Vedenpaisumus

Jumala katui luomistyötään

1 Moos 6:5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,
6 niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä.
7 Ja Herra sanoi: ”Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni.”

Ensimmäisen kerran Jumala joutui pettymään, kun saatana onnistui houkuttelemaan ensin Eevan ja hänen mukanaan Adamin rikkomaan Jumalan käskyn olla syömättä kielletyn puun hedelmää. Adam ja Eeva saivat rangaistuksensa ja heidät ajettiin pois Paratiisista.

Ei kestänyt montaakaan sukupolvea kun koko ihmiskunta oli täynnä pahuutta. Jumala päätti hävittää kaikki ihmiset, mutta Nooa kolmine poikineen ja heidän vaimoineen saivat armon Jumalalta. Miksi Jumala katui (nâcham; a primitive root; properly, to sigh, i.e. breathe strongly; by implication, to be sorry, i.e. (in a favorable sense) to pity, console or (reflexively) rue; or (unfavorably) to avenge (oneself):—comfort (self), ease (one’s self), repent(-er,-ing, self) ja tuli murheelliseksi ihmiskunnalle näin voimakkaasti? Hänhän on kaikkitietävä, myös edeltä käsin tietää tulevan. Ihmisten pahuus ei siis voinut tulla yllätyksenä. Miksi piti hävittää myös karja, matelijat ja taivaan linnut? Miksi Jumala kuitenkin halusi kaikista eläimistä kappaleet arkkiin, jotta nämä pelastuisivat ja voisivat uudelleen täyttää maan? Miksi Jumala katui? Muista, että Jumala tiesi etukäteen mitä tulee tapahtumaan, eikä hän ryhtynyt toimenpiteisiin sen estämiseksi.

Samankaltainen tapahtuma sattui kun Mooses nousi vuorelle tapaamaan Jumalaa. Kun häntä ei kuulunut takaisin, Isrelilaiset keräsivät kultakorunsa ja sulattivat ne ja tekivät vasikan palvellakseen sitä jumalanaan.

Jumala suuttui 2 Moos 32:9 Ja Herra sanoi vielä Moosekselle: ”Minä näen, että tämä kansa on niskurikansa.
10 Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät; mutta sinusta minä teen suuren kansan.”
11 Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: ”Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?
13 Muista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itse kauttasi vannonut ja sanonut: ’Minä teen teidän jälkeläistenne luvun paljoksi kuin taivaan tähdet; ja koko tämän maan, josta olen puhunut, minä annan teidän jälkeläisillenne, ja he saavat sen ikuiseksi perinnöksi.'”
14 Niin Herra katui (nacham) sitä turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa. Jakeessa 32:34 Jumala vakuutti Moosekselle, että …kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa.”

Jumala oli myös äkkipikainen vihastumaan Israelin kansan käytöksestä. Eikö Jumala osannut varautua tällaiseen, jolloin hän olisi voinut etukäteen miettiä rangaistukseksi jonkn muun kuin kansan hävittämisen?

 

Jumala on kiivas Jumala

2 Moos 34:14 Älä kumarra muuta jumalaa; sillä Herra on nimeltänsä Kiivas, hän on kiivas Jumala. 3 Moos 26:28 niin minäkin kiivastuksessani käyn teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden. 5 Moos 4:24 Sillä Herra, sinun Jumalasi, on kuluttava tuli, kiivas Jumala. 5 Moos 29 23 tulikiven ja suolan, kun koko maa on poltettu, niin ettei siihen kylvetä eikä se kasva eikä siitä ruohonkortta nouse – niinkuin oli silloin, kun Sodoma ja Gomorra, Adma ja Seboim hävitettiin, kun Herra vihassaan ja kiivastuksessaan ne hävitti – 28 Ja Herra tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa ja kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa ja heitti heidät toiseen maahan, niinkuin nyt on tapahtunut.’

Jumalamme on kiivas Jumala. Hän on myös mustasukkainen, eikä suvaitse muita jumalia. Nämä tunteet sekoittuvat ja tuottavat kääntäjillekin ongelmia. Esim. 4 Moos 25:11 … niin ettei minun ole tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelilaisista. Jumalan kiivautta voimme pohdiskella viimeisen tuomion yhteydessä; tuhoaako Jumala kiivaudessaan pahat ja jumalattomat ihmiset vai onko hänen tulensa puhdistavaa tulta. Ks kirjoitukseni Jumalan puhdistavasta tulesta.

Vrt. kuluttava tuli 5 Moos 4:24 ja Jes 30:27. Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli.                                  

 

Onko kertomus vedenpaisumuksesta totta?

Ja jos on niin tuhosiko vedenpaisumus kaikki ihmiset maan päältä?

Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. (Gen. 6:17)
Luuk 17:26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
1 Piet 3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
Heb 11:7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

Useimmat Raamatuntutkijat uskovat, että vedenpaisumus oli koko maapalloa käsittävä. Voi olla vaikea käsittää ja uskoa mistä niin paljon vettä on voinut sataa maan päälle 40 päivän aikana, että korkeimmatkin vuorenhuiput peittyivät veden alle. Raamattu vieläpä sanoo kuinka paljon vettä näiden huippujen päällä oli: ”Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät” (1 Moos 7:20).

Mistä vesimäärä on peräisin? Selitys onkin toinen: suurin osa vedestä tuli maan kuoren alta. 1 Moos 7:11 ”Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat”.

– ”Syvyyden lähteet” puhkesivat suurella paineella ja mudansekainen vesi syöksyi korkealle ja putosi takaisin peittäen alleen elämiä ja kasvikuntaa. Hyvinkin voi olla, että maan alta puhkesi paljon suurempia vesimääriä kuin taivaalta satoi. Maan kuoren alla uskotaan vieläkin olevan valtaisia vesimääriä. Tutkimusten mukaan Afrikan kuivien alueiden kuten Saharan ja Libyan maan pinnan alapuolella on tällaisia suuria, mutta uudistumattomia vesimassoja. On laskettu, että koko maan peittävän veden määrän pitäisi olla 4-5 kertainen kaikkien maailman merien vesiin nähden.

Raamatun kertomus vedenpaisumuksesta on selvä eikä tarjoa tulkinnanvaraa. Näin useimmat uskovat.
1 Moos 7:19 Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät.
20 Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät.
21 Silloin hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui: linnut, karjaeläimet, metsäeläimet ja kaikki pikkueläimet, joita maassa vilisi, sekä kaikki ihmiset.
22 Kaikki, joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat.
23 Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset kuin myös karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut; ne hävisivät maan päältä.

”Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat”

Vedenpaisumuskertomuksia on eri puolilla maailmaa, kaikilla mantereilla. Yhteistä niille on samakaltaisuus. Voisiko tällaisia kertomuksia syntyä toisistaan riippumatta? Jopa pelastuneiden määrä on näissä samaa kokoluokkaa. Jotkut kertomukset saattavat olla jopa Mooseksen Genesistä vanhempiakin. Se ei kuitenkaan todista, että tällainen kertomus oli yhtään luotettavampi kuin Genesiksen.

Tarkastelen Mooseksen kirjoittamaa selvitystä silmät avoinna etsien vastauksia. Kaikkiin kysymyksiin vastausta ei löydy. Tarvitaan myös tieteen selvitystä tapahtumiin.

 

Nooan arkki

Jumala oli kyllästynyt ihmiskunnan syntiseen elämään. Niinpä hän antoi Nooalle tehtäväksi rakentaa iso arkki:

1 Moos 6:14 Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.
16 Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen.
18 Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäsi sinun kanssasi.
19 Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras.
7:1 Ja Herra sanoi Nooalle: ”Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni.
7 Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon.
9 meni Nooan luo arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, niinkuin Jumala oli Nooalle käskyn antanut.
7:13 Juuri sinä päivänä menivät Nooa sekä Seem, Haam ja Jaafet, Nooan pojat, ja Nooan vaimo ja hänen kolme miniäänsä heidän kanssaan arkkiin;
15 Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki.
18 Ja vedet saivat vallan ja paisuivat suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla.

Arkki oli tavattoman iso, sen aikaisen mittapuun mukaan: 6:15 Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. – Nykyajan mitoissa arkin koko oli: Pituus 150 m x leveys 25 m ja kolmen kerroksen korkeus 15 metriä. Iso alus kerrassaan mahtava sen ajan käsityksen mukaan.

Yhtä kaikki, paljon kysymyksiä herää:

Nooan perhe yksin (8 henkeä) ei varmaan kyennyt yksin rakentamaan arkkia, vaikkakin aikaa oli kymmeniä vuosia, ties vaikka peräti sata vuotta. Ehkä Nooa palkkasi rakennusväkeä avukseen. Tämän kokoisen aluksen rakentaminen nykyaikaisella telakalla vaatii satoja työläisiä sekä alihankkijoita. Toisaalta arkki oli yksinkertainen verrattuna nykyajan aluksiin. Oliko Nooa varakas, että hän kykeni palkkaamaan tarvittavan apuvoiman? No, oletetaan, että Nooa sai arkin valmiiksi pitkän rakennuskauden jälkeen. Entä sitten?

Ketkä keräsivät kaikki eläimet eri puolilta maailmaa? Kuinka eläimet tunnistettiin ja kuinka niistä pidettiin kirjaa? Eläimiähän on varmaan miljoonia eri lajeja. Kun nykyisinkään ei olla löydetty kaikkia lajeja, kuinka Nooa löysi ne ja missä niitä säilytetettiin ennen kuin ne vietiin arkkiin? Ketkä kuljettivat jääkarhut kaukaa pohjoisesta, seuduilta, joita ei edes tunnettu? Ketkä tunkeutuivat sademetsien syvyyksiin etsimään sieltä useimmille täysin tuntemattomia lajeja? Isot eläimet olivat varmaan aitauksissa, mutta entä tuhannet pienet hiiret, linnut, käärmeet jne. Miten ne saatiin pysymään paikallaan ilman, että ne pääsivät karkuun? Pieniä eläimiähän on paljon enemmän kuin isoja. Entä tuhannet hyönteiset, missä ne pidettiin? Miten eläimet ruokittiin?

Vastaus löytyy Raamatusta. Raamattu todellakin sanoo, että ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki (1 Moos 7:15). Raamattu käyttää sanaa menivät eli siirtyivät itsekseen. Kuinka hyönteiset menevät? Nehän varmaan lähtevät omille teilleen jos ne päästetään irti.

1 Moos 6:20 Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä.
1 Moos 7:15 Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki.
16 Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niinkuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä.

Tämä kysymys oli minulle suuri ihmetyksen aihe. Ajattelin, että Nooalla on täytynyt olla iso asiamiesverkosto keräämässä aläimiä ympäri maailmaa. Hänen on myös täytynyt olla hyvin varakas maksaakseen eläimistä niiden toimittajille. Sitten löysin Raamatusta selityksen: eläimet tulivat itse Nooan luo. Aikaisemmin olin kyllä pannut merkille, että kun aika koitti, eläimet menivät sisälle arkkiin.

Eläimet toimivat vaistojensa mukaan. Muuttolinnut ’tietävät’ milloin on syytä lähteä etelän lämpöisille maille. Keväällä ne taas palaavat pohjoiseen ja jopa entiselle pesälleen tuhansien kilometrien takaa. Tästä huolimatta tuntuu uskomattomalta, miten tuhannet eläimet eri puolilta maapalloa löysivät tiensä Nooan luo; jääkarhut pohjoisesta, kengurut Australiasta, apinat ja Gorillat sademetsistä, jos jonkinlaiset matelijat, linnut, hyönteiset (?)…

Ja sama toisinpäin: kun vuosi oli kulunut, eläinten piti tietenkin palata takaisin entisille asuinsijoilleen. Koko operaatio ei ole mahdollista ilman Jumalan ohjausta. Ihmiskunnasta ei yksinkertaisesti olisi löytynyt sellaista jättiorganisaatiota, joka olisi toteuttanut tämän laajamittaisen eläinten keräyksen. Nooaahan pidettiin hulluna ja hänelle naureskeltiin. Kuka olisi ryhtynyt keräämään hänelle eläimiä? Sitten on sama ongelma toisin päin; eläinten palauttaminen asuinsijoilleenn. Silloinhan ei ollut ketään jäljellä! Eläinten on itse täytynyt taivaltaa matka takaisin.

Jumala sanoi: 6:17 Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva.

– Kaikki maan päällä oleva, jossa on elämän henki on hukkuva, sanoi Jumala. Jumala ei kuitenkaan halunnut hukuttaa kaloja tai muita vedessä eläviä. Miksi näiden annettiin jäädä henkiin? Jumala ei halunnut tuhota koko elämää, koska kaikista lajeista koottiin arkkiin koiras ja naarapuoliset yksilöt. Vain ihmiset haluttiin tuhota, lukuunottamatta kahdeksaa Nooan perheen jäsentä, jotka Jumala katsoi vanhurskaiksi.

Kaiken edellä olevan pohdiskelun jälkeen ongelman ydin kiteytyy kysymykseen: jos Jumalan tarkoitus oli tuhota ihmiskunta, eikö silloin riittäisi, että vedenpaisumus peittäisi vain ne alueet, joissa asuu ihmisiä? T.s. ratkaistavaksi nousee kysymys:

 

Oliko vedenpaisumus koko maapallon kattava vai ainoastaan asutuille alueille kohdistuva?

Peittyikö a) KOKO maapallo veden alle? Vaiko silloinen b) asuttu osa maailmaa? Mitä tarkoittaa kun Raamattu sanoo koko maailma?

Luuk 2:1 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.
Joh 12:19 Niin fariseukset sanoivat keskenään: ”Te näette, ettette saa mitään aikaan; katso, koko maailma juoksee hänen perässään.
Apt 17:6 Mutta kun he eivät heitä löytäneet, raastoivat he Jaasonin ja muutamia veljiä kaupungin hallitusmiesten eteen ja huusivat: ”Nuo koko maailman villitsijät ovat tännekin tulleet, 24:5 Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies,
Joh 21:25 On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.

Raamatun kirjaimellisen tulkinnan mukaan vedenpaisumus oli koko maapalloa kattava. Löytyy myös näkökantoja, jotka puolustavat näkemystä, että tulva jätti joitakin asumattomia alueita koskemattomiksi.

 

Entä jos vedenpaisumus rajoittui vain asutuille alueille?

Edelläolevat kysymykset antavat aihetta pohtia seuraavaa: entäpä jos vedenpaisumus olikin alueellinen? Ts. vesi peitti vain asutut alueet, jolloin kuitenkin Jumalan tahto toteutui ja kaikki ihmiset hukkuivat. Kaiken elämän tuhoaminen ei ollut Jumalan tavoite koska arkkiin tuotiin parit kaikista eläinlajeista.
Mitä Raamattu tarkoittaa kun se puhuu, kuten 1 Moos 41:57: Ja kaikista maista tultiin Egyptiin Joosefin luo ostamaan viljaa, sillä kaikissa maissa oli kova nälänhätä. NIV And all the world came to Egypt to buy grain from Joseph, because the famine was severe everywhere.

5 Moos 2:25 Tästä päivästä alkaen minä saatan kauhuun ja pelkoon sinun edessäsi kansat kaiken taivaan alla, niin että, kun ne kuulevat sinusta kerrottavan, ne pelkäävät ja vapisevat sinun edessäsi.’
Gen 7:3 Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä.
8:9 Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa; niin hän ojensi kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin.

Kun Raamattu puhuu kaikista maan/maailman kuninkaista tai kaikista maista tultiin… ei Raamattu puhu koko maailmasta, vaan alueen maista ja alueen kuninkaista. Tämä alue Raamatussa on useinkin Israelin ympärillä oleva alue tai laajemmin ”tunnettu maailma”. Tuolloinhan suurin osa maailmasta ole täysin tuntematonta ja asumatontakin.

2 Aik 9:23 Ja kaikki maan kuninkaat pyrkivät näkemään Salomoa kuullaksensa hänen viisauttaan, jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä. – Kaikki maailman kuninkaat… Yhdessä maassa ei voi olla useita kuninkaita. Tämän täytyy tarkoittaa tunnettua maailmaa, sen aikaista asuttua maailmaa.

Hebreankielen sana, joka tarkoittaa ”maailmaa” on erez ja se voidaan kääntää ”maa”. 1 Moos 6:17 ”Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. Tarkoittaa näin ollen ”kaikki elollinen missä on maata tulee kuolemaan”. Tämän mukaan vedenpaisumus oli universaali missä vain oli asutusta. Esimerkiksi: siellä missä oli jääkarhuja kaukana napa-alueilla, ei ollut ihmisiä, eikä vedenpaisumuksen tarvinnut yltää sinne saakka.

– ”Koko maa” -ilmauksen voidaan siis katsoa rajoittuvan asuttuun maahan.
Tähän tapaan argumentoivat ne tutkijat, jotka eivät usko koko maailman vedenpaisumukseen, vaan ainoastaan alueellisiin vedenpaisumuksiin. Vettä on kuitenkin vaikea pidätellä paikoillaan. Ajatellaanpa vaikka, että tietty alue halutaan peittää vedellä niin, että koko alueen päällä on vettä viiden metrin patja. Mitä tapahtuu? Vesi virtaa ympäröiville alueille ja maa paljastuu. Vesi ei kerta kaikkiaan pysy toivotulla alueella.

Genesis kuitenkin todistaa: 7:19 Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät. 20 Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät.

VT tutkija John Walton lausuu: This verb is used for a wide variety of ‘covering’ possibilities. A people or weeds can be so vast that it covers the land (Num. 22:11; Prov. 24:31); a blanket or clothing covers someone (Ex. 28:42; 1 Kings 1:1). Something can be covered in the sense of being overshadowed (cherubim wings covering the ark, 2 Chron. 5:8; clouds covering the sky, Ps. 147:8)… Even today when someone walks in from a downpour we might say, ‘You’re covered with water!’ If Genesis 7:19 is taken the same way, it suggests that the mountains were drenched with water or coursing with flash floods, but it does not demand that they were totally submerged uppeluksissa under water.

Yhdyn kyllä siihen näkemykseen, että vesi todella peitti 20 jalkaa alleen alueen vuorenhuiput. Mutta! Tuli mieleeni sellainen mahdollisuus, että kun vedenpaisumuksen yhteydessä tapahtui suuria maan pinnan kohoamisia ja laskeamisia, vuorenhuiput ovat saattaneet nousta tulvan jälkeen nykyiselle korkeudelle. Muistan lukeneeni, että korkealta vuorilta on löytynyt vesieläinten fossiileja. Eihän tämä voi johtua muusta kuin siitä, että kyseinen alue on ollut aikaisemmin pitkän aikaa vedessä.
Summa summarum: Olipa vedenpaisumus koko maapallon kattava tai asutut alueet peittävä, Jumalan tahto toteutui ja koko ihmiskunta hukkui.

 

Saattoivatko kaikki miljoonat eläinlajit mahtua arkkiin?

Ihmetyksen aiheita vedenpaisumuksen jälkeen

Kuka vei eläimet takaisin omille elinalueilleen? Jääkarhut, naalit ja pigviinit pohjoiseen ja eteläiselle pallonpuoliskolle? Kengurut Austraaliaan? Sademetsien eläimet takaisin sademetsiin.
Nykyajan tiede todistaa, että ihmismäisiä olentoja oli olemassa jo ennen Raamatullista aikaa Adamin ja Evan luomista. Vuodesta 50.000 vuoteen Noin 40.000 vuotta sitten ihmiskunta teki suuren kehityshyppäyksen – “quantum leap”.

Ihmiset alkoivat asua yhdyskunnissa. He alkoivat tehdä aseita metsästykseen ja verkkoja kalastukseen. Ihmiset alkoivat kiinnittää huomiotaan pukeutumiseen, he alkoivat harrastaa musiikkia, maalauksia tehtiin kallioseinämiin ja jopa koruja. Kuolleetkin haudattiin osoituksena uskosta kuolemanjälkeiseen elämään.

Nyt tulemmekin mielenkiintoiseen ajatukseen ja isoon ongelmaan.

Tiede on ajoittanut ihmiskunnan alkuvaiheet noin vuoteen 40.000 eKr. Niihin aikoihin tapahtui siihen asti hitaan kehityksen kohdalla em. kehityshyppäys. Ne kehitysaskeleet, joita tiede on rekisteröinyt, on myös lueteltu 1. Mooseksen kirjan 4. luvussa, joka kertoo ajasta joitakin sukupolvia Adamin ja Eevan jälkeen.

Varmaan tajuat mikä ongelma tässä havainnossa on! Adamin ja Eevan ajoitus Raamatun mukaan sijoittuu noin 4.000 vuotta ennen Kristusta. Tiede sijoittaa Adamin ja Eevan pikemminkin 40.000 vuotta ennen Kristusta.

Ensimmäiset ihmiset eläinten luomisen jälkeen olivat Raamatun mukaan Adam ja Eeva. Tiede katsoo, että heitä ennen oli ihmismäisiä olentoja hyvinkin pitkän ajan. Jumala on luonut heidätkin, mutta siitä ei Raamattu kerro mitään.

Maailman luominen tapahtui Raamatun mukaan kuudessa päivässä. Jotkut uskovat luomisen tapahtuneet kirjaimellisesti kuudessa 24 tunnin päivässä, mutta Raamatun käyttämä sana päivästä yowm יוֹם voi tarkoittaa yhtä hyvin etukäteen määrittämättömän pitkää ajanjaksoa; Strong’s: day, time, period, days, lifetime jne. Joka tapauksessa ihminen luotiin viimeisenä. Raamattu kertoo ensimmäiset ihmiset ja heidän jälkeläisensä. 1 Moos 4. luvun mukaan tiedämme jälkeläisten nimetkin ja heidän ammattinsa.

Jos Adam ja Eeva ja heidän suorat jälkeläisensä asuivat maan päällä joskus 40 000 vuotta sitten, milloin sitten vedenpaisumuksen uskotaan tapahtuneen? Tieteen vastaus on: joskus noin 8000 eKr – 5000 eKr vuotta sitten (Ian Wilson ’Before the Flood’, 2002) eli Jumalan pitkämielisyys odotti non 30.000 vuotta ennen kuin hän kyllästyi ihmiskunnan synnilliseen elämään ja päätti tuhota ihmiskunnan Nooan perhettä lukuunottamatta.

Kun luet Genesiksen 4 luvun alussa olevaa kuvausta Adamin ja Eevan jälkeläisistä, huomiosi varmaan kiinnitetyy siihen, että heillä oli sen aikaiseen maailmaan soveltuvat kelpo ammatit; Cain oli peltomies, Abel taas oli lammaspaimen, Enoch jopa perusti kaupungin, Jabal hoiti karjaa vaikka asuikin teltoissa, Jubal, Jabalin veli soitteli musiikki-instrumentteja ja Tubal Cain oli seppä, joka takoi pronssisia ja rautaisia esineitä. Tällaisten ammattien harjoittajat eivät tippaakaan muistuta yksinkertaisia metsästäjiä puhumattakaan hominiideista.

Jos tiedemiehiä on uskominen, Afrikassa oli fossiililöytöjen perusteella ‘alkuihmisiä’ hominiideja usean miljoonan vuoden aikana ja nämä kehittyivät hitaasti näiden miljoonien vuosien aikana. Kun Raamattu luettelee Adamin ja Eevan jälkipolvien nimiä ja ammatteja, niissä esiintyy lampuri, maanviljelijä, teltantekijää, kanteleen ja huilunsoittajaa, vaski- ja rautatyökalujen tekijää. Jopa ensimmäinen kaupungin perustaja Hanok mainitaan, hän oli Adamin pojan Kainin poika. Ristiriita näyttäisi olevan ajoituksessa; tiede ajoittaa nämä ihmiskunnan edistysaskeleet noin 40000 vuoden päähän. Raamatun Jeesuksen sukuluettelo ei mitenkään voi ulottua niin pitkälle, vaan ainoastaan noin 4000 vuotta ajassa taaksepäin.

Olisiko niin, että Jumalan vedenpaisumus hävitti kaikki hominidit? Varsinaisia ihmisiä ei ole voinut olla kovin paljoa ottaen huomioon, että Adamista ja Eevasta ei sukuluettelon perusteella ollut kulunut kovin monia sukupolvia. Tiede haluaa uskoa, että ihminen on kehittynyt näistä hominiideista. Uskokoon ken haluaa. Kaikki elävä on Jumalan luomaa, koska Jumala loi elämän. Teoriassa sellainenkin on mahdollista, että hominiidit olivat Jumalan ensimmäinen versio ihmisestä, mutta se ei tyydyttänyt Jumalaa. Kun vielä Adam ja Eeva ja heidän jälkipolvensakaan eivät täyttäneet Jumalan ihmiselle asettamia vaatimuksia, hän päätti hävittää kaikki ihmiset ja eläimet maan päältä. Jumala ei kuitenkaan halunnut hävittää kaikkia eläimiä, siksi Nooa sai tehtäväksi kerätä arkkiin kaksi kappaletta kaikista eläinlajeista.

– Tämän kirjoitettuani löysin kahden tutkijan Ranan ja Ross’in asiasta kirjoittamia mielipiteitä. He mm. esittävät teorian, että hominiidien alkukoti olikin Mesopotamiassa eikä Etiopiassa: ”What if the Garden did not include Ethiopia, but was limited to Mesopotamia? The “out of Africa” theory uses genetic similarity to date and locate the original humans. However, this genetic evidence does not mean the first humans lived in Africa. They could have migrated. Many human populations have collectively migrated thousands of miles. Moreover, the Bible teaches that the first humans were formed in the Garden, but their population expansion occurred outside of the garden’s territory. Therefore, they could have migrated to East Africa, as anthropology teaches”.

Ihminen rotuna eroaa eläimistä mm. siinä, että ihmisen geenistössä on paljon vähemmän diversiteettiä kuin eläimillä. “This means that when comparing DNA sequences for any two chimpanzees, any two bonobos, any two gorillas, or any two orangutans, a much greater genetic difference will be observed than for any two human beings compared. The human similarity is observed worldwide, regardless of race and ethnicity” (Rana, Fazale, and Hugh Ross. Who Was Adam?: A Creation Model Approach to the Origin of Man. Colorado Springs, 2005).

UT:n kirjoittajat uskoivat, että Adam ja Eeva olivat todellisia historiallisia henkilöitä; Room 5:14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen 15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.

1 Cor 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 15:45 Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
Acts 17:26; Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
Luuk 3:38, (Jeesuksen syntymäluettelosta) tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.
Mat 19:4 Hän vastasi ja sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’
1 Tim. 2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
2 Kor 11:3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.

 

Kuinka 8 henkeä on selvinnyt eläinten hoidosta?

Eläimiä tuli olla kutakin ’lajia’ (kind) kaksi kappaletta paitsi ns. puhtaita eläimia seitsemän kappaletta (paria?). Tutkijat ovat yleisesti sitä mieltä, että ’laji’ ei ole sama kuin Darvininkin käyttämä sana species. Ilmeisesti kyse on lajien päämuodoista, joista sitten on lajiutunut luonnossa erilaisia ’species’ sangen nopeastikin, jopa muutaman sadan vuoden kuluessa. Arkissa on kuitenkin ollut sisällä erään arvion mukaan noin 16.000 eläintä eli noin 8.000 lajia keskikooltaan pienen jyrsijän kokoisia.

