Lopun ajat: Oikeita ja virheellisiä tulkintoja

 

OSA 1: Ylöstempaus perinteisen tulkinnan mukaan (kirj.11.2016)

Mitä tarkoittaa ylöstempaus?
Milloin ylöstempaus Raamatun mukaan tapahtuu?
Ahdistuksen aika.
Herran päivä.
Ovatko Kristuksen omat vielä maan päällä Herran päivän aikana?
Karitsan häät.

 

OSA 2: Lopun ajan virheellisiä tulkintoja (kirj. 10.2020)

Danielin kirjan 9. luvun profetia
Profetian alkuajankohdan määrittely
Dan. 9.luvun kaksi vaihtoehtoista selitystä.
Viimeisen jakson perinteinen tulkinta.
Toinen tulkinta.
Miksi Dan 9:24 perinteinen tulkinta on väärin?

Lopun aika – viimeiset päivät
Tapahtuuko ylöstempaus ennen Antikristuksen tuloa ja ahdingon aikoja?
Johan Malanin tulkinta
Oma käsitykseni
Suuri luopumus, mikä se on?
Herran päivän Antikristus

Tapahtuuko ylöstempaus ennen Antikristuksen tuloa ja ahdingon aikoja?

Mitä tarkoittaa ylöstempaus? (engl. rapture)

Ylöstempaus liittyy sekä ensimmäiseen ylösnousemukseen että Jeesuksen toiseen tulemiseen. 1 Kor 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Viimeisen pasunan soidessa Kristuksessa kuolleet nousevat ylös haudoistaan ja elossa olevat Kristuksen omat muuttuvat. 1 Tes 4:17 Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 

Kuolleet nousevat henkiruumiissa ylös ja elossa olevat muuttuvat enkelien kaltaisiksi henkiolennoiksi. Molemmat ryhmät nousevat ylös pilviin Kristusta vastaan. Nousevat, eli temmataan, tästä käsite ylöstempaus. Kun ylöstemmatut nousevat pilviin, he saavat tämän jälkeen aina olla Herra Jeesuksen kanssa. Jeesus ei kuitenkaan vielä heti tule maan päälle.

 

Milloin ylöstempaus Raamatun mukaan tapahtuu? 

Raamattu ei kerro täsmällistä ajankohtaa, mutta kuvailee niitä olosuhteita maan päällä, joiden vallitessa ylösnousemus tapahtuu. 

 

Ahdistuksen aika.

Sitä kuvaa Daniel, joka kytkee sen 70. vuosiviikon viimeiseen viikkoon. Vuosivikko tarkoittaa seitsemää vuotta eli kukin viikonpäivä vastaa vuoden mittaista aikaa. Danielin terminologian mukainen viimeinen eli 70. vuosiviikko alkaa, kun antikristus tekee liiton Israelin kanssa 7 vuodeksi. Ahdingon aika jakautuu kahteen 3 ½ vuoden pituiseen kauteen. Raamatun laskelmissa käytetään nk. profeetallista vuotta, jossa vuodessa on 360 päivää. Tämä ilmenee hyvin esim. Ilm.11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.  3 Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.” 42 kk = 1260 päivää = 3 ½ vuotta.

Ensimmäinen osa on ahdistuksen aikaa, ja sen tuottaa saatana apulaisineen; maailmassa valtaa pitää Ilmestyskirjassa kuvatut pedot: lohikäärme [saatana] ja hänen apunaan toimivat ihmiset antikristus ja väärä profeetta. Efe 6:12 kertookin meille selvästi ketä vastaan kristittyjen on taisteltava: Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

Ahdistuksen aikana vaikuttavat maailmassa lohikäärme (saatana), joka antaa vallan pedolle. Kuka on tämä peto? Tästä on paljon esitetty mielipiteitä ja arvailuja. Peto, todennäköisesti valtiollinen organisaatio, on lähitulevaisuuden suurin vaikuttaja kaikessa pahassa. Raamattu kuvaa petoa vertauskuvallisin sanoin: Ilm 13:1 ”Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 2 Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.”

Daniel selvittää mikä peto oikeasti on. Dan 7:23 Hän vastasi näin: ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.  25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi [42 kk]. 26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

Jakeessa 7:25 todetaan, että hän (antikristus) hävittää Korkeimman pyhiä; antikristuksella on tähän työhönsä aikaa 3 ½ vuotta.  Sitten eli tämän hänelle annetun ajan jälkeen taivaallinen oikeus ottaa hänen valtansa pois ja kaikki valta annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Pyhät joutuvat kärsimään antikristuksen vainoa maan päällä ainakin puolet koko ahdingon ajan kaudesta. Heitä ei näin ollen temmata pois maan päältä ainakaan ennen ahdingon ajan alkamista. 

Ilm 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä [saatanaa], koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” 5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. 7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.”

Jumalan valittuja on oleva kaikista kansoista ympäri maailman. Jakeessa 13:7 kerrotaan kuinka petovalta voittaa nämä Jumalan valitut – pyhät – ja peto saa valtansa alle kaikki sukukunnat, kansat, kaikki kielet, kaikki kansanheimot ts. koko maailman. Tämä on merkittävä ilmoitus, joka on syytä pitää mielessä kun tutkimme pedon valtakunnan laajuutta sekä pedon otetta ihmisten elämään. Samanlaista ilmaisua käytetään Ilm. 5:9 ”Ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Tästäkin tiedämme, että Kristus todella osti kaikki ihmiset omalla verellään. Kaikki tarkoittaa kaikkia ihmisiä ympäri maailman, jotka vain pyytävät päästä osallisiksi Kristuksen lunastustyöstä. Pakottaako petovalta samalla tavalla kaikki ihmiset ottamaan käteensä tai otsaansa nk. pedon merkin ja onko kaikkien maailman ihmisten kumarrettava pedon kuvaa? On esitetty tulkinta, jonka mukaan pedon valtapiiri, vaikkakin on laaja alueeltaan ja iso väkiluvultaan, rajoittuu Lähi-Itään. Palaan asiaan hieman tuonnempana.

Daniel 7:25 ilmoittaa saman kuin Ilmestyskirjakin: Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Peto saa vallan hävittää Kristuksen omia kolmen ja puolen vuoden ajan. Uskovat joutuvat kärsimään pedon vainosta lopun aikana ennen kuin heidät temmataan pois. Tämä viittaisi siihen, että ainakaan ennen ahdistuksen aikaa ei tempaus tapahdu.

Kyseessä on käsitykseni mukaan ahdistuksen ajan ensimmäinen 3,5 vuoden jakso. Sen jälkeenhän alkaa Jumalan vihan aika; Antikristus on tehnyt sopimuksen, jonka hän rikkoo jakson päätyttyