. Kristushan on istunut nyt jo 2000 vuotta valtaistuimella taivaassa Jumalan oikealla puolella. Nämä ovat kaksi eri asiaa ja kaksi eri valtaistuinta.

Luterilaisen tulkinnan mukaan, joka juontaa jo uskonpuhdistuken ajoilta 1500-luvulta, kiinnitetään huomiota Matteuksen sanoihin ja erityisesti sanaan silloin. Tämän katsotaan merkitsevän sitä, että Jeesus kyllä tulee, mutta hän tulee vain tuomitsemaan niin hyvät kuin pahatkin. Tuomio on välitön ja sen seurauksena vanhurskaaksi katsotut pääsevät taivaaseen ja syntiset helvettiin.

Ihmiskunnan suurelle enemmistölle kuoleman jälkeen tulee tuomio. He ovat haudassa kuolemastaan aina siihen saakka kun Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta on päättynyt. Silloin tapahtuu nk. tuomion ylösnousemus. Siitä riippumatta kuinka kauan kuollut on haudassa maannut, hän kokee ylösnousemuksen tapahtuvan ikään kuin heti kuoleman jälkeen, koska hänellä ei ole mitään tietoisuutta haudassaolo ajasta. Viimeiselle tuomiolle nousevat niin tuhatvuotisessa valtakunnassa kuolleet kuin tuhansia vuosia aikaisemmin kuolleetkin. Heb 9:27 ”Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio”. Ainoan poikkeuksen muodostavat ne Kristuksessa kuolleet, jotka saavat osallistua ensimmäiseen ylösnousemukseen ja jotka hallitsevat Kristuksen kanssa Tuhatvuotista valtakuntaa.

Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Mat 16:27 ja 25:31-33 jakeissa sanotaan kyllä, että ”kun Ihmisen Poika tulee … silloin hän maksaa kullekin tekojensa mukaan. – Ensimmäisenä Jeesuksen lupaaman palkan saavat ylösnousevat pyhät, jotka ovat tulleet Jeesusta vastaan ylösnoustessaan pilviin.
On unohdettu vaikkapa seuraava jae 2 Tim 4:1, jonka mukaan Jeesuksen sanotaan tuomitsevan ”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta”. – Jos ei ole mitään valtakuntaa, kuinka Kristus voisi tuomita valtakunnassaan? Ylösnousseiden pyhien sanotaan hallitsevan Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Tässä artikkelissa tuon esille monia muitakin perusteluja, joiden katson muodostavan vankan todisteiden ketjun ’dispensionationalistiselle premillenianismille’. Tämä sanahirviö tarkoittaa sitä, että Jumala on nähnyt hyväksi perustaa ihmiskunnalle (1000 vuoden) aikakauden ennen viimeistä tuomiota.

Miksi? Eikö olisi selvempää, että Jeesus tulee ja tuomitsee samantien; hyvät taivaaseen ja pahat helvettiin. Maapallokin kun taitaa olla Herran päivän melskeiden jäljiltä asumattomassa kunnossa. Tätä pohtiessani ajattelin, että Jumala haluaa antaa pelastusmahdollisuuden vielä viime tingassa ja vähän sen jälkeenkin. Kaikki eivät katuneet, vaan kirosivat ja paaduttivat itsensä vastoinkäymiset kohdatessaan. Raamattu kertoo, että paljon evankelioimistyötä on vielä jäljellä pakanoille, jotka säilyivät hengissä Herran päivänä. Myös niiden uskoa on syytä koetella, jotka pelastuivat huudettuaan apua Jeesukselta: monet ihmiset hädässään huutavat avuksi Jumalaa, mutta ongelmien mentyä ohitse, palaavat entiseen synnilliseen elämäänsä.

On yleistä muodostaa mielipide vain yhden tai muutaman jakeen perusteella. Mitä jos seuraavan Luukkaan jakeen perusteella ryhdyttäisiin muodostamaan oppia pelastuksesta? Luuk. 14:26 ”Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni”.

Vaikka reformaatio puhdistikin kirkkoa liiasta katolilaisuudesta, ei kaikki mennyt aivan oikein. Itse olen sitä mieltä, että dispensationalistinen suhtautuminen tuhatvuotiseen valtakuntaan viimeisenä seitsemästä Jumalan ihmiskunnalle antamasta kaudesta sopii nykyaikaiseen Raamatun tulkintaan. Itse en vain pidä termistä ”armotalouskausi”. Mitä tekemistä on taloudella Jumalan armon jakautumisesta maailmaan eri aikakausille?

Toinen esitetty argumentti Tuhatvuotista valtakuntaa vastaan:
Raamattu kertoo taivaitten voimien järkkyvän ja taivaankappaleiden sulavan kuumuudesta, kun Kristus tulee takaisin. Tämän jälkeen ei voi kuvitella enää mitään maanpäällistä valtakuntaa.

Mat 24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

2 Piet 3:10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
11 Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,
12 teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

Matteus ja Pietari puhuvat samasta ajankohdasta eli tapahtumista juuri ennen Kristuksen tulemista. Matteuksen mukaan mm. ”aurinko pimenee” ja ”tähdet putoavat taivaalta”. Pietarin kuvaus on vielä dramaattisempi: ”taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat”. – Voiko siellä ihminen olla kun koko maailma tuhoutuu? Sellaisen käsityksen näistä jakeista saa. Muistetaan kuitenkin, että ’koko maailma’ ei Raamatun ajan ilmaisun mukaan tarkoittanut koko maailmaa. Keisari Augustukseltakin kävi käsky, että koko (tai kaikki) maailma oli verolle pantava. Koko maailma oli kuitenkin vain pienen pieni osa siitä, Välimeren ympäristö, joka oli Rooman vallan alaisuudessa.

Matteus kertoo: Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. En osaa tarkemmin selittää, mitä tarkoittaa ’taivaitten katoaminen pauhinalla’ tai miten ja missä ’alkuaineet kuumuudesta hajoavat’. Näitä ilmiöitä on selitetty eri tavoin: tähtien putoaminen esimerkiksi on kuvaus mannertenvälisten ohjusten ydinkärkien erkaantumisesta ennen maaliin hakeutumistaan. Näkemäni videon perusteella voin sanoa, että se näytti aivan kuin joukko tähtiä olisi pudonnut maahan. Muissakin kohdissa Raamattu ennustaa maan palavan ja suuren määrän ihmisiä tuhoutuvan.

Ei kaikki tämä kuitenkaan merkitse, että meidän maailmamme tuhoutuisi kokonaan asumiskelvottomaksi. Saarnaaja sanookin: 1:4 ”Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti”. Jeesus lupasi vuorisaarnassaan: Mat 5:5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Myös Psa lupaa: 37:11 Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. – Jos maa on pilattu ydinsaasteilla ja kärventynyt tulessa, mitä perimistä siinä on hiljaisille ja nöyrille?

Kolmas väite: Raamatussa opetetaan, että on yksi kaikkien ihmisten, niin pelastettujen kuin pelastumattomienkin ylösnousemus, joka tapahtuu viimeisenä päivänä.
1 Tes 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Nämä kaksi ryhmää muodostavat ensimmäisen ylösnousemuksen
a) Kristuksessa kuolleet, jotka ovat olleet haudoissaan, vanhimmat jo kaksi tuhatta vuotta
b) Sillä hetkellä elossa olevat vanhurskaat temmataan ylös Kristusta vastaan

Mikä sitten on toinen ylösnousemus?

Apt 24:15 ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva [toinen] ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.
Joh 5:28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä
29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

Nämä jakeet kertovat toisesta ylösnousemuksesta, jota kutsutaan myös tuomion ylösnousemukseksi. Niitä ei voi mitenkään pitää yhtenä ja samana ylösnousemuksena. Ensimmäisessä ylösnousemuksessa nousee ainoastaan vanhurskaita. Toisessa nousevat kaikki, jotka haudoissa olevat, niin hyvää tehneet kuin pahaakin tehneet.

Ensimmäisen ylösnousemuksen vanhurskaat eivät enää joudu tuomiolle. He ovat jo voittaneet ikuisen elämän. Toisen ylösnousemuksen osanottajat saavat tuomion tekojensa mukaan.

Neljäs väite: ”Missään kohdassa Uutta testamenttia ei ole viittaustakaan ”tuhatvuotiseen” valtakuntaan, joka alkaisi Jeesuksen takaisintulon jälkeen. Sen sijaan Jeesus ja apostolit opettivat kaikki, että Hänen tullessaan tapahtuisi välittömästi viimeinen tuomio, jonka jälkeen jäisivät ainoastaan aidosti uskovat, jotka eläisivät iankaikkisesti Jumalan luomassa uudessa luomakunnassa”.

Ilmestyskirja kertoo Johanneksen näkyinä Jeesuksen hänelle antaman tiedon tulevaisuudesta. Ilm 20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

Tämä jae kertoo ensimmäisen ylösnousemuksen osallisista ja heidän osallistumisestaan tuhat vuotta kestävän valtakunnan hallintoon Kristuksen kanssa. Tässä jakeessa ei tosin sanota mikä on tämä valtakunta.
Mat 25:31 ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle”. – Raamattu kyllä puhuu tuhannesta vuodesta ja Kristuksen vallasta, mutta varoo käyttämästä Kristuksen hallinnosta nimeä Tuhatvuotinen valtakunta. Ilmaus ”kirkkautensa valtaistuin” tarkoittaa kuitenkin selvästi sen valtakunnan valtaistuinta, jonka kuninkaaksi Kristus tulee enkeleiden saattamana taivaasta maan päälle. Se ei ole Jumalan eli taivasten valtakunta, joka on ikuinen valtakunta. Kristuksen valtakunta on tuhatvuotinen valtakunta maan päällä, ei taivaassa. Jotkut tulkitsevat ”tuhat vuotta” siten, että se ei ole tarkka ajanmääritys, vaan osoittaa pitkää ajanjaksoa.

Vielä muitakin argumentteja on esitetty, mm. että jo alkuseurakunnassa käsitys Ilmestyskirjan 20. luvussa mainitusta ”tuhannesta vuodesta” oli, että se on kuvaannollinen ilmaus Kristuksen hengellisestä hallinnosta ensimmäisen ja toisen tulemuksen välisenä ajanjaksona. Tässäkään ajoitus ei toimi Raamatun sanan tarkoittamalla tavalla; Kristus on hallinnut taivasta kuluneet kaksi vuosituhatta, mutta saatana on vieläkin tämän maailman kuningas. Kuka voi väittää, ettei näin ole? Yksinkertainen perustelu: jos Kristus olisi ottanut myös maan asukkaat hallintonsa alaisuuteen, eikö hän olisi saanut maan synnillistä menoa hallintaansa kahden tuhannen vuoden aikana?

Jes 9:6 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.

 

Mikä ero on tuhatvuotisella valtakunnalla ja Jumalan valtakunnalla?

– Jumalan valtakunta on ikuinen valtakunta taivaassa. Sinne pääsee vain ylösnousemuksen kautta. Siellä on toistaiseksi vain yksi ihminen – Jeesus Kristus.

– Jumalan valtakuntaan on pyrittävä ja vain ’muutamat’ vanhurskaat tulevat pääsemään sinne

– Jumalan valtakunnassa olevat ovat henkiruumiissa kuten Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen

– Tuhatvuotiseen valtakuntaan synnytään. Osa on siellä Herran päivän koettelemusten jälkeen; he ovat pelastuneita (’pakoonpäässeitä’), jotka ovat huutaneet avukseen Jeesusta tai Isä Jumalaa. Maailmassa on vielä tuolloin paljon niitä, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta.

– Kaikki tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat kuolevaisia ja ovat fyysisessä ruumiissa. Sairautta ja köyhyyttä ei ole.

 

Ennen tuhatvuotista valtakuntaa

Sota taivaassa

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt.28:18). Kristukselle on annettu kaikki valta, mutta sen toteutuminen kaikkeen ei ole vielä tapahtunut, vaan Saatana hallitsee toistaiseksi ”tämän maailman kuninkaana”. Kaikki valta on lupaus tulevaisuudesta kun valta on otettu pois Saatanalta.

Monet raamatuntutkijat ovat pitäneet itsestään selvänä asiana, että Kristus noustuaan taivaaseen, ei enää sallinut Saatanan päästä syyttämään ketään ihmistä, koska Jeesus kuoli ristillä kaikkien puolesta. Tästä taivaasta poisheittämisestä olisi ollut seurauksena sota taivaassa, jonka lopputuloksena olisi ollut, että kolmasosa enkeleistä yhdessä johtajansa Saatanan kanssa olisi heitetty maan päälle.

Itse olen kuitenkin tulkinnut, ettei Kristus olisi menetellyt näin, vaikka hänellä oli Jumalalta saatu kaikki valta niin taivaassa kuin maan päällä. Kysymys liittyy siihen, onko toteutunut Raamatun lausuma Ilm 12:7 ”Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat.” Ja miten sota tulee päättymään?  12:10: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos”. – Johannes näkee tulevaisuuden näyssään, että sota tulee päättymään Kristuksen ja hänen enkeleidensä voittoon.

Sotaa taivaassa ei vielä ole käyty eikä Jumalan voidellun Messiaan valta ole toteutunut maan päällä. Kyseiset Raamatun lauseet ovat Ilmestyskirjasta, jonka Johannes kirjoitti Patmoksen saarella vanhoilla päivillään kymmeniä vuosia sen jälkeen kun Jeesus oli noussut taivaaseen. Jos sota olisi käyty Kristuksen noustua ylös taivaaseen, olisi Johanneksen pitänyt todeta sen jo tapahtuneen. Ilmestyskirja on näky tulevaisuudesta, vaikka sen menneessä aikamuodossa kerrotut tapahtumat saattavat johtaa ajatukset harhaan. Ilmestyskirjan Johannes kirjoitti 90-luvulla eli noin 60 vuotta Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Toiseksi, Jumala sieti saatanaa syyttäjänä pitkään. Eikö sitten Jeesus olisi voinut tehdä samoin ja toteuttaa Isä Jumalan suunnitelmaa? Siihen kuuluu, että Saatana saa toimia vapaasti ja viekoitella ihmiskuntaa puolelleen. Sitä työtä Saatana tekee vieläkin ja edessäpäin, ja lähitulevaisuudessa ovat tapahtumassa saatanan merkittävimmät teot tässä mielessä, mm. Antikristuksen esiintulo.

Vasta kun Jeesus tulee toisen kerran maan päälle, hän ottaa sotajoukkoineen kiinni saatanan ja riistää tältä kaiken toimintakyvyn sulkien hänet vankeuteen ’syvyyteen’ tuhanneksi vuodeksi. Silloin voidaan sanoa, että ”on tullut jumalan Voidellun valta” ja tuhatvuotinen valtakunta alkanut.

Saatanan joukkojen kanssa käytävä sota on lähiaikojen asia. Saatana enkeleineen heitetään maan päälle, jolloin Saatana tietää, että hänellä on enää vain vähän aikaa. Saatanan viime hetken yrityksiä on marssittaa esille Antikristus ja Väärä profeetta ja aktivoida suuren porton, jonka avulla ’ekumenisoidaan’ kirkkojen yhteys katolisen kirkon yhteyteen. Suuri Portto on kuitenkin jo tuomittu; Ilm 19:2 ”Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren.” – Porton haureus on uskonnollisen elämän haureutta ja se uskonnollinen emokirkko eli Portto, joka on terrorisoinut ja surmannut toisin uskovia, joutuu siitä maksamaan.

 

Ahdistuksen aika ja Herran päivä

Ahdistuksen aika ja Herran päivä kohtaavat kaikkia maailman kansoja ennen kuin Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu. Jakeessa Mat 24:29 kerrotaan milloin Jeesus tulee: ”niiden päivien ahdistuksen jälkeen”. Ei Jeesus tule pahimman sekasorron aikaan, vaan sen jälkeen. Ensin on ’ahdistuksen aika, 42 kuukautta (3,5 vuotta) ja ’Herran päivä’ niin ikään 42 kuukautta. Ahdistuksen aika on Saatanan aikaansaaman ahdistuksen tulosta, mutta Herran päivä on Jumalan taivaasta lähettämien vitsauksien aikaa.

Mat 24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

– Enkelit kokoavat Jumalan valitut maan päältä. Valitut saavat ylösnousemuksen Jeesuksen tykö pilviin, jossa ”Ihmisen Pojan merkki” näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Jeesus Kristus tulee hyvin näkyvällä tavalla. Enkelit ovat koonneet Jumalan valitut Jeesuksen yhteyteen. He seuraavat Jeesusta minne hän meneekin. Maan päällä on kova parku. Jeesus istuutuu valtaistuimelleen. Kuningas Daavid hallitsee Israelia. Apostolit hallitsevat kukin yhtä Israelin kahdestatoista heimosta. Muut pyhät hallitsevat ”kuka viittä kuka kymmentä kaupunkia”. He yhdessä edustavat Jumalan valtakuntaa. Kun Jeesuksen tulemus on hyvin näkyvä tapahtuma, Jumalan valtakunnan hallinto voi hyvinkin olla näkymätön.

Mat 24:37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.
40 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

Jae 40 kertoo kuinka Jeesuksen tullessa tapahtuu erotus ihmisten kesken; kun kaksi miestä on pellolla töissä, toinen saa ylösnousemuksen muiden pyhien joukkoon kun hänen työtoverinsa saa jäädä maan päälle odottamaan Herran päivän alkamista. Mar 13:33 varoitta: ”Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee”.

Seuraavassa tarkastelen näitä aikoja Jumalan oman kansan kannalta.

Jooel ennustaa kirjansa ensimmäisessä luvussa omasta kansastaan: 1:6 Sillä minun maahani on hyökännyt kansa, väkevä ja epälukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat, ja sillä on naarasleijonan leukaluut. 1:15 Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta. – Mutta Herran päivä on vasta tulossa! Silti Israelin kansaan kohdistuu hyökkääjien väkivalta: 2:2 pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niinkuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka.
3 Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niinkuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut.
4 Ne ovat näöltänsä kuin hevoset, ja niinkuin ratsut ne juoksevat.
5 Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, sotarintaan asettunut.    6 Niitten edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat.

’Lukuisa ja väkevä kansa’ hyökkää Jumalan kansan kimppuun. Sotakoneita Jooel vertaa hevosiin, ratsuihin ja sotavaunuihin. Varmaankin on kyseessä nykyaikaiset taisteluvaunut, raketit, risteilyohjukset, joiden kuvaamiseen ei Jooelin aikana ole ollut sanoja.

Myös Jooel siirtyy kertomuksessaan eteenpäin nopeasti eteenpäin. Herran päivä tulee ennen kuin hyökkääjä on saanut lopullisesti voittonsa: 2:11 Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää?

Jos joku ei vielä tiedä, niin todettakoon, että Herran päivä ei ole sama kuin sunnuntai. Ennen Herran päivää on 3,5 vuotta kestävä ahdistuksen aika. Herran päivä kestää niin ikään 3,5 vuotta ja on vielä ankarmpaa aikaa kuin sitä edeltävä ahdistuksen aika.

Kun Herran päivän hävitys on jo käynnissä, vielä silloinkin Jumala kehottaa: 2:12 Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen.

2:28 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.
30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.
32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten [eloonjääneiden] joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

2 Piet 3:6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.
8 Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.”
9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
11 Kun siis nämä  kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,
12 teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!
13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

Jumala hukutti Nooan aikaiset ihmiset vedenpaisumuksessa. Jeesuksen toisessa tulemuksessa 2 Piet 3:7 mukaan ”nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.– Tulen ei suinkaan tarvitse olla radioaktiivista ydinaseiden tulta ja tuhoa, vaikka Raamattu sanookin, että alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Myös Saatana tuhotaan Ilm 20:9 mukaan ”tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät”. Jumalan tulihan voi olla kuluttavaa, kuten tässä, tai se voi olla puhdistavaa.

 

Milloin tuhatvuotinen valtakunta alkaa?

Se alkaa kun Jeesus tulee toisen kerran. Ja Jeesus tulee kun Herran päivä on päättynyt. Enkelit ovat koonneet Jumalan valitut ensimmäiseen ylösnousemukseen Jeesusta vastaan ja kanssahallitsijoiksi hänen johtamaansa Tuhatvuotiseen valtakuntaan.

 

Millainen on valtakunnan hallinto?

Moni uskoo, että Jumalan valtakunta ja tuhatvuotinen valtakunta ovat sama asia. Onhan Kristus Kuningas, jolle kaikki ovat alamaisia niin maan päällä kuin taivaassakin. Kristus ottaa kaikkien maallisten valtakuntien kuninkuuden tullessaan toisen kerran lähitulevaisuudessa. Miksi ei sitten Kristuksen ja pyhien hallitsema valtakunta olisi nimenomaan Jumalan valtakunta, jonka julistaminen oli hänen toimintansa keskeinen sisältö? Raamatussa kuitenkin sanotaan millaiset ihmiset pääsevät Jumalan valtakuntaan. Edellä totesinkin jo, että Jumalan valtakuntaan pitää pyrkiä ja sinne voi päästä vain ylösnousemuksen kautta. Tuhatvuotinen valtakunta muodostuu niistä rippeistä, jotka jäävät maan päälle Herran päivän jälkeen.

Ilmestyskirja:
20:1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
4 ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta”.

Jakeessa 4 todetaan ylösnousseista pyhistä, että he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuoden ajan. Tämän täytyy tarkoittaa tuhatvuotisen valtakunnan hallitsemista. Tämän on aikaa, jolloin Saatana on otettu kiinni ja kahlehdittu niin, että hän ei pääse viekoittelemaan ihmisiä niin kuin tänä päivänä. Jakeessa 5 todetaan, että muut kuolleet virkosivat eloon vasta kun tuhatvuotiskausi on päättynyt. Tähän saakka kaikki olisi ajoitettu ymmärrettävästi, mutta sitten lopuksi jakeessa 5 todetaan: ”Tämä on ensimmäinen ylösnousemus”. Ensimmäinen ylösnousemushan tapahtui jo tuhat vuotta aikaisemmin ja nyt on vuorossa toinen ylösnousemus ja sitä seuraava viimeinen tuomio. Panin kuitenkin hyväksyy tämän lauseen sijoittamisen jakeen 5 loppuun: 5 The rest of the dead lived not until the thousand years should be finished. This is the first :resurrection. On kuitenkin mahdollista, että ensimmäistä ylösnousemusta tarkoittava lause, sijoittuupa se neljännen jakeen loppuun tai viidennen jakeen loppuun, voi toteuttaa Raamatun numerollisen koodin. Se riippuu siitä mihin kohtaan sijoittaa koodin laskemisen jaksojen vaihdon. Pelkkä lauseen paikan vaihtamisen ei tarvitse merkitä koodin rikkoutumista.

Ilmestyskirja todistaa, että ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät tulevat hallitsemaan maan päällä. 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he [pyhät] tulevat hallitsemaan maan päällä.” – Jae 10 on merkittävä todiste sen puolesta, että tuhatvuotinen valtakunta todella syntyy ja kestää pitkään, ehkä juuri tuhat vuotta tai, jos kyse on kuvaannollisesta ilmauksesta, joka tapauksessa pitkän ajan ihmisen ajantajun mukaan.

20:5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus”. Pitäisikö tässä lukea ”Tämä on heidän ensimmäinen ylösnousemuksensa? Jakeen 5 lausahdus ei voi tarkoittaa pyhien ensimmäistä ylösnousemusta. Ensimmäiseen ylösnousemukseenhan pääsevät vain arvolliset, sellaiset, jotka täyttävät jakeen 4 ehdot. Nämä pyhät ovat jo hallinneet Kristuksen kanssa tuhat vuotta ja heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Heidän ei edes tarvitse osallistua tuomionjakoon.

Toinen vaihtoehto on, että tekstin kopioinnissa on tapahtunut virhe ja tämä lausahdus on sijoitettu väärin jakeen 5 loppuun, kun oikea paikka olisi edellisen jakeen lopussa.

En saata hyväksyä sellaisia selityksiä, joita tapaa Ilmestyskirjan kommentaareissa, että tämä jakeen 5 toteamus ensimmäisestä ylösnousemuksesta tarkoittaa pyhien ruumiillista ylösnousemusta ja että tuhat vuotta aikaisempi ’ensimmäinen’ ylösnousemus oli nousemus henkiruumiiseen.

Jumala on henki ja hänen työtoverinsa ovat samoin henkiä. Ylösnousemuksessa ollaan henkiruumiissa ja ne jotka saavat myönteisen tuomion jatkavat Jumalan työtovereina henkiruumiissa. Tulevaa uutta maailmaa, sitä joka alkaa tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, rakennetaan uskon ja tahdon voimalla, ei lapiolla eikä kaivinkoneella.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen

Kun lukee nämä jakeet ajatuksella, ymmärtää, että

– Kun Jeesus tulee, Saatana sidotaan tuhannen vuoden ajaksi jona aikana Saatana ei pääse häiritsemään Kristuksen valtakuntaa (Ilm 20:2)
– Jeesuksen tullessa tuomiovalta annetaan pyhille (20:4)
– Muut kuolleet herätetään eloon vasta kun 1000 vuotta ovat kuluneet (20:5)
– Em. pyhiin ei toisella kuolemalla ole valtaa vaan he hallitsevat 1000 vuotta Kristuksen kanssa
– Kun ne tuhat vuotta on kulunut, Saatana päästetään irti lyhyeksi aikaa

Jeesus viittaa lausumassaan Jumalan valtakuntaan, joka on annettu hänen alaisuuteensa (Kaikki valta taivaassa ja maan päällä…) Jumalan valtakuntaan ei todellakaan voi päästä muutoin kuin syntymällä uudelleen ja ylösnousemuksen kautta. Eivät edes katolisten pyhimykset ole Jumalan valtakunnassa, vaan odottavat ylösnousemusta.

Ilmestyskirja kuvailee 1000-vuotisen valtakunnan aikaa muutamalla ydintapahtumalla. Ei näitä voi sivuuttaa ja sanoa, että kaikki tapahtui jo samana päivänä kun Jeesus tuli toisen kerran. Nämä seikat, jotka tapahtuvat Jeesuksen tulemisen jälkeen, vahvistavat, että viimeinen tuomio ei voi olla aivan Jeesuksen toisen tulemisen alussa.

Jumalan valtakunta kuninkaanaan Jeesus Kristus ja kanssahallitsijoinaan Pyhät, johtavat Jeesuksen toisen tulemisen jälkeen Tuhatvuotista valtakuntaa. Sen johto on henkiruumiissa, mutta voivat esiintyä myös näkyvinä ihmisinä lihallisessa ruumiissa aivan kuin Jeesuskin ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyessään opetuslapsilleen ja erityisesti Tuomaalle, joka halusi todisteet ristiinnaulitsemisen jäljistä Jeesuksen ruumiissa.

Valtakunnan ylin johto: Ylin johto koostuu Jumalan valtakunnan jäsenistä. Jeesus Kristus, jolle Isä Jumala on antanut kaiken vallan niin taivaassa kuin maankin päällä, on tämän maan päällä sijaitsevan valtakunnan kuningas. Muu johto koostuu ensimmäisen ylösnousemukseen päässeistä vanhurskaista pyhistä: Kuningas Daavid, joka on Israelin kuningas, Apostolit, jotka kukin hallitsevat Israelin kahtatoista heimoa, muut ylösnousseet pyhät, jotka hallitsevat kuka viittä kuka kymmentä kaupunkia (Jeesuksen vertauksen mukaisesti). Jumalan valtakunnan jäseninä he kaikki ovat henkiruumiissa. He voivat kuten Jeesuskin, ylösnousemuksensa jälkeen, ottaa halutessaan fyysisen ruumiin.

Ketkä ovat Tuhatvuotisen valtakunnan asukkaita? On muistettava, että edeltäneen seitsemän vuoden aikana, niin ahdingon aikana kuin Herran päivänäkin, hyvin suuri osa ihmisistä on kuollut. Maassa on tapahtunut suuria mullistuksia. Maa on kuitenkin asumiskelpoinen kuten jäljempänä olevista esimerkeistä voimme havaita. Osa, tosin melko pieni osa, ihmisistä sai ylösnousemuksen ja on nyt valtakunnan johdossa. Monet tulivat kääntymykseen koko maailmaa koettelevien ahdistuksien aikana ja huusivat Jumalaa tai Kristusta avukseen – ja säilyttivät henkensä. On myös sellaisia pakanoita, jotka ovat säilyttäneet henkensä, ehkä syrjäseuduilla. Tuhannen vuoden aikana väkiluku kasvaa; ihmisten ikä pitenee ja lapsia syntyy. Kun kuolevaisuus pienenee sen johdosta, että ihmisten ikä pitenee ja sairauksia ei ole enää harventamassa ihmiskuntaa, valtakunnan tuhannen vuoden kauden lähestyessä loppuaan, ihmisten lukumäärä voi olla kenties samaa luokkaa kuin nykyäänkin.

 

Millainen on tuhatvuotinen valtakunta?

Raamatussa jo sen Vanha Testamentti kuvaa tuhatvuotista valtakuntaa: Erityisesti Jesaja puhuu tuhatvuotisesta valtakunnasta

Jes 66:ssa kerrotaan kuinka valtakunnan perustamisen jälkeen lähetetään opettajia vieraille maille. Opetettavat ovat siis pakanoita, vailla tietoa ja uskoa. Kun siis maailmassa tulee olemaan ainakin aluksi sekä vanhurskaita että pakanoita, on valtakunta ymmärrettävä niin, että osa ihmisistä on vielä ”maailmallisia” eikä vanhurskaita uskovia. Vanhurskaathan saivat ensimmäisen ylösnousemuksen ja sen mukana ikuisen elämän ja hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa.

66:19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. 66:21 Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra.

Mal 1:11 … Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot.

Jes. 65:19 Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. 20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.  21 He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;  22 he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn 23 He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. 24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. 25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.

Jesajan mukaan lapsikuolleisuus on poistettu. Ihmisten elinikä on pidentynyt; satavuotiaana kuollut on vielä nuori. Tämä merkitsee, että monet taudit on voitettu ja terveystilanne parantunut nykytasoon nähden. Eläimistäkään ei ole ihmisille vaaraa; ne syövat kaikki ruohoa, leijonakin. Jae 24 on merkittävä: Jumala kuulee ihmisiä ja vastaa heille. 

Kuolemaa ei kuitenkin ole vielä poistettu. Ihmisten elinikä on toki pidentynyt ja 100-vuotias on nuori kuollessaan, imeväiset eivät kuole. Kuolema poistetaan viimeisenä eli vasta 1000-vuotisen valtakunnan lopussa kun saatana on tuhottu. 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen tulee todellinen Jumalan valtakunta kun Jeesus on luovuttanut vallan takaisin Isälle.

Jumalan valtakunta on ikuinen valtakunta, joka ei tuhoudu koskaan. Jeesuksen ja pyhien johtama rauhan valtakunta kestää tuhat vuotta.

Kun Kristus saapuu toisen kerran hallitsemaan koko maata, eivät kaikki kansat suinkaan riemuiten lausu uutta Kuningastaan tervetulleeksi. Psalmi 110 sanookin:
”110:1 Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: “Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”
2 Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.

Ilm 2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain.  12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

Sitä, että Jeesus ja pyhät joutuvat Psa 110:2 mukaan hallitsemaan vihollistensa keskellä, on vaikea tulkita. Tarkoittaako se, että ainakin aluksi esiintyy vastarintaa ja Jeesus kuninkaana joutuu hallitsemaan paitsi rautaisella valtikalla, myös että viholliset ympäröivät heitä. Toisaalta, jumalattomat on tuhottu lopunajan suuressa ahdistuksessa ja Herran vihan päivänä ja alamaiset, kuten nk. suuri joukko, ovat pelastuneet uskonsa takia.

1 Kor 15:28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. 

Kristus ja pyhät todellakin joutuvat hallitsemaan kansoja rautaisella valtikalla. Tätä jatkuu kunnes kaikki kansat on alistettu Kristuksen vallan alle. Silloin itse Poikakin alistetaan Isä Jumalan vallan. Näistä jakeista voimme päätellä useammankin asian: Valtakunta, jonka Kristus ottaa hallintaansa, muodostuu eri kansoista, jotka eivät suinkaan kaikki ja heti alistu Hänen valtansa alle. Siksi Hänen ja pyhien on hallittava ”rautaisella valtikalla”. Täydelliseen alistamiseen voi kulua pitkäkin aika, ehkä lähemmäs tuhat vuotta. Tuhatvuotisen valtakunnan päätös on silloin kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, ja itse poikakin palauttaa saamansa käskyvallan Isälle. Tuhannen vuoden kuluttua tapahtuu Saatanan irti päästäminen ja viimeinen suuri sota, jossa saatana ja hänen ihmisapurinsa tuhotaan. Viimeinen tuomio on tämän aikakauden päätös. Uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle ja kaikki on tehty uudeksi (Ilm 21:5).

Jesaja todistaa miten lapsikuolleisuus on voitettu ja pikkulapset voivat leikkiä turvallisesti käärmeiden kanssa. Tuhatvuotisen valtakunnan asukkaat ovat maan päällä olevia ihmisiä, jotka rakentavat maasta vähitellen tuhannen vuoden aikana paratiisin. Ihmiset viettävät ihmisen elämää, tekevät työtä, menevät naimisiin ja lapsia syntyy ja vanhuksia kuolee. Elinikä kuitenkin pitenee ja 100-vuotiaana kuolluttakin surkutellaan nuorena kuolleena (Jes 65:20). Kuolemaa ei kuitenkaan ole vielä voitettu. Se tapahtuu vasta tuhatvuotiskauden lopussa; viimeisessä tuomiossa hyvän tuomion saavat ”lampaat” saavat samalla (ikuisen) elämän ja pahat kokevat toisen kuoleman, joka on ikuinen hävitys Jumalan yhteydestä.  Se, että ihmiset ovat edelleen kuolevaisia, todistaa myös sen puolesta, että he eivät ole varsinaisesti Jumalan valtakunnassa. Valtakuntaa hallitsevat pyhäthän saivat ylösnousemuksessa ikuisen elämän lahjan, eikä heihin toisella kuolemalla ole valtaa: Ilm. 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. – Ensimmäisen ylösnousemuksen tarkoitus on herättää vanhurskaita uskovia Kristuksen hallinnon johtoon. Jakeessa 20:6 todetaan, että he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja. Hallinto ei näytä edellyttävän lainsäädännön tuntemusta, vaan oikeaa uskoa.

Saatana sidotaan odottamaan tuhat vuotta siihen saakka kunnes hänet päästetään vapaaksi lyhyeksi ajaksi (Ilm 20:7). Ihmisillä on siis mahdollisuus kehittyä vanhurskaiksi vapaana Saatanan juonista ja saada itselleen ikuinen elämä. Tämä jae viittaa ajankohtaan, jolloin Kristus ja pyhät ovat tulleet ja Kristuksen joukot ovat kukistaneet Saatanan joukot ja itse Saatanakin on sidottu tuhannen vuoden ajaksi. Nyt alkaa siis tuhannen vuoden ajanjakso, jolloin Saatana ei pääse ”villitsemään” kansoja.

Se on rauhan aikaa: Miika 4:2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.”
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.
4 He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut.;

Jes 32:17 Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti.
18 Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa.

Ilon aikaa: Jes 61:7 Häpeänne hyvitetään teille kaksin kerroin, ja pilkatut saavat riemuita osastansa. Niin he saavat kaksinkertaisen perinnön maassansa; heillä on oleva iankaikkinen ilo. 61:10 Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu.

Paratiisi: Adam ja Eeva saivat asua Jumalan luomassa puistossa, joka on käännetty paratiisiksi, παράδεισος paradeisos. Tunnetuin Raamatunkohta, jossa paratiisi-sanaa on käytetty, on Luuk 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” Toinen käännösmahdollisuus on: Totisesti minä sanon sinulle tänään: sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa. Jeesus lupasi toiselle ristiinnaulituista, että tämä pääsee Jeesuksen luokse paratiisiin. Se ei voine tarkoittaa maanpäällistä paratiisia, koska sinne ei pääse ylösnousemuksen kautta. Jos Jeesus suo rosvolle osan ensimmäisessä ylösnousemuksessa, tämä saa osan Jeesuksen kanssahallitsijana muiden ylösnousseitten pyhien mukana.

Tuhatvuotisen valtakunnan yhteydessä paratiisi voi hyvinkin tarkoittaa samanlaista puistomaista aluetta missä Adam ja Eevakin asuivat. Kun Tuhatvuotinen valtakunta on perustettu, ihmisten tehtäväksi muodostuu maapallon ennallistaminen paratiisiksi.

Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa: 15:21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.

Jotkut ovat sitä mieltä, että vain Jumala voi tuoda pelastuksen ja lunastuksen synnin vallassa olevalle ihmiskunnalle. Tässä Raamatunkohdassa kuitenkin todetaan kuolleitten ylösnousemuksen tulevan ihmisen kautta. Se onkin loogista siinä mielessä, että ihminen lopussa korjaa sen minkä ihminen alussa rikkoi – suhteen Jumalaan. Korjauksen pitää suorittaa nimenomaan ihminen, ei Jumala. Jeesus on kaikinpuolin ihminen.

15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

Adam ja Eeva antoivat heidän jälkeensä tulevalle ihmiskunnalle perinnöksi kuoleman. Jeesus Kristus tekee eläviksi kaikki ne, jotka viimeisellä tuomiolla osoittautuvat arvollisiksi.

23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.

25 Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.”

Tämä jae sanoo epäsuorasti, että Kristus hallitsee pitkään ennen kuin kaikki viholliset on alistettu. Se ilmenee siitä, että tuhatvuotinen valtakunta kestää tuhat vuotta – tai sitten kysymys on kuvaannollisesta ilmauksesta. Olen taipuvainen ymmärtämään asian juuri näin. Kun Kristuksella ja pyhillä on mahdollisuus voimakeinojen käyttöön, hallita rautaisella valtikalla, ei vastarinnan nujertaminen kestä tuhatta vuotta.
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: ”kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle.” Mutta kun hän sanoo: ”kaikki on alistettu”, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

 

Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen

Kristuksen ja hänen kanssaan hallitsevien pyhien (ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset) viimeinen ”hallintotoimi” on Jumalan tuomion toteuttaminen. Kysymyksessä on Jumalan tuomio, jonka toteuttamisen hän on uskonut pojalleen Jeesukselle Kristukselle ja tämä puolestaan ottanut avukseen kanssaan hallinneet pyhät.

Saatanan viimeinen taistelu

–      Jo etukäteen tiedämme, että saatana tullaan päästämään vapaaksi tuhatvuotiskauden lopulla

–      Saatana mobilisoi  valtavan sotajoukon. Näin hataralla pohjalla on loppujen lopuksi ihmisten uskollisuus

–      Saatanaa kuvataan ilmavallan hallitsijaksi (ilmavoimien komentaja)

–      Sota on lyhyt; saatanan joukot piirittävät pyhien leirin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät

–      Saatana heitetään tuliseen järveen, jossa Antikristus ja Väärä profeetta ovat olleet odottamassa esimiestään jo tuhannen vuoden ajan. Hehän joutuvat tuliseen järveen jo silloin kun Kristus saapuu ja perustaa valtakuntansa.

Pyhät

Ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset eli ’pyhät’ hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa. Kun heidät herätettiin kuolleista ja osa heistä temmattiin ylös elävinä, mutta muutettuina, he tapasivat Kristuksen ylhäällä pilvissä. Paavali sanoo puhuessaan heistä, että 1 Kor 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

Millä lailla he muuttuvat? Vastaus tähän on järisyttävää: Ensinnäkin, heistä tulee henkiolentoja enkelien tapaan.  Edellisessä jakeessa kerrottiin selityskin miksi näin on tapahduttava: 15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. – Ylösnousevat ’perivät Jumalan valtakunnan’. He ovat ylösnoustessaan Jumalan valtakunnassa ja Kristuksen alaisuudessa.

Vielä tapahtuu toinenkin muutos, vähintään yhtä merkittävä. Tästä eivät monetkaan tiedä mitään, eivätkä osaa edes kuvitellakaan. Heistä tulee Kristuksen kaltaisia. 1 Joh 3:2 ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on”.

Vielä yksi tulevaisuuden näkymä ihmisille, Jumalan pojille. Siitä kerron lopuksi. Se on aivan huimaavan ihmeellistä.

Mitä tarkoittaa tulla Kristuksen kaltaiseksi? 1 Joh 3:1 …  meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin.. 3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

Roomalaiskirjeessä kuvattiin sitä harrasta odotusta, jota luomakunta tunsi, suurelta osin edes ymmärtämättä mitä siltä puuttui:  Room 8:19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, 21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

Jeesus kutsuu uskovia veljikseen. Heb 2:11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän [Jeesus]  ei häpeä kutsua heitä veljiksi. – Paavali selittää millaisia uskovat ovat; 2 Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. – Tällaiset ylösnousseet pyhät ovat siis Kristusta vastassa. Jumalan valtakunnan jäseninä he hallitsevat maailmaa Kristuksen alaisuudessa.

Mitä tiedämme Raamatun kertovan itse Kristuksesta? Hebrealaiskirjeen mukaan Jeesus oli vähäksi aikaa ”tehty enkeleitä halvemmaksi” (2:9), mutta ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus Kristus on korotettu (1:4) ”enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Kristus on paljon korkeampi kuin enkelit.

Entä mikä on ylösnousseiden pyhien osa? Edellä luimmekin 1 Joh 3:2 sanovan: ”Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen”. Pyhät tulevat olemaan Kristuksen kaltaisia, hänen veljiään ja paljon enkeleitä korkeampia. Jeesus on esikoinen tässä joukossa: Room 8:29 ”Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa”. Pyhien joukko on olemukseltaan samankaltainen Kristuksen kanssa Jumalan valtakunnan ja perustettavan Kristuksen Tuhatvuotisen valtakunnan hallitseva joukko. Tällaisen suuren muutoksen kokevat kaikki ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset.

Kristusta kuvataan Ilmestyskirjassa 1:14  tähän tapaan: Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; 15 hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. – Kun Raamattu sanoo pyhien tulevan Kristuksen kaltaisiksi, tarkoittaako se myös pyhien ulkoisen olomuodon muuttumista edellä kuvatun laiseksi?

Pyhät saavat ylösnousemuksessaan ikuisen elämän. He tulevat toimimaan hallitsijoina ja tuomareina yhdessä Kristuksen kanssa. He eivät voi enää tehdä syntiä, eikä heidän tarvitse osallistua viimeiseen tuomioon muiden tuomion ylösnousemuksen osallisten kanssa. He ovat Jumalan uusia työtovereita (1 Kor 3:9).

Tähän Jumalan työtovereiden joukkoon pääsevät myös ne, jotka pelastuvat viimeisessä tuomiossa, kun Kristuksen johtama tuhatvuotinen valtakunta on tehnyt tehtävänsä. Jumalalla tulee silloin olemaan todella suuri määrä uskollisia työtovereita. Mihin Jumala tulee heitä käyttämään? En tiedä, mutta sen tiedämme kaikki, että universumissa on miljardeja planeettoja. Mahtaako Jumala suunnitella maassa aloitetun työn jatkamista koko universumin kohdalla?

image_pdfimage_print