Nämä tuhannet eläimet vaativat päivittäin ruokintaa, vettä, jätteiden poistamista jne. Kuvittele jättikokoista navettaa muutaman ihmisen hoidettavaksi. Raamattu ei kerro miten näistä tehtävistä suoriuduttiin, mutta on selvä, että arkissa on täytynyt huomioida nämä tarpeet jo rakennusvaiheessa. Ehkä on rakennettu kaltevia luiskia lannan poistamiseksi. Putkistoja veden jakeluun. Lihansyöjäeläimiä ei vielä ollutkaan. Kun Jumala loi eläimet, Gen 1:30 sanoo: Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi.” Ja tapahtui niin. Ehkä tulevaisuudessa tapantuu, että nykyiset lihansyöjäeläimet muuttuvat takaisin ruohoa syöviksi. Lupaahan Raamattu, Jesajan mukaan tulevassa Paratiisissa: 11:7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.

 

Mistä valtavat vesimassat ilmestyivät? Ja mihin ne katosivat?

Maan syvyydet aukenivat

Lähtötilanne oli, teorian mukaan, että maapallo oli paljon tasaisempi kuin nykyisin. Korkeimmat vuoret eivät olleet kuten nykyisin seitsemän kilometrin korkuisia eli vesimassa ei tarvinnut olla 7 kilometrin paksuinen patja. Erään teorian mukaan ennen vedenpaisumusta ilmakehä oli vettä sisältävien pilvimassojen peitossa lähes peittäen auringon, ja näistä pilvistä vesi sitten purkautui voimakkaana sateena. Uskottavammalta ja realistisemmalta kuulostaa teoria, jonka mukaan merien alla mannerlaatat repeytyivät ja niiden alla olevat valtavat vesimassa purkautuivat ja syöksyivät taivaalle. Mukana oli veden lisäksi erilaisia maamassoja, jotka pudotessaan maan päälle peittivät kasvistoa ja eläimiä. Tässä ei kuitenkaan ole tarkoitus esittää tieteellistä todistusta oikeasta teoriasta. Varmaa kuitenkin on, että suuria geologisia mullistuksia on tapahtunut ja Raamatun mukaan Jumala on tämän saanut aikaan omalla tahdollaan ja sanallaan. Jumalalla on tällaisia käsittämättömiä voimakeinoja, joista Jeesus antaa pienen häivähdyksen sanoessaan opetuslapsille Mat 17:20 Niin hän [Jeesus] sanoi heille: ”Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta.”

 

Miksi näin iso operaatio, koko maapallon mittainen?

Kun olen kirjoittanut ihmetyksen aiheitani vedenpaisumuksesta, en voi olla kysymättä: miksi ihmeessä näin maailmaa fyysisesti mullistava sarja toimia pienen ihmismäärän tuhoamiseksi? Ihmisiä on tuolloin ollut vain murto-osa nykyisestä yli 7 miljardista ihmisestä. Jostakin on jäänyt mieleeni arvio 250 miljoonaa. Mieleeni on myös jäänyt Raamatun kertomus, jossa Jumalan enkeli tuhosi yhden yön aikana 185.000 sotilasta. Siitä on lyhyt kuvaus myöhemmin tässä artikkelissa.

Jos Jumala olisi antanut enkelijoukoilleen käskyn tuhota maan ihmiset samoin kuin yksi enkeli tuhosi nämä Israelin vihollisjoukot yhden yön aikana, ihmiskunnan tuhoaminen olisi tapahtunut nopeasti.

Miksi Jumala valitsi näin massiivisen tavan tuhota syntinen ihmiskunta? En tiedä, mutta sen tiedän, että Jumala katui tekemäänsä ja lupasi olla käyttämättä vedenpaisumista enää toiseen kertaan. Jo kaukaisessa nuoruudessani sanoi runoilija: ”God gave Noah rainbow sign, no more water, FIRE next time”.

Aina kun ihminen ihmettelee Jumalan tekemisiä, on hyvä palauttaa mieleen Raamatunlause: For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. (Jes 55:9)

 

image_pdfimage_print