Vanhurskauden seppele, elämän kruunu, ikuinen elämä

Vanhurskauden seppeleTästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä [ensimmäisen ylösnousemuksen päivänä], eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistäänrakastavat.

ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua (2 Tes 2:10).

Miksi ihmisten pitäisi lukea Raamattua sekä tutkia ja pohdiskella sen sanomaa? Moni ei avaa Raamattua koskaan, vaikka sellainen on kirjahyllyssä. Tässä on kysymys vakavasta asiasta, ihmisen pelastumisesta. Tessalonikalaiskirjeessä todistetaan, että ne ihmiset joutuvat kadotukseen, jotka eivät rakasta totuutta. Miten totuutta voisikaan rakastaa jos ei tiedä mikä on totuus? Rakkaus totuuteen tarkoittaa palavaa halua tietää mitä Jumala sanoo ihmiselle. Kun lukee Raamattua, sen sanomasta ydinasiat tulevat selkeästi esille. Raamatussa on myös paljon vaikeita asioita, kielikin voi olla vanhahtavaa. Mitä enemmän luet ja pohdiskelet, sitä enemmän Raamatun ymmärtäminen vaatii työtä ja vaivaa. Joudut pohdiskelemaan sanojen todellista merkitystä. Onko sana käännetty oikein alkukielestä? Jos se onkin oikein käännetty, mitä se itse asiassa tarkoittaa? Välillä epäusko valtaa mielen, etkä ole enää varma miten uskoa jokin opinkappale, joka jo oli mielestäsi selvitetty asia. Moni luovuttaa ajatellen, että kirkon viisaat ovat nämä asiat selvittäneet.

Tässä kirjoituksessa pohdiskelen käännöksen ja tulkinnan ongelmakysymyksiä joidenkin Raamatun esimerkkien pohjalta. Osa näistä on merkityksellisiä sen takia, että ne on nostettu mm. kolminaisuusopin tärkeimpien todistuskappaleiden joukkoon.

Henkeyttäessään Raamatun kirjoituksia profeettojen tai apostolien avulla Jumala on varmasti nähnyt, että ko. kirjoitukset tulevat aiheuttamaan oppikiistoja ja kirkkojen jakautumista vuosien saatossa tuhansiin toisistaan eroaviin kirkkoihin. Varmasti Jumala olisi osannut muotoilla sanomansa niin, että siinä ei olisi mitään tulkinnan varaa. Miksi siis Hän ei tehnyt niin, vaan salli palvelijoidensa kirjoittaa vaikeatulkintaisella tavalla?

Osa Raamatun sanomasta on täysin yksinkertaista ja täysin selvää, yhdellä lukemisella ymmärrettävää tekstiä. Monelle se riittää uskon rakentamiseen. Joku toinen taas tutkii Raamatun vaikeitakin kysymyksiä vuosikausia selvittääkseen jumalisuuden salaisuudet. Heti aluksi otan tutkittavaksi kysymyksen vanhurskauden seppeleestä, elämän kruunusta ja ikuisesta elämästä. Ikuisen elämän osaa jokainen määritellä, mutta entä vanhurskauden seppeleen tai elämän kruunun. Senkin jälkeen kun näille kahdelle on annettu määritelmä, jää avoimia kysymyksiä.

Keskustelin tästä erään uskonnollisen yhdyskunnan jäsenen kanssa, mutta emme päässeet yksimielisyyteen. Hän ei voinut myöntää, että Paavali lupaa jakeessa (2 Tim 4:8) uskoville saman palkinnon (elämän kruunun) kuin mitä hän uskoo itsekin saavansa. Tämä taas johtui siitä, että uskonnon edustajat vakaasti uskovat, että tällaisen palkinnon saa vain 144.000 ihmistä (jotka koostuvat heidän yhdyskuntansa jäsenistä). Jos palkinnon saajien määrää laajennettaisiin, putoaisi heidän keskeiseltä opinkappaleeltaan pohja pois. Vastaavia esimerkkejä on Raamatun tulkinnassa vaikka kuinka paljon. Jos olet trinitaari, tulkitset melkoisella varmuudella joitakin Raamatunkohtia kolminaisuusopin hyväksyvällä tavalla. Lähesty siis Raamattua mielessäsi vain rakkaus totuuteen.

2 Tim  4:8 Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä [ensimmäisen ylösnousemuksen päivänä], eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
Jaak. 1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!
Ilm. 2:10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämänkruunun.
Tiit 1:2 apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella (ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο), jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja-
Joh 5:26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. 1 Joh 5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

Jos 2 Tim 4:8 perusteella on vaikea todistaa, että Paavali lupaa kaikille muutakin kuin ikuisen elämän, voisiko sen todistaa sillä perusteella, että 1.ylösnousemukseen oikeutetut tulevat hallitsemaan Jumalan valtakuntaa yhdessä Jeesuksen kanssa.

Ilm 20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Näistä Ilmestyskirjan jakeista voimme päätellä seuraavaa:
Jakeessa 20:4 puhutaan niistä, jotka ensimmäisessä ylösnousemuksessa virkosivat eloon; he saivat ikuisen elämän, elämän, johon kuolemalla ei ole enää valtaa. He olivat sellaisia ihmisiä, jotka joko olivat tulleet teloitetuiksi Jeesuksen tähden tai muutoin olivat uskollisia Jumalan sanalle eivätkä olleet kumartaneet petoa tai ottaneet sen merkkiä otsaansa tai käteensä. Jakeessa 20:5 puhutaan muista kuolleista: he saivat elämän vasta tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, jolloin on kaikkia koskeva yleinen tuomio. Silloin nousevat ylös niin vanhurskaat kuin epävanhurskaatkin. Ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset ovat jakeen 20:6 mukaan autuaita ja pyhiä, koska he eivät voi enää kuolla. He ovat siis kuolemattomia Jumalan ja Kristuksen pappeja, jotka hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa Jumalan valtakuntaa tuhat vuotta.

Timoteuksen kirjeessä Paavali puhuu vanhurskauden seppeleestä, jonka hän sanoo saavansa ylösnousemuksen päivänä. Paavali myös toteaa, että saman seppeleen saavat myös kaikki muut, jotka rakastavat Jeesuksen tulemista. Em. Jakeista kävi ilmi, että ylösnousseet saavat ikuisen elämän ylösnousemuksen päivänä. Mitä muuta he saavat? He saavat korkean aseman Jumalan valtakunnassa, jota he hallitsevat yhdessä Jeesuksen Kristuksen ja kaikkien ylösnousseiden pyhien kanssa.

Näin tulkitsen käsitteet vanhurskauden seppele (engl. crown of righteousness) ja elämän kruunu (engl. crown of life). Englantilainen käännös puhuu kruunusta (crown), joka viittaa hallitusvaltaan. λοιπὸν ἀπόκειτα μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος – Loipon apokeitai moi ho tes dikaiosynes stephanos. Strongs määrittelee sanan stephanos: that which surrounds, i.e. a crown, garland, honor, glory. Tiituksessa ja monissa muissa kohdin puhutaan vain ikuisesta (αἰωνίου) elämästä. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että Paavali tarkoittaa vanhurskauden seppeleellä (tai kruunulla) jotain enemmän kuin pelkästään ikuista elämää. Jos Paavali olisi tarkoittanut em. jakeessa ikuista elämää, olisi hän toki voinut käyttää samaa sanontaa kuin lukuisissa muissa jakeissa on tätä tarkoittaen käytetty.

image_pdfimage_print