1

Vertaus kylväjästä.

 

Mat 13:18 Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä: 

13:19 Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. 20 Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan;  21 mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. 22 Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. 23 Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä.”

Ihmiset kuulevat Kirkossa papin puhuvan Jumalan sanaa, mutta pappi ei juurikaan saarnaa Jumalan valtakunnasta. Usko jää näin puutteelliseksi.

Kutsu ja valinta eivät ole peruuttamattomia eivätkä kutsun saaneet ole sidottuja kutsuun. Ei ole olemassa sellaista Jumalan kutsua, jota ihminen ei voisi omalla päätöksellään tehdä mitättömäksi. Ihmisen on jatkuvaasti kilvoiteltava ollakseen kutsujalleen arvollinen. Paavali totesi seurakunnissa olevan hämmentäviä oppeja, jotka eivät olleet apostolien julistamien evankeliumien mukaisia. Hän varoittaakin:

Gal 1:6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,  7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.  8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

Hyvä ja aiheellinen kysymys onkin tänä päivänä: onko se evankeliumi mitä tänä päivänä seurakunnissa ja kirkoissa julistetaan apostolien julistaman evankeliumin mukaista.

Jumalan sana on myös ymmärrettävä. Ymmärtävä ihminen myös tuottaa Hengen hedelmiä, kuka satakertaisesti, joku 60-kertaisesti ja jotkut 30-kertaisesti.

Vertaus on kylväjästä (Jeesus): siemen tarkoittaa sanomaa Jumalan valtakunnasta ja hedelmä tarkoittaa Pyhän Hengen hededelmää eli Jumalan sanan levittämistä muille ihmisille. Vertaus kuvaa sitä, että Jumalan sanaa ’kylvetään’ runsaasti ja näin Jumala kutsuu kuulijoita. Valitettavasti vain harvoin siemen putoaa hyvään maahan, vastaanottavaiseen ihmismieleen. Mutta jos näin käy niin Joh 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille (Mat 11:25). 

Kun ihminen kuulee kutsun (Jumalan pelastuksen sanan Valtakunnasta) ja ymmärtää kuulemansa, seuraa tärkeä hetki; uskoako vai ei. Tässä kohdin ratkeaa kunkin ihmisen pelastuminen. Sitä ei suinkaan ole Jumala ratkaissut etukäteen ennen maailman luomista. Voi hyvinkin olla niin, että Jumala on joidenkin ihmisten kohdalla tehnyt myönteisen valinnan, vaikkapa niin, että tästä ihmisestä tulee profeetta, tuosta opettaja, noista tulee apostoleita jne. Se, että Jumala tekee tällaisen myönteisen valinnan joidenkin kohdalla, ei tarkoita että kaikkien osalta olisi tehty etukäteen päätös pelastumisesta tai kadotukseen joutumisesta.

Tällaisiin kutsuttuihin pyhiin Paavali viittaa Roomalaiskirjeessään: 1:6-7 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte: 1:7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Samoin Pietari: 1 Piet 1:1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.  2:9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;