Ylösnousemus ja uusi elämä

  

 

Ajatus:

Ylösnousemuksia on kaksi, mutta kullakin ihmisellä vain yksi. Kuolemiakin on kaksi, ensimmäisen kuoleman kokevat kaikki, toisen vain ne, jotka eivät usko.

 

Mitä tarkoittaa ruumiin ylösnousemus?

Ylösnousemuksella tarkoitetaan kuolemassa hajonneen ihmisruumiin ennalleen palaamista ja sen jälleenyhdistymistä sielun kanssa uuteen iankaikkiseen elämään (Wikipedia).

Me kaikki tiedämme, että tuhansia vuosia maan sisässä maanneista ihmisen ruumiista ei ole juuri mitään jäljellä. Monet ovat tuhoutuneet, voi sanoa, täydellisesti. Jumalan uskotaan kuitenkin ennen ylösnousemusta kykenevän rakentamaan ihmiset uudelleen sellaisiksi kuin ne olivat ennen kuolemaansa. Ruumiiseen yhdistyvät lisäksi ihmisen sielu ja henki. Jumalalle kaikki on mahdollista, varmaan myös ihmisen uudelleen rakentaminen joskus jopa olemattomista aineksista.

Kuolleiden on tarkoitus osallistua ylösnousemuksen jälkeen viimeiseen tuomioon. Johannes evankeliumissaan vahvistaakin tämän: 5:28 ”Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä 29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.”

Jumala on antanut kaiken tuomiovallan Pojalleen Jeesukselle Kristukselle. Tuomiot jaetaan Kristuksen Tuhatvuotisen valtakunnan päättymisen jälkeen.

Tällainen tapahtumakuvaus on yleisesti kirkkojen hyväksymä. Yhdessä keskeisessä kohdassa tulkintani Raamatun ylösnousemuksen ja erityisesti ylösnousemusruumiin kuvauksesta eroaa yllä kuvatusta. Sitä tutkin ja perustelen seuraavassa.

Apostolien teot Raamatussa lausuu, kuinka Kristus oli ensimmäinen ylösnoussut. Apt 26:23 ”että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten  ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille.”

Helluntaikirkko määrittelee ylösnousemusruumiin näin: ”Uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Raamatun oppi ruumiillisesta ylösnousemuksesta on kristinuskon erityispiirre, joka ilmentää ihmisen kokonaisvaltaista arvoa. Ylösnousemus ei ole vain vanhan ruumiin henkiinherättämistä. Ylösnousemuksessa ihminen saa uudenlaisen, katoamattoman ruumiin, joka muistuttaa vanhaa ruumista mutta joka on eri tavalla muodostettu. Paavali vertaa vanhaa ajallista ruumista siemeneen ja uutta hengellistä ruumista siemenestä nousevaan kasviin. Ylösnousemuksessa tapahtuu vastaavanlainen muodonmuutos. Uudella ruumiilla on yhteys vanhaan ruumiiseen. Jeesuksen ylösnousemusruumis antaa meille viitteitä siitä, millainen ylösnousemusruumiimme on. Jeesuksen ruumis oli ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen välisenä aikana tunnistettava, fyysisesti kosketeltava ja ruokaa nauttiva, mutta fyysisistä lainalaisuuksista riippumaton. Uudessa ruumiissa ihminen on vapaa ajallisen maailman kärsimyksistä, epätäydellisyyksistä ja tarpeista. Ylösnousemusruumiissa ihminen saa elää ikuisesti ja olemukseltaan täydellisenä Jumalan yhteydessä.” https://suomenhelluntaikirkko.fi/helluntaikirkko/uskon-paakohdat/ylosnousemus/

Jehovan todistajat uskovat ylösnousemukseen mm. seuraavien periaatteiden mukaisesti:

”Jumala antaa Jeesukselle voiman herättää kuolleet (Joh 11:25). Jeesus palauttaa eloon ”kaikki muistohaudoissa olevat”, ja jokaisella tulee olemaan sama identiteetti ja persoonallisuus sekä samat muistot kuin ennen kuolemaansa (Joh 5:28, 29). Ne, jotka herätetään taivaaseen, saavat henkiruumiin, kun taas maan päälle herätettävät saavat täydellisen terveen aineellisen ruumiin (Jes 33:24; 35:5, 6; 1 Kor 15:42–44, 50).

Ketkä saavat ylösnousemuksen? Raamattu sanoo, että ”tulee olemaan ylösnousemus, sekä vanhurskaiden että epävanhurskaiden” (Apt 24:15). Vanhurskaisiin kuuluvat uskolliset ihmiset, kuten Nooa, Saara ja Abraham (1. Moos 6:9; Heb 1:11; Jaak 2:21). Epävanhurskaisiin kuuluvat ne, jotka eivät ole noudattaneet Jumalan normeja, koska heillä ei ole ollut tilaisuutta oppia ja noudattaa niitä.

Ylösnousemusta eivät kuitenkaan saa ne, joista on tullut niin pahoja, etteivät voi muuttua. Kun joku tällainen ihminen kuolee, hänen tuhonsa on lopullinen, eikä hänellä ole ylösnousemustoivoa. (Mat 23:33; Heb 10:26, 27)

Milloin ylösnousemus tapahtuu? Raamattu on ennustanut, että ylösnousemus taivaaseen tapahtuu Kristuksen läsnäolon aikana, joka alkoi vuonna 1914  (1 Kor 15:21–23). Ylösnousemus maan päälle tapahtuu Jeesuksen Kristuksen tuhatvuotisella hallituskaudella, jolloin maa muutetaan paratiisiksi (Luuk 23:43; Ilm 20:6, 12, 13).”

https://jw.org/fi/raamatun-opetukset/kysymyksia/mitä-ylösnousemus-tarkoittaa/

 

Ylösnousemusruumis, fyysinen vai henkinen?

Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?”       (1 Kor 15:35)

Korinttolaiskirjeissä Paavali puhuu ylösnousemuksesta:

1 Kor 15:40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.
41 Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa.
42 Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;
43 kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;
44 kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.

Jakeessa 44 on asetettu vastakkain sielullinen ruumis ja hengellinen ruumis. Moni ajattelee, että nämä tarkoittavat samaa asiaa. Sielullinen ja sielu tarkoittavat kuitenkin ruumiillista; Ihmisestä on sanottu, että hän on sielu. Hepreaksi sielu on nephesh ja sen osoituksena Raamattu kuvaa, että hänessä on sielu eli elämän voima.

Kaikki kuolleet haudoissaan ovat olleet fyysisiä ihmisiä. Itsestään selvää, eikö niin. Kirkkojen jakama oppi ja uskontunnustukset kuitenkin kuvaavat, että kuolleet ihmiset nousevat ylös fyysisissä ruumiissa, jollaisissa he elivät maan päällä. Kuitenkin heidän ylösnousemusruumiinsa ovat terveitä kuin nuoruutensa parhaina päivinä.

Raamattu kuitenkin kuvaa, että me kaikki (jae 52) muutumme taivaallisen kuvamme kaltaisiksi. Jae 50 sanoo, ettei ”liha ja veri” voi periä Jumalan valtakuntaa, mikä tarkoittaa nykykielellä, että ylösnouseva ihminen ei voi päästä Jumalan valtakuntaan fyysisessä ruumiissa.

15:49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.
50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.
51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

Kun viimeinen pasuna soi, Kristuksessa kuolleet nousevat katoamattomissa ruumiissa eli henkiruumiissa. Jakeen 15:52 lopussa todetaan ”ja me muutumme”. Ketkä me? Tämä tarkoittaa niitä Kristuksen uskovia, jotka ovat silloin elossa. Sen osoittaa seuraavassa oleva lainaus, 1 Tes 4:15-17. Jakeista käy myös ilmi, että sen kirjoittaja muiden muassa uskoi olevansa vielä elossa, kun Kristus tulisi toisen kerran.

1 Tes 4:15 ”Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

2 Kor 3:18 ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.”

… kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi: Fil 3:20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, 21 Joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

Ilmestyskirjassa kuvaillaan Jeesuksen ulkomuotoa, jollaiseksi ylösnousseet muuttuvat.

Ilm 1:14 Ja hänen (Jeesuksen) päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; 1 Kor 15:49 :ssä Paavali sanoo heidän olevan maallisen ihmisen kaltaisia, mutta että kerran (tarkoittaa ylösnousemusta), he tulevat taivaallisen ihmisen kaltaisiksi. Kuka muu voisi taivaallinen ihminen olla kuin Jeesus? Ilm. 1:14 on siis kuvaus myös ylösnousseista ihmisistä.

Edellä olevan mukaan kaikki, jotka ovat kuolleet Kristuksessa, muuttuvat Kristuksen kirkkauden kaltaisiksi henkiolennoiksi. Olisikin aika vaikea kuvitella, että ylös pilviin nousevat ihmiset olisivat fyysisissä ruumiissa. Aika kylmää kyytiä olisi. Mar 14:62 Jeesus sanoi: ”Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä.” 1 Tes 4:17 ”sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

Kaikki ensimmäisen ylösnousemuksen osalliset ovat aikuisia. Sen voimme päätellä siitä, että he ovat Kristuksessa kuolleita. Ei niin, etteikö joku nuorikin voisi olla uudestisyntynyt Kristuksen oma, mutta tulevat valtakunnan johtajat tuskin ovat nuoria, lapsista puhumattakaan. Ensimmäiseen ylösnousemukseen ei mielestäni osallistu lapsia, ei pikkuvauvoina kuolleita, ei myöskään henkisesti vajaakehittyneitä.

Näiden viimeksi mainittujen on myöskin saatava nousta siinä missä rikollisten ja Kristuksen vastustajien ja pilkkaajien. Heidän ylösnousemuksensa tapahtuu tuomion ylösnousemuksessa. En suoraan sanoen osaa sanoa millaisen ylösnousemuksen lapset ja mieleltään vajavaiset saavat. Jeesushan totesi, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Syntyvätkö pikkuvauvoina kuolleet kuitenkin henkisesti kehittyneinä ja puhekykyisinä? Uskon niin, mutta näemme sen sitten.

 

Ylösnousseet ovat enkelten kaltaisia

Mat 22:30 ”Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

Luuk 20:36 Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia.”

Matteus kirjoittaa, että ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa. Enkelit ovat henkiolentoja, jotka eivät tunne avioliittoa eivätkä ihmisten, miesten ja naisten välisiä suhteita. Luukas puolestaan lausuu ylösnousseista, että he ovat saavuttaneet kuolemattomuuden, kuten taivaan enkelit, koska ovat ”ylösnousemuksen lapsia”. Ylösnousemus siis merkitsee, että ylösnousseita voidaan verrata enkeleihin; he ovat enkelien tapaan henkiolentoja ja kuolemattomia.

Sivuhuomautuksena voisin todeta, että Jeesuksen aikaisessa Israelissa oli kaksi uskonnollista pääryhmää, saddukeukset ja fariseukset. Saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen eivätkä enkeleihin. Fariseukset tunnustivat molemmat. (Ks. Apt 23:8)

Kun jatkan ylösnousemuksen tarkastelua, pieni yhteenveto tähänastisesta. Miten on edellä olevan perusteella ymmärrettävä raamatullinen käsite ”ruumiin ylösnousemus”? Ensiksikin, uskon  vahvasti, että ruumiin ylösnousemus on tapahtuva. Niin uskovat kaikki, jotka ammentavat kristillisen uskonsa Raamatusta.

Mutta sitten, monelle vaikea kysymys: onko ylösnousemus ruumis fyysinen ja lihallinen ruumis, vai muuttuvatko ylösnousseet yhdessä hetkessä henkiruumiisiin? Kyllä, näin Raamatun mukaan tapahtuu. Ylösnousevan ihmisen ruumis muuttuu yhdessä hetkessä henkiruumiiksi, kun ylösnousseet nousevat Kristusta vastaan pilviin. 1 Tes 4:17 ”sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä  Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.” – Tässä Tessalonikalaiskirjeessä on kyse niistä uskovista, jotka ovat maan päällä Herran Kristuksen tullessa toisen kerran. ”Heidän kanssaan” tarkoittaa niitä Kristuksen omia, jotka herätetään ensimmäisinä nousemaan ylös.

Näin tulemmekin kysymykseen ensimmäisestä ylösnousemuksesta eli ylöstempauksesta. Sen jälkeen on vuorossa toinen ylösnousemus joskus ehkä tuhannen vuoden kuluttua.

 

Ensimmäinen ylösnousemus

Ilm 20:4 ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Luukas kuvaa ensimmäisen ylösnousemuksen joukkoa: 12:32 ”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.”

Isä Jumala on valinnut tämän suhteellisen pienen uskovien joukon Kristuksen valtakunnan johtajiksi, Kristuksen alaisuudessa. Sitä tarkoittaa Luukas kirjoittaessaan ”antaa teille valtakunnan”. Valtakunta tulee muodostumaan kahdestatoista sukukunnasta Jaakobin poikien mukaisesti. Jeesus lupasi apostoleilleen Mat 19:28 ”Niin Jeesus sanoi heille: Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.” – Raamattu myös todistaa, että Daavid tulee olemaan Israelin kuningas mikä tarkoittaa apostolien esimiestä. Entä Jeesuksen Kristuksen asema? Hän on kuningasten kuningas tulevassa nimeään kantavassa valtakunnassa.

Ensimmäistä ylösnousemusta kuvataan yleisesti nimityksellä ylösempaus. Tessalonikalaiskirje kuvaa ylöstempausta näin: 4:17 ”sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

– Sen enempää ei tempauksesta kerrota. Tapahtuuko pilviin tempaus vai onko tämäkin kuvaannollista ilmausta? Kristuksen hallinto on kuitenkin hallintoa maan päällä, tarvittaessa jopa ”rautaisella valtikalla,” kuten Ilm 19:15 kuvaa: ”Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.”

 

Ketkä nousevat ylös Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä?

monet maan tomussa makaavista heräjävättoiset iankaikkiseen elämääntoiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen” (Dan 12:2)

Dan 12:1 ”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.

2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävättoiset iankaikkiseen elämääntoiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.”

Dan 12:2 ”Many (NIV Multitudes) who sleep in the dust of the earth will awake: some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt.” Perinteisesti tämä Danielin kohdan käännös alkaa sanalla ”Many” eli monet. Hepreankielisen alkutekstin sana ’רַב rab’ on käännetty joissakin käännöksissä kuten NIV:ssä ja YLT:ssa käyttäen ilmaisua ’multitudes’. Tärkeämpi kysymys on: saavatko molemmat ryhmät ylösnousemuksen yhtä aikaa? Tarkemmin asiaa ajatellen – ei välttämättä.

Tässä Danielin kohdassa 12:2 käsitellään ensisijaisesti ensimmäistä ylösnousemusta. 

Jakeen loppuosa ”others to shame and everlasting contempt” saattaa viitata tulevaan toiseen eli tuomion ylösnousemukseen, joka tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan ajan päättyessä.

Ketkä nousevat ylös ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja pääsevät hallitsemaan Kristuksen kanssa?

Ilmestyskirjassa kuvataan 20:4-5, ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

Toinen ryhmä on ”muut kuolleet,” mutta he virkoavat eloon vasta kun tuhat vuotta on kulunut ja Kristuksen hallinto on tullut päätökseen:

Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.” – Tällöin tapahtuu toinen ylösnousemus, jota kutsutaan myös ”tuomion ylösnousemukseksi.” – ”Muut kuolleet” muodostavat suuremman ryhmän kuin ensimmäisen ylösnousemuksen ylösnousevat.

– Tämä edellä oleva Ilmestyskirjan kuvaus käsittää ensimmäisen ylösnousemuksen eli saman tapahtuman, jota Daniel kuvaa jakeessa 12:2. Kuvauksen lopussa selvennetään vielä: muut (kuin vanhurskaat, jotka pääsevät hallitsemaan Jeesuksen kanssa) kuolleet virkoavat eloon (tuomiota varten) vasta kun tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet. Tällöin ei oikeastaan ole kyse ensimmäisestä ylösnousemuksesta, vaan toisesta, tuomion ylösnousemuksessta.

Raamatusta tiedämme, että ensimmäisen ylösnousemuksen osanottajia ei ole kovin paljon. Ei ainakaan jos tätä ’pientä joukkoa’ verrataan toiseen ylösnousemukseen, johon herätetään kaikki, jotka haudoissa ovat (Joh 5:28). Daniel 12:2 jakeen alku voi siis hyvinkin olla vain ’many’ eikä ’multitudes’, paitsi jos Danielissa on tarkoitettu puhua kaikista, jotka herätetään tuomittavaksi.

Se on selvää, että kahdenlaisia ihmisiä herätetään:

Toiset (pyhät) saavat osakseen elämän ylösnousemuksen ja hallintotehtäviä tuhatvuotisessa valtakunnassa Jeesuksen ja apostolien kanssa. 

Toiset taas joutuvat iänkaikkiseen kadotukseen (annihilaatio) Jumalan yhteydestä. Tuhatvuotisen valtakunnan aikanakin tuomioita annetaan; tästä on selvä lausuma jakeessa 2 Tim 4:1 ”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: Myös Jesaja viittaa tähän sanoessaan kuinka syntinen saa päälleen kirouksen satavuotiaana. Jes 65:20 Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.

Dan 12:3 ”Ja taidolliset (tarkoittaa: viisaat, sydämessään viisaat, De förståndiga ) loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.” – Pelastuvien ylösnousseiden joukko on kaksijakoinen: ’taidolliset’, jotka rakastavat Jumalaa ja Jeesusta eli noudattavat Jumalan ja Jeesuksen tahtoa elämässään ja toiseksi ne, jotka ponnistelevat elämässään Jumalan sanan, evankeliumin levittämiseksi eli toisten saattamiseksi vanhurskauteen.

Jakeessa 1 kytketään tapahtumat Kristuksen toisen tulemisen aikaan, suureen ahdistukseen. Monet kuolleet heräävät, eivät kaikki, mutta ’monet’. Osa pelastuu ja saa iänkaikkisen elämän, osa saa kadotustuomion. Suuren ahdistuksen aika merkitsee sitä, että suurin osa ihmiskunnasta tuhoutuu. On aiheellista kysyä, ovatko tämän ahdistuksen aikana kuolleet jo saaneet tuomionsa? Jeesushan tuomitsee ihmiskuntaa sekä tulonsa yhteydessä että Jumalan tuhatvuotisen valtakunnan aikana.

2 Tim 4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: KJV: Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom.

– Jeesus on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä tulemisensa yhteydessä, hänhän tuo ’palkan’ tullessaan, että valtakuntansa tuhatvuotisen hallinnon aikana ja sen päättyessä tuomion ylösnousemukseen.

 

Vanhurskauden seppele

Toisessa kirjeessään Timoteukselle Paavali kirjoittaa, että Kristuksen tullessa eli ilmestymisessä Kristus tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Itsestään ja kaltaisistaan, jotka rakastavat Jeesuksen tulemusta, hän sanoo: 4:8 ”Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.” – Kristus jatkaa tuomioiden jakamista tuhatvuotisen valtakuntansa aikana. Tuomioita jaetaan kuitenkin vain niille, jotka ovat valtakunnassa. Uudesta ylösnousemuksesta ei ole tässä mainintaa, vaan toinen ylösnousemus saa odottaa tuhat vuotta.

Vanhurskauden seppele tarkoittaa, että sen saaja osallistuu ensimmäiseen ylösnousemukseen ja tulee Kristuksen kanssahallitsijaksi Kristuksen tuhatvuotiseen valtakuntaan.

 

Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta

Kristus lupasi apostoleilleen ennen taivaaseen nousuaan tulla takaisin ’pian.’ Apostolit tosiaan uskoivat Kristuksen pikaiseen paluuseen; sanoihan Jeesus heille, että he eivät ennättäisi viedä valtakunnan evankeliumin sanomaa edes kaikkiin Israelin kaupunkeihin, kun hän jo olisi tullut takaisin. Mitä tapahtui, kun Kristus ei tullut takaisin näin pian? En tiedä. Preteristit, joiden uskosta olen kirjoittanut oman artikkelin, uskovat, että kaikki Jeesuksen lupaukset ovat jo toteutuneet vuoteen 70 mennessä. Siis, Kristus on tullut takaisin ja hallitsee näkymättömässä valtakunnassaan.

Miksi en usko preteristien tulkintaan? No, vaikkapa tästä syystä: Kun Kristus tulee toisen kerran, hän vangitsee saatanan apureineen. Sen mukaan saatanan pitäisi olla vangittu ja Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan toiminnan jo päättyneen ja saatanan olisi pitänyt olla tuhat vuotta vangittuna. Tiedämme kuitenkin, että saatana on tälläkin hetkellä edelleen vallassa ja tekee mitä tahtoo uskovien horjuttamiseksi pois uskosta syntiin. Oletko samaa mieltä, että saatanan vangitseminen ei näytä toteutuneen, ei ainakaan vielä?

Toinen ajankohtaongelma: Kristuksen on tullessaan määrä vangita saatana tuhannen vuoden ajaksi. Jos näin on tapahtunut, vangittu saatana on vapautettu ja sen jälkeen hävinnyt sodan Kristuksen joukkoja vastaan ja apulaistensa kanssa heitetty tuliseen järveen. Saatana tuntuu kuitenkin olevan voimissaan tälläkin hetkellä.

Sitten kun Kristus oikeasti saapuu ja alkaa hallita valtakuntaansa pyhiensä kanssa, alkaa pitkä (ehkä peräti tuhannen vuoden rauhan aika) Kristuksen valtakunnan aika. Jesaja on saamassaan näyssä kuvannut tätä aikaa ilon, onnen ja rauhan ajaksi. Ihmiset ovat terveitä, elävät pidempään, mutta kuolemaa ei ole vielä poistettu. Tällaista aikaa ei olla vielä koettu, mikä osaltaan todistaa, etteivät nämä Raamatun tulevaisuudennäkymät ole vielä toteuteuneet. Jesaja kertoo myös millaiset olosuhteet vallitsevat tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa: 11:6 ”Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. 7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. 8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. 9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.”

Elämä Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa: Ylösnousseet ovat sen johtajia Kristuksen kanssa, he ovat henkiruumiissa, mutta voivat myös ottaa fyysisen ruumiin kuten Jeesuskin ennen ylösnousuaan taivaaseen. Apokryyfikirja kertoo mm. enkeli Rafaelista, joka oli maan päällä ihmisten luona asuen. Ihmiset eivät nähneet mitään eroa Rafaelin ja ihmisten välillä, ennen kuin Rafael itse myönsi olevansa Jumalan korkea-arvoinen enkeli.

Maan päällä elävät ihmiset ovat lihallisessa ruumiissa ja he ovat kuolevaisia, vaikkakin elämänajan kesto on pidentynyt.

 

Saatana – tämän maailman jumala

Eeva oli ottanut kielletystä ”hyvän ja pahantiedon puusta” käärmeen houkuttamana Jumalan kieltämän hedelmän ja tarjonnut myös Adamille. He toimivat vastoin Jumalan nimenomaista kieltoa ja Jumala rankaisi rikkomuksesta paratiisin asukkaita karkottamalla heidät sieltä pois ja riistämällä heiltä ikuisen elämän lahjan. Ihmiskunta tuli kuolevaisiksi.

Miten Jumala rankaisi käärmettä, eli saatanaa, joka valehdellen ja houkutellen sai Adamin ja Eevan rikkomaan Jumalan antamaa käskyä vastaan? Tätä on vaikea uskoa, mutta Jumala antoi maailman valtiuden saatanalle. Tämän vahvisti Jeesus ollessaan pitkällä paastomatkalla erämaassa. Saatana puolestaan lupasi antaa maailman valtiuden Jeesukselle, jos Jeesus kumartuisi saatanan edessä palvomaan häntä. Luuk 4:6 ”ja [saatana] sanoi hänelle [Jeesukselle]: Sinulle minä annan  kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se  on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. 7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.”

Millä ehdoilla Jumala antoi maailman valtiuden saatanalle? Sitä emme tiedä, mutta en saata uskoa, että Jumala olisi luvannut maailman saatanalle ikuisiksi ajoiksi, ilman mitään rajoituksia. Se on kuitenkin huomionarvoista, että saatanalla on koko ajan ollut pääsy Jumalan eteen. Saatana onkin käyttänyt tätä hyväkseen ja esiintynyt Jumalan edessä syyttäen, milloin ketäkin.

Seuraavassa pohdin Ilmestyskirjan 12. luvussa kuvattua sotaa taivaassa, sotaa saatanan ja hänen enkeliensä sotaa Jumalan enkelijoukkoja vastaan. Kysymys, joka pitäisi ratkaista on, milloin tämä sota käydään ja milloin saatana joukkoineen heitetään maan päälle? On muistettava, että kysymys on Johannekselle esitetystä tulevaisuuden näystä. Toinen kysymys, joka liittyy edelliseen on, onko näky jo toteutunut?

Kun lukijani pohtivat näitä kysymyksiä, useimpien mieleen tulee ajatus, että Jeesus Kristus noustessaan taivaaseen ja Jumalan korottaessa hänet Herraksi ja Kristukseksi istumaan valtaistuimelle Jumalan oikealle puolelle, olisi ratkaissut kysymyksen ja ajanut saatanan pois taivaasta.

Miten olen Ilmestyskirjan muutaman lauseen perusteella päätynyt seuraavaan ratkaisuun?

 

Sota taivaassa

Ilmestyskirjan 12. luku kertoo sodasta taivaassa. Ylienkeli Mikael taivaallisine enkelijoukkoineen sotivat tässä näyssä ”lohikäärmettä” (saatanaa) vastaan.

Ilm 12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,
8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.
9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.
10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.
12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!”

Sodan tulos oli, että saatanan joukot hävisivät ja saatana enkeleineen heitettiin taivaasta maan päälle. Se, että näyssä saatana joukkoineen häviää Ylienkeli Mikaelin johtamille joukoille, on selvää. Huomatkaa kuitenkin, että näyssä ei mainita Jeesuksen Kristuksen osallistuvan taivaan sotaan.

Voisiko olla mahdollista, että sota olisi käyty ja saatana hävinnyt ja tullut heitetyksi maan päälle? Monet tutkijat ajoittavat sodan siihen ajankohtaan, kun Jeesus nousi taivaaseen. Tuntuuhan se luonnolliseltakin, mutta mitä tarkoittaa saatanan oleminen taivaassa? Saatanalla oli pääsy taivaaseen syyttämään niitä, jotka hänen mukaansa tekivät väärin, vastoin Jumalan käskyä. Saatana on suuren enkelijoukon johtaja. Jos saatanaa kielletään tulemasta taivaaseen (eli hän saa porttikiellon, tulee heitetyksi pois), tätä kuvaa Raamattu kertomalla, että saatana huomasi tulleensa heitetyksi maan päälle (Ilm 12:13). Jos näin olisi, että Ylienkeli Mikael (ei Jeesus) ajoi saatanan pois ja saatana jäi maan päälle houkuttamaan ihmisiä syntiin, niin mitä se taas merkitsisi? Ei mitään muutosta entiseen. Sitähän saatana on tehnyt iät ajat.

Sekö oli sodan ratkaisevin tapahtuma? Ei, vaan jakeessa 10 kuvattu. Miksi olen tulkinnut sodan ajankohdan tapahtuvaksi vasta paljon myöhemmin?

Kiinnittäkää huomionne jakeeseen 10. Johannes kuulee äänen sanovan:

Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta  ja hänen Voideltunsa valta …”

Minun selitykseni:

Tämän osan keskeinen tieto on, että sodan seurauksena on saatu aikaan a) pelastus ja voima b) Jumalamme valtakunta c) Jumalan voidellun eli Kristuksen valta. Kiinnitän erityisesti huomion kohtiin b ja c.

Mitä merkitsee, että sodan voitto tuo tullessaan Jumalan valtakunnan? Minne on tullut Jumalan valtakunta? Taivaaseen vai maan päälle? Taivaassa on ollut Jumalan valtakunta jo iät ajat, se on täysin varmaa, ei siinä ole tapahtunut muutosta. Mutta, onko maan päälle tullut Jumalan valtakunta? Vastaa rehellisesti, uskotko, että maan päällä vallitsee Jumalan valtakunta? Mielestäni, ei vielä vallitse.

Kohta c, onko taivaassa ”Jumalan voidellun eli Kristuksen valta?” Uskon, että taivaassa on sekä Jumalan valtakunta, että siellä vallitsee Jumalan Voidellun valta. – Saatanalla ei ole koskaan ollut taivaassa valtaa, ainoastaan oikeus tulla esittämään syytöksiään.

Kysymys ei olekaan vallasta taivaassa! Vastaus on taivaan osalta selvä ja riidaton. Kysymys onkin siitä, onko maan päällä Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta? Sinnehän Jumalan valtakuntaa ja Kristuksen toista tulemista hallitsemaan on odotettu pitkään. Siis: Onko maan päällä Jumalan valtakunta? Onko maan päällä Jumalan Pojan hallitsema valta? Oma vastaukseni on: EI OLE. Tämä näyn lopputulos ei ole toteutunut.

Ja minkä johtopäätöksen voimme siitä tehdä? Johtopäätös on, että tätä sotaa ei ole vielä sodittu niin kuin yleisesti uskotaan, heti sen jälkeen, kun Jeesus nousi taivaaseen ja sai Jumalalta kaiken vallan taivaassa ja maan päällä.

Jos sota käytäisiin vasta joskus myöhemmin, niin milloin? Sitä en osaa sanoa, mutta yksi vaihtoehto olisi lähellä Kristuksen paluuta maan päälle. Silloin sota taivaassa ja maan päällä tapahtuvat sotatoimet muodostaisivat yhden kokonaisuuden.

Sodan loppunäytös ja -tulos on kuitenkin jo tiedossamme. Sodan lopputuloksena on Jumalan valtakunta maan päällä ja Jumalan Pojan valta niin ikään. Nämä eivät ole toteutuneet, odotamme siis edelleen.

Ilmestyskirjan kuvaus sodasta tuo esille sodan lopputuloksen heti seuraavassa jakeessa 12:10; ”Nyt on tullut jne”. Jakeesta 10 saan sellaisen käsityksen, että saatanan heittämisestä seuraisi hyvin pian (eli ”nyt”) jakeessa 10 kuvattu vallan puhdistus ja saatanan eliminoiminen taivaasta.  Kuinka pian seuraa vallasta irrottaminen maankin päällä, riippuu siitä kuinka pian Kristus joukkoineen tulee.

Jos sodan lopputulos olisi ollut sen kaltainen, että Mikaelin voiton hedelmät realisoituisivat vasta vuosituhansien päästä, eikö Ilmestyskirjan kuvauksessa olisi voitu tuoda esille, että ”aikanaan Kristus palaa maan päälle, jossa saatana on saanut riehua pitkän aikaa…” Tiedämme kuitenkin, että Raamatun kuvauksissa voidaan siirtyä eteenpäin niin, että kahden jakeen välillä on pitkäkin aikajakso. Mutta, että hypättäisiin ainakin kaksi vuosituhatta, se tuntuu uskomattomalta. Sodan ajoitus ei kuitenkaan muuta mihinkään sodan lopputulosta ja sen vaikutusta tapahtumien kulkuun.

Vaikuttaa siis siltä, että Ilmestyskirjan Johannekselle kertomaan aikatauluun on tullut pitkä viive.

Kovasti pohdittuani, myönnän, että on mahdollista, että sota olisi sodittu taivaassa ja Mikaelin johtamana saatanan joukot voitettu ja heitetty maan päälle. Jos tämä olisi tapahtunut, niin kuin monet uskovat, jo kohta Kristuksen taivaaseen astumisen tapahduttua. Mitä se merkitsisi?

Tulkinta 2.

Sota sodittiin ja saatanan joukot voitettiin. Saatana suuren enkelilaumansa kanssa heitettiin maan päälle, kun Kristus astui taivaaseen ja hänelle annettiin kaikki valta. Saatana raivostui ja ryhtyi entistä kiivaammin taistelemaan Kristuksen kannattajia vastaan. Sota käytiin tämän tulkinnan mukaan lähes 2000 vuotta sitten.

Se tarkoittaisi, että Jeesuksen lupaus palata ”pian” maan päälle on viivästynyt. Viivästys on jatkunut lähes kaksi tuhatta vuotta eikä Johannekselle näyssä kerrottua voittoa satanasta ole hyödynnetty, vaan saatanan annetaan maan päällä houkutella ihmisiä ja kansoja sotiin ja levottomuuksiin, pois tosi Jumalan palvonnasta. Tässä tulkintavaihtoehdossa on Jumalan valtakunnalle ja Kristuksen vallalle annettu tulkinta supistettu vallaksi taivaassa. Kristuksen valta ja sen myötä Jumalan valta maan päällä toteutuu sitten tulevaisuudessa, kun Kristus enkelijoukkoineen, komentajana ylienkeli Mikael, saapuu maan päälle ja suuri taistelu käynnistyy.

Jos näin on, Jumala on jostakin syystä harkinnut parhaaksi viivästyttää Kristuksen paluuta ja hänen valtakuntansa aloittamista. Saatana on saanut lisäaikaa ja totisesti käyttää sitä hyväkseen.

Näitä sotia ja uskon sekamelskaa kuvataan Ilmestyskirjan lukua 12 seuraavissa luvuissa. Mielestäni on selvää, että mikäli sotaa ei käyty vielä luvun 12 kuvaamana aikana, sota käydään seuraavien Ilmestyskirjan lukujen aikana: lukujen 13-19 kuvaamat tapahtumat tuovat saatanan ja hänen lähimpien apureidensa toiminnan niin vahvasti esille, että uskon saatanan apulaisineen silloin olevan maan päällä.

 

Saatana sidotaan

Maan päälle heitetty saatana enkeleineen (henkiolentoina), odottavat levottomina seuraavaa sodan erää; Jeesus Kristus apunaan Ylienkeli Mikael ja taivaalliset enkelivoimat tulevat maan päälle ja tuhoavat saatanan joukot. (Muistutan, että tapahtumien esittely ei aina tapahdu siinä järjestyksessä kuin ne oikeasti tapahtuvat; saatanaa ei ole vielä sidottu, eikä hänen apureitaan otettu kiinni. Ilmestyskirja käyttää imperfekti -aikamuotoa kuvatessaan tulevia tapahtumia)

Saatanan kiinniotto ja sitominen kuvataan vasta Ilmestyskirjan luvussa 20:1 ”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.”

Ilm 19:20 ”Ja peto [Antikristus] otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.”

20:2 ”Ja hän [enkeli, jolla on käsissään kahleet ja syvyyden avaimet] otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi 3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.”

Miksi saatana vangittiin, mutta kaksi apuria, Antikristus ja väärä profeetta, heitettiin elävinä tuliseen järveen. Vanhan käsityksen mukaan tulinen järvi on helvetin tuskan tuova ikuisesti kestävä rangaistus, joka on tulkittu aina viime aikoihin saakka kirjaimellisesti.

 

Saatana päästetään vapaaksi

Kun Kristuksen valtakunnan aika on päättymässä, saatana päästetään irti. Sen myötä koetellaan ihmiskuntaa: ketkä ovat uskollisia Jumalan palvelijoita ja ketkä lähtevät seuraamaan saatanaa?

Saatana siis vapautetaan. Miksi Kristus ei tuhonnut saatanaa, kun hän tuli maan päälle toisen kerran mahtavan enkeliarmeijan johdossa? Saatanan apurit Antikristus ja väärä profeetta kylläkin lähetetään kärsimään rangaistustaan, mutta saatana itse, ainoastaan  vangitaan. Mikä on Jumalan ja Kristuksen suunnitelma? Eikö olisi järkevämpää tuhota saatana heti, kun saatana on lyöty? Tuhota saatana ja kaikki hänen enkelinsä, etteivät he ikinä pääse houkuttamaan ihmiskuntaa synnin teille. Mutta ei, Jumalan ja Kristuksen suunnitelma on toinen.

20:7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan.

20:8 ”ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. 9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.” – Suomalainen käännös on rohkea ja kääntää tulevan sodan käsittävän ”yli maan avaruuden” yltäviä sodankäynnin muotoja. Tarkistin suuren määrän englanninkielisiä käännöksi, mutta käännösrohkeutta ei löytynyt kuin suomalaisessa käännöksessä. Kun tunnemme nykyaikaisen sodankäynnin välineet, ei ajatus yli maan avaruuden käyvästä sodankäynnistä kuulosta lainkaan mahdottomalta, pikemminkin mitä suurimmassa määrin uskottavalta.

Saatana ryhtyy mobilisoimaan suuria massoja mukaansa taisteluun maailman herruudesta. Taistelu päättyy ja saatanan joukot tuhotaan, kun Jumalan tuli lankeaa taivaasta heidän päällensä. Saatana Raamatun mukaan heitetään tuliseen järveen (kielikuva), jossa hänen apurinsa Antikristus ja väärä profeetta jo ovat odottamassa.

Ilm 20:8 ”ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.”

10 Ja saatana, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto [Antikristus] ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

 

Toinen ylösnousemus

Ilm 20:5 ”Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”

”Muut kuolleet” ovat siis niitä kuolleita, joita ei herätetty ensimmäiseen ylösnousemukseen. Toinen ylösnousemus tapahtuu sen jälkeen, kun Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta on päättynyt.

Nyt on maailma vapaa kaikista häiriötekijöistä; saatana ja hänen enkelinsä eivät enää pysty häiritsemään Jumalan suunnitelman toteuttamista. Nyt alkaa loppunäytös, josta voisin sanoa, että se on itse asiassa Jumalan Uuden maailman ensimmäinen luku. Sen keskeinen sisältö on

  • Tuomion ylösnousemus
  • Tuomion täytäntöönpano
  • Jumalan Uuden maailman alku
  • Jumala laskeutuu maan päälle
  • Ihmiset ovat Jumalan työtovereita Uudessa maailmassa

Ensimmäinen ylösnousemus on harvojen ja valittujen ylösnousemus. He ovat Kristuksen omia ja tulevat hallitsemaan yhdessä hänen kanssaan Tuhatvuotista valtakuntaa. Heidän ei myöskään tarvitse osallistua toisen ylösnousemuksen jälkeen seuraavaan viimeiseen tuomioon. Ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät ovat henkiruumiissa, kun he nousevat ylös ja muuttuvat, kuten edellä Raamatun sanoin osoitin. Jeesuskin oli ylösnoustessaan henkiruumiissa, mutta saattoi ottaa fyysisen ruumiin halutessaan. Ehkäpä ylösnousseet pyhät ovat tässä suhteessa samanlaisia Kristuksen kanssa.

Kaikki ne, jotka jäivät hautoihinsa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, nousevat nyt niin, että kukaan ei enää jää hautaan makaamaan. Kaikki ylösnousevat kerätään nyt Kristuksen tuomioistuimen eteen.

Olen tulkinnut ylösnousemusruuniin olevan henkiruumis. Kun perinteinen tulkinta on ollut fyysinen ruumis, on sen takana ajatus rangaistuksesta; helvettiin joutuvien oli oltava fyysisessä ruumiissa, voidakseen kärsiä ikuisesti tulisen järven kidutusta. Jos olemme valmiit luopumaan tällaisesta ikuisen kidutuksen rangaistuksesta, voimme samalla luopua myös ajatuksesta, että ylösnousemusruumis olisi fyysinen ruumis.

Mat 22:30 ”Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

Luuk 20:35 Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle. 36 Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia.

Joh 11:25 Jeesus sanoi hänelle: Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Apt 26:23 että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille.”

1 Kor 15:21 ”Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen [Jeesuksen] kautta.

2 Tim 2:18 jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon.”

Luuk 14:14 niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa.”

Apt 23:8 Sillä saddukeukset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat kumpaisetkin.”

 

Viimeinen tuomio

Mikä pelastaa ihmisen viimeisellä tuomiolla?

Tuhannen vuoden kuluttua tapahtuu toinen ylösnousemus, ja sen jälkeen nk. viimeinen tuomio, jolloin Jumalan valtakunnan aikana eläneet ja kuolleet kaikki heräävät tuomiolle.

Joh 5:28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. 29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

Jakeessa 24 Jeesus sanoo: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. – Tämä on Jeesuksen lupaus tulevasta tuomioratkaisusta edellyttäen, että ko. ihminen ‘kestää loppuun saakka’ uskonsa säilyttävänä.

Viimeiselle tuomiolle herätetään ihmiset niin haudoistaan maan povesta kuin merenkin syvyyksistä. Ilm 20:13 ”Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.”

Panitko merkille, että Ilmestyskirja sanoo kaikkien tulevan tuomituksi tekojensa mukaan? Kumpi siis on ratkaisevaa, usko Jumalaan ja Kristukseen ja Jumalan ja Kristuksen armo, vai uskon teot? Keskiajalla tästä käytiin kovaa kiistaa Lutherin ollessa vannoutunut armoon turvautuja vastapuolenaan katoliset. Roomalaiskirje sovittaa sanat diplomaattisesti:

Room 4:16 ”Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä.” – Punnittavana ovat ihmisen usko, johon liittyy Jumalan armo täydentävänä tekijänä ja vaakakupin toisella puolen uskon teot.

Efesolaiskirje tuntuu olevan asiasta varma: 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja. 9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

Myös Apt on samaa mieltä: 15:11 Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin.”

Paavali kantaa huolta Vanhan Testamentin uskovaisista, kuten Aabrahamista, jolle luvattiin, että kaikki sukukunnat tulevat siunatuiksi Aabrahamin siemenessä.

1.Mooseksen kirja:
12:3 ”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”
28:14 Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun  siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”

Roomalaiskirje tuo esille olennaisen asian uskosta; kuinka paljon uskoa on kullekin suotu? 12:3″Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

Katsotaanpa ensin jakeita, jotka painottavat uskoa.

Joh 3:16 ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.”

Apt 16:31 Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi.”

Room 5:1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Room 15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

Mat 10:32 Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.

1 Kor 1:21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,

2 Tim 3:15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

1 Pie 1:21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.

2:6 Sillä Raamatussa sanotaan: ”Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva.”

1 Joh 3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut. 

Raamatussa painotetaan evankeliumin uskomisen tärkeyttä. Evankeliumi on Jumalan voima, uskovalle pelastukseksi. Uskoviksi tulleet saavat Pyhän Hengen sinetin.

Mar 1:15 ja sanoi: Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.

Room 1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

Efe 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti.”

Yllä oleviin jakeisiin sisältyy monenlaisia viittauksia uskomisesta. Pääviesti on kuitenkin; ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut”. Pitääkö meidän uskoa kaikki mitä evankeliumeissa sanotaan tai kaikki Raamatunkohdat missä Jeesuksen nimi mainitaan?

Kun Raamattu sanoo, uskokaa Jeesukseen, se tarkoittaa, että meidän tulee uskoa, että Jeesus on Jumalan poika, meidän Herramme, että Jeesus tulee toisen kerran ja tuomitsee Jumalan hänelle antamalla vallalla.

 

Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle

Jeesus myös kannusti uskovia kilvoittelemaan pelastuksen saavuttamiseksi: Luuk 13:24 Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.”

Miksi pitäisi kilvoitella, jos pelastuminen voi tapahtua yksinkertaisesti vain uskomalla Jeesukseen? Miksi Jeesus sanoo oven olevan ahdas? Miksi vain harvat onnistuvat pääsemään sisälle? Sisälle, mutta minne? Minä kerron oman tulkintani.

Pelastuminen on helppoa; ahdistuksen ollessa pahimmillaan, kuolema on lähellä. Se, joka avukseen huutaa Jumalaa tai Jeesusta Kristusta, pelastuu. Pelastuminen tarkoittaa tässä kohtaa oman hengen säilyttämistä. Se ei takaa vielä ikuista elämää Jumalan valtakunnassa. Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi on kilvoiteltava niin kuin Jeesus asian ilmaisi. Jos ihminen ei pärjää kilvoittelussa, hän ei pääse ensimmäiseen ylösnousemukseen ja sen myötä Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi ei tarvitse pyrkiä taivaaseen, vaan kilvoitella pääsemiseksi Jumalan valtakunnan maanpäälliseen hallitukseen eli Kristuksen Tuhatvuotiseen valtakuntaan, hallitsemaan maailmaa yhdessä Pyhien kanssa.

 

Miksi Jumala on antanut ihmisille eri määrän uskoa?    

12:3 ”Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.”

Mitä tarkoitetaan sillä, että Jumala on antanut kullekin ihmiselle eri määrän uskoa? Kuka osaisi selittää, millä perusteella Jumala on valinnut tietyt ihmiset jo ennen aikojen alkua? Efe 1:4 ”niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä [Kristuksessa] valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa.”

Room 8:29 ”Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.”

Jumala on suunnitelmansa mukaan jo ennen aikoja edeltä käsin tietänyt (tuntenut) ne, joista tulevaisuudessa tulee Jeesuksen kaltaisia. Nämä valitut Jumala myös kutsuu ja vanhurskauttaa sekä kirkastaa Jeesuksen kaltaisiksi.

Kaikkea ei kuitenkaan ole loppuun saakka ennalta määrätty. Raamattu toteaa, että viimeisinä aikoina jopa valitutkin voivat erehtyä saatanan eksytykseen (Mat 24:24).

 

Ketkä pelastuvat?

Jumala lupaa pelastaa kaikki.

”Siksihän me näemme vaivaa ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien.” (1 Tim 4:10)

Tässä Raamatunjakeessa todetaan Jumalan olevan kaikkien ihmisten pelastajan. Se on selvää, mutta sitä täydennetään sanomalla ’varsinkin uskovien’. Tämä vaikutti erikoiselta enkä ensimmäisellä lukemisella aikoinaan oikein osannut sanoa, miten ’varsinkin uskovien’ pelastus suhtautuu kaikkien pelastumiseen. Tulkitsen sen tarkoittavan, että varsinkin, ensisijaisesti Jumala pelastaa uskovat. Jumala kuitenkin on kaikkien ihmisten pelastaja, muidenkin kuin uskovien. Siis kaikkien pelastaja. Kun tämä on selvää, on vain ratkaistava, miten kaikki ihmiset tulevat pelastetuiksi, siis nekin, jotka eivät usko.

Kun jatkossa kirjoitan universalismista ja annihilaatiosta, nousee tässä jakeessa kerrottu Jumalan lupaus kaikkien periaatteiden yläpuolelle. Universalismin periaate on, että kaikki pelastuvat. Annihilaatio puolestaan on kaikkein äärimmäinen rangaistus; rangaistus on heille ikuinen ero Jumalasta, he yksinkertaisesti lakkaavat olemasta, ikään kuin eivät koskaan olisi eläneetkään.

”Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa” (1 Kor 15:22)

Rakkaat lapset! Kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman. (1 Joh 2:1-2)

Jer 32:27 ”Katso, minä olen Herra, kaiken lihan Jumala; onko minulle mitään mahdotonta?” Katso vielä artikkelin loppupuolella pohdintaani, onko Jumala kaikkivaltias?

Mat 19:26 ”Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.” – Jumala ei kuitenkaan voi valehdella (Heb 6:18). Jumala ei kiusaa ketään eikä voi tulla pahan kiusaamaksi (Jaak 1:13). Vaikka ihmiset olisivat uskottomia, Jumala pysyy uskollisena, koska hän ei saata ’kieltää itseänsä’ 2 Tim 2:13). Sanonta kieltää itseänsä tarkoittaa mielestäni sitä, että Jumalan lupaukset pitävät, hän ei peru lupauksiaan. Erityisesti Jumalan oma kansa Israel on sen lupauksen kohteena. 4 Moos 23:19 ”Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?”

 

Asunto taivaassa

Mat 5:11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

1 Piet 1:3 Ylistetty olkoon meidän herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, 4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, – Palkka on siis suuri taivaissa, mutta se on siellä säilytettynä, ja Kristus tuo sen eli palkan tullessaan!

– Usein oikean tulkinnan löytymistä helpottaa, kun katsoo esim. vanhempaa käännöstä, kuten KJV: For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven: (pukeutua asuun,”majaan”, joka on taivaasta). Siis taivaasta, ei taivaassa.

 

Universalismi 

Voivatko kaikki yli 100 miljardia maan päällä aikojen kuluessa asunutta pelastua?

Universalismi määritellään yleisesti tarkoittavan kaikkien ihmisten pelastumista. Oma käsitykseni on, että Raamatun pohjalta on mahdollista uskoa kaikkien kristittyjen pelastumiseen. Kaikilla kristityillä on ainakin jokin, ehkä heikkokin, mutta kuitenkin jokin liittymä kristinuskoon. Pakanoilla, siis sellaisilla, jotka eivät usko tippaakaan kristinuskon sisältöön, ei ole useinkaan mitään liittymää kristinuskoon. Kuinka voisimme uskoa tällaisten jumalattomien pelastukseen, vaikka Raamatussa lukisikin, että Jumala on kaikkien pelastaja?

Raamatun lauseet kuten ”Niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa” voidaan tulkita universalistisesti; ”kaikki ihmiset tehdään eläviksi Kristuksessa.” Tulkintani tällaisista jakeista on kuitenkin, että niissä edellytetään, että ko. ihmisellä on ainakin pieni käsitys Jumalasta tai Kristuksesta. Vaikka kuinka pieni, mutta sellainen, jonka varaan Jumalan tuli voi ryhtyä toimimaan kristillisen uskon polttamiseksi esille kaiken maallisen kuonan sisältä.

Siten Kristillinen universalismi, tarkoittaa sitä, että kaikki koskaan eläneet ihmiset lopulta tunnustavat Jeesuksen Herraksi.

Kaikkien maailman ihmisten pelastuminen, pluralistinen universalismi, jonka mukaan kaikki uskonnolliset tiet tuovat pelastumisen. Näin määriteltyinä molemmat universalismin muodot johtavat samaan. Kristillisen universalismin periaate, että kaikki koskaan eläneet ihmiset lopulta tunnustavat Jeesuksen Herraksi johtaa samaan kuin pluralistinen (unitaarinen) universalismi, jonka mukaan kaikki uskonnot johtavat pelastukseen. Määritelmien mukaan kukaan ei jää pelastuksen ulkopuolelle. – Näin pitkälle en usko Raamatun sanan tarkoittaneen venyä.

Tämän opin nimi tulee kreikankielen sanasta Apokatastasis, joka juontaa juurensa Raamatusta. Muinaiskreikan käsite apokatastasis panton tarkoittaa ”kaiken ennalleen asettamista”, johon Pietari viittaa puhuessaan Jeesuksen taivaaseenastumisesta ja paluusta: ”Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta” (Apt 3:21). Tämä jae on tulkittu varhaiskirkossa niin, että Kristuksessa Jumala palauttaa koko ihmiskunnan ennallistettuun, paratiisilliseen tilaan.

Jos Jumala ja Kristus todella haluavat, että ”kaikki” pelastuisivat, edellyttäen, että heidät saadaan tunnustamaan Jumala Jehova ja hänen Poikansa, niin miten se olisi mahdollista?

Tuli mieleeni seuraava, täysin Raamattuun perustumaton ajatus: Ennen annihilaatio tuomion lausumista Kristus kysyy tuomittavilta, jotka väittävät, etteivät ole kuulleetkaan Kristuksesta: ”oletko valmis osallistumaan kristinuskon peruskurssiin, joka annetaan uudella opetustekniikalla ja jonka opin saa puolessa sekunnissa?” Ne, jotka suostuvat, saavat opetuksen Raamatun Jumalasta ja hänen pojastaan ja kristinuskon perusteista. Kurssin jälkeen heiltä kaikilta kysytään: ”Uskotko nyt Jumala Jehovaan ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen?” Kaikki, jotka vastaavat myönteisesti, pelastuvat.

Kaikki ne ”kurssilaiset”, jotka sanovat, etteivät kurssista huolimatta usko, tuomitaan annihilaatioon. Annihilaatio tarkoittaa: elämän ja tietoisuuden täydellistä ja välitöntä päättymistä tuomion julistamisen jälkeen. Ei valitusoikeutta.

On sanottu, että ”Jumala ei jaa uskon lahjaa määrämitalla, mutta kylläkin omalla aikataulullaan.”  Ja Room 12:3, ”ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.”

Roomalaiskirje 14:10 ”Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. 11 Sillä kirjoitettu on: ”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa.” 12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.” – Ymmärrän, että kaikki kristityt pelastuvat, mutta entä 100 miljardia eri aikoina elänyttä pakanaa?

Raamatussa on kohtia, jotka voidaan käännöksen perusteella tulkita päättymättömäksi ja peruuttamattomaksi kadotukseksi. Ihmisen on valittava, kumpaa hän pitää oikeana ja ratkaisevana, universaalia toivoa esiintuovia Raamatun kohtia vai vääjäämätöntä ikuisen kidutuksen tuomion esiintuovia käännöksen kohtia.

Raamatussa ei alkukielillä itse asiassa puhuta ”ikuisesta eli iankaikkisesta kadotuksesta.” Kysymys on ajallisesti rajoitetun ajan rangaistuksesta. Käyttämäni Raamatun käännös KR 33/38 kylläkin on vielä vanhoissa asemissa: Mat 25:41 ”Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu saatanalle ja hänen enkeleillensä. 25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

”Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä [Kristuksessa] asuisi 20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa (Kol 1:19 – 20).  – Kaikki Jumalan täyteys asuu Kristuksessa, joka on tehnyt rauhan ristinsä kautta ja valmis sovittamaan itsensä kautta kaikki niin maan päällä kuin taivaissa. Sovitus ei ole pakkosovitusta, vaan edellyttää, että ihminen haluaa sitä vapaaehtoisesti.

”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen (2 Piet 3:9)

Jes 30:18 ”Sentähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, sentähden hän nousee armahtaaksensa teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!
Hes 18:23 Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?
Hes 18:32 Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää.
Room 2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?
1 Tim 2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.”

Yllä olevat jakeet voitaisiin käsittää niin, että pakanoillekin on tie pelastukseen avoin, jos vain vastaanottavat Kristuksen; kääntykää niin saatte elää.

1 Piet 3:20 ”jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.”

 

Mitä tapahtuu niille, jotka eivät pelastu?

Kun Jumala ei voi valehdella, onko Raamatun puhe helvetistä valhetta, vai väärin käännettyä ja väärin ymmärrettyä?

Joh 3:15 ”niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.”

Kautta vuosisatojen, ihmiskunta on uskonut helvetin olemassaoloon. Helvetti oli useimmissa uskomuksissa syvällä maan alla ja ihmiset joutuivat sitä syvemmälle, mitä kauheampia tekoja olivat tehneet. Tällaisen uskomuksen ylläpitäminen oli papistolle oiva keino pitää seurakuntalaiset kurissa. Kun Raamattua ei ollut edes käännetty kansan kielelle, ennen kuin 1500-luvulla, ei tavallisella kansalla ollut mitään mahdollisuutta tarkistaa tulikiven katkuisten saarnojen paikkansapitävyyttä. Ojasta allikkoon, kun ensimmäiset kansankieliset käännökset saatiin käyttöön, tuli vastaan toinen ongelma; olivatko Raamatun sanonnat ikuisesta, päättymättömästä piinahelvetistä käännetty oikein? Vielä nykyäänkin monet Raamatun lukijat sekä tutkijat uskovat ”tulisen järven” rangaistuksen olevan ikuinen. Kreikankielen sanat aion, aionos eivät nykytiedon mukaan tarkoita päättymätöntä ikuisuutta. Ei myöskään heprean sana owlam. Valistunut Raamatunlukija on voinut itsekin tämän päätellä, kun on käyttänyt ’maalaisjärkeään (vaihtoehtoisesti kaupunkilaisjärkeä).’ Esimerkiksi, kun Jumala tuhosi Sodoman ja Gomorran kaupungit ikuisella tulella. Ikuiseksi sanottu tuli on kylläkin sammunut jo ajat sitten.

Nykyisin saatetaan väittää, että helvetti kyllä on olemassa, mutta se on vain tietyn ajan kestävä. Saatetaan vedota juutalaiseen käsitykseen enintään vuoden kestävästä rangaistuksesta.

Olen kirjoittanut Jumalan tulesta, jolla tarkoitan katolisen kiirastulen vastinetta. Siinä on ainakin sellainen ero, että katoliset uskovat joutuvansa kiirastuleen heti kuoltuaan, ennen taivaaseen astumista. Raamatun tarkoittama Jumalan puhdistava tuli puhdistaa ihmisen vasta viimeisen tuomion jälkeen. Tämä puhdistava tuli voi hyvinkin olla kipua tuottavaa ja saattaa olla näiden helvettikäsitysten syy.

Onko mahdollista edes saarnata kristinuskoa todistukseksi kaikkien kansojen kaikille ihmisille? Saarnata niin, että he ymmärtäisivät mistä on kysymys. Viimeisellä tuomiolla joku voikin sanoa; hei mistä te oikein puhutte? Mistä Jeesuksesta on kyse? Ai siitä, josta joku kerran torin laidalla huusi ”Jeesus pelastaa”?

Jumalalla on myös käytössään toisenlainen tuli, joka on kuluttavaa. Saatanan armeija tuhotaan tällaisessa tulessa, joka kuluttaa sen lankeamalla taivaasta. (Ilm 20:9)

 

Miten käy pakanoiden?

Pelastuksen aita on matala – kristityille.  Ongelmallinen kysymys onkin: miten käy noin sadalle miljardille pakanalle? Selvittelin kysymystä ihmiskunnan jäsenten lukumäärästä laskettuna kautta aikojen. Netistä löytyi tähänkin vastaus ja se oli väestötieteilijöiden mukaan yli 100 miljardia. Tämän päivän väestömäärä on vajaa 8 miljardia. Siitä kristittyjen osuus on parin miljardin paikkeilla. Suurin kirkkokunta on katolinen, noin 1,2 miljardia, jakautuen Roomalais-katoliseen ja Ortodoksi-katoliseen.

Miten sata miljardia pakanaa mahtuisi maan päälle? No, joskus keski-ajalla, kertoi uskonnonopettaja koulussa, oppineet pohtivat kuinka monta enkeliä mahtuisi seisomaan nuppineulan päähän. Eiköhän tilaa riittäisi tällä periaatteella?

Entä, miten käy pakanoiden? Siis niiden, jotka a) eivät ole kuulleetkaan Jumalastamme Jehovasta ja Kristuksesta Jeesuksesta, tai b) jotka ovat kuulleet, mutta vain mainintana ja ovat koko ikänsä olleet uskossa johonkin toiseen jumalaan. Sitten on vielä kohta c) joka käsittää kristinuskosta luopuneet ja jotka ovat ehkä hyvinkin tarkkaan tunteneet Jumalan ja Jeesuksen. Miten näiden käy?

Jäävätkö haudat tyhjiksi Jeesuksen tulon ja siihen liittyvän ylösnousemuksen tapahduttua? Ei, koska kuten Daniel sanoi, monet nousevat. Ei siis kaikki. Keitä ovat ne, jotka eivät nouse, vaan jäävät hautoihinsa makaamaan?

Mitä siis tapahtuu sellaisille kuolleille, jotka eivät ole kuulleetkaan Jumalasta tai Kristuksen julistamasta evankeliumista, mutta joiden omatunto on puhdas ja voisi puolustaa (eli myötätodistaa, niinkuin KR 38 ilmaisee) heitä? Nämähän eivät voi joutua tuomittaviksi, koska heillä ei ole lakia. Room 4:15 sanoo  …  mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.

Jos he jäävät odottamaan viimeistä tuomiota, heitä ei voisi silloinkaan tuomita, ja toisaalta he eivät voisi pelastuakaan, koska eivät ole uudestisyntyneitä. Kristus saa ratkaista.

Em. ihmiset olivat sellaisia, jotka olivat elämässään tehneet hyvää, vaikkakaan eivät tunteneet evankeliumia. Entäpä ne, jotka niin ikään eivät tunteneet evankeliumia, mutta olivat pahoja. Psa 49:21 Ihminen, mahtavinkin, on ymmärrystä vailla, hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat. KJV: 20 Man that is in honour, and understandeth not, is like the beasts that perish. Tällaisia ihmisiä verrataan eläimiin, he ovat eläimiin verrattavissa ja ovat ilman toivoa ja Jumalaa maailmassa kuten Efe 2:12 asian ilmaisee. Efesolaiskirje: 2:12 ”että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa.”

– Raamattu sanoo miten eläinten käy niiden kuoltua; niiden henki yksinkertaisesti vaipuu maahan ja siinä kaikki. Olisiko siis niin, että tällaiset ihmiset kokisivat kohtalonsa eläinten lailla. Heillä ei olisi lainkaan ylösnousemusta toisin kuin hyvää tehneillä pakanoilla.

– Tämän tulkinnan mukaan, koska kaikki eivät nouse haudoistaan Kristuksen tullessa, hautoihin jää näiden pahojen lisäksi ahdistuksen aikana kuolleita.

Kadotustuomioon joutuvat kenties ne, jotka ovat joko luopuneet uskostaan tai eivät edes ole uskoneet ja vastaanottaneet kuulemaansa evankeliumia. Erään tulkinnan mukaan uskova, joka luopuu uskostaan ja Kristuksesta, syyllistyy kuoleman syntiin, Pyhän Hengen pilkkaan. Tällaiset eivät voi enää saada Jumalan anteeksiantoa. Tällaiset ihmiset saattavat hyvinkin olla niitä Danielin mainitsemia ihmisiä, jotka nousevat tuomiolle, joka on selvä: häpeä ja iankaikkinen kauhistus?

Jeesuksen ilmestymisen yhteydessä maan päälle jää ihmisiä, valtakunnan alamaisia. Nämä voisivat olla viime hetkellä pelastuneita (Jeesuksen nimeä avukseen huutaneita) tai sitten sellaisia, jotka ovat hyviä pakanoita, joiden pelastuminen perustuu heidän omatuntonsa antamaan tuomioon. Room 2:14 ”Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki 15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä”

Heille tarjoutuu mahdollisuus saada pelastus valtakunnan aikana omaksutun uskon perusteella.

 

Annihilaatio

”Uskon, että Jumalan rakkaudesta seuraa se, että ihminen voi valita iankaikkisen eron hänestä. Mitä lopullisesta Jumalan torjumisesta seuraa? Annihilationistinen raamatuntulkinta on minusta vakuuttavaa. Uskon, että ikuinen ero Jumalasta on yhtä kuin ikuinen ero elämästä ja olemassaolosta. Mutta kuinka moni ihminen lopulta päätyy kääntämään selkänsä Jumalalle kokonaan?” – Luin nämä pohdinnat kerätessäni aineistoa tähän artikkeliin.” http://harhaoppia.blogspot.com/. Hyviä uskonnollisia pohdiskeluja.

Omassa blogikirjoituksessani https://salatturaamattu.fi/miksi-uskovat-ihmiset-eivat-usko-raamattua/ pohdiskelen annihilaatiota sekä toisen kuoleman problematiikkaa otsikolla ”Kristus ei kuollut toista kuolemaa.”

1 Joh kirjeessä puhutaan, että rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. 4:8 ”Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

On mahdotonta ajatella, että rakastava Jumala sallisi kidutuksen, vieläpä iankaikkisen. Tai, että Jumala määräisi joillekin tällaisen kohtalon. Annihilaation ymmärrän ja hyväksyn, koska siinä ihminen poistetaan olemasta; hän on joskus ollut, mutta ei ole enää. Hänen muistoaankaan ei enää muisteta.

Uskonko tätä sanomaa? Vai uskonko Raamatun kertomuksia siitä, kuinka Jumala salli kohdeltavan pakanoita?

 

Onko Jumala kaikkivaltias?

Uudessa Testamentissa käytetyn kaikkivaltias -sanan takana on kreikankielen sana παντοκράτωρ pantokratōr. Strong’s antaa sanan määritelmäksi mm. omnipotent, the ruler of all, almighty, God.

Onko oikea merkitys ‘kaikkivaltias’ vaiko ‘kaiken valtias’. Pohdin edellisessä kirjoituksessani Jumalan kaikkivaltiutta; kukaan ihminen ei voi nähdä Jumalan kasvoja, ilman että kuolee. Jumala kertoi tämän Moosekselle, joka halusi nähdä Jumalan kasvot. Jumala piilotti Mooseksen kallionrakoon ja salli hänen näkevän Jumalan takaapäin. Kysyin; eikä kaikkivaltias Jumala keksinyt mitään keinoa, että Mooses olisi voinut nähdä Jumalan kasvot ilman, että kuolee? Kun pantokrator’in merkitys on myös kaikenvaltias, ruler of all, niin relevantti kysymys on, onko Jumala kaikessa merkityksessä kaikkivaltias.

Tuomarien kirjan ensimmäisessä luvussa on hauska esimerkki kuvauksesta, jossa Jumalan valta esitetään rajallisena. Siellä kerrotaan, kuinka Jumala auttoi Juudan heimoa voittamaan sotia. Juudan miehet eivät kuitenkaan päihittäneet tasangon asukkaita, koska näillä oli raudoitettuja sotavaunuja (Tuom 1:19). Onko Jumala puuvaunuja vahvempi, muttei ihan niin vahva kuin rautavaunut? 1:2 ”Juuda lähteköön; katso, minä annan maan hänen käsiinsä.” 1:19 ”Ja Herra oli Juudan kanssa, niin että hän sai haltuunsa vuoriston; sillä hän ei kyennyt karkoittamaan niitä, jotka asuivat tasangolla, koska heillä oli raudoitettuja sotavaunuja.(Em. harhaoppia.blogi)

Raamattu todistaa, että Jumala on hyvä. Itse asiassa Raamattu sanoo, että vain Jumala on hyvä. Siksi voikin kysyä; miksi maailmassa on niin paljon pahaa ja pahuutta, jos Jumala on hyvä ja rakkaus ja vielä kaikkivaltias?

En saata uskoa, ylläolevaankin viitaten, että rakastava Jumala voisi hyväksyä rangaistukseksi omille luoduilleen ikuisesti jatkuvan kidutuksen. Pakanatkin ovat Jumalan kuviksi luotuja. Tämän vuoksi ehdotin aiemmin tässä kirjoituksessani, ennen viimeisen annihilaatio-tuomion julistamista, tuomittaville tarkoitettua ”kristinuskon pikakurssia,” jonka käytyään kukaan ihminen ei voisi sanoa, ”minä en tiennyt” tai ”minä en ymmärtänyt.”

Tämän jälkeen jos tuomiolla oleva ihminen sanoo ”antaa tulla lunta tupaan ja jäitä porstuaan” tms. hänet voidaan oikeutetusti tuomita annihilaatioon eli ikuiseen eroon Jumalasta ja elämästä ja olemassaolosta.

 

Millainen on uusi elämä Jumalan Uudessa maailmassa?

Mihin ylösnoustaan?

Uskaltaisin väittää, että kristityistä, jotka uskovat pelastuvansa, 99,9% uskoo pelastuvansa ja pääsevänsä taivaaseen. En usko, että pelastuminen tapahtuu taivaaseen. Todistan se selvin Raamatun lupauksin. Kun lupaus on täyttynyt, jokainen pelastunut ihmettelee, miksi hän joskus oli haaveillut taivaaseen pääsemisestä.

Lupaus:

Ilm 3:12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

Lupaus täyttyy:

Ilm 21:2 ”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän [Jumala] on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: Katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.
6 Ja hän sanoi minulle: Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.”

Raamatun viimeinen kirja todistaa kuinka Johannes näkee näyssä tapahtuvan: Pyhä kaupunki, Uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta maan päälle. Jumalan asumus, ’maja,’ on Uudessa Jerusalemissa pelastuneitten ihmisten keskellä. Jumala asuu heidän keskellään.

Miksi ihmeessä ylösnousseet ihmiset havittelisivat pääsyä taivaaseen, kun itse Jumala asuu maan päällä heidän keskellään?

  

 

image_pdfimage_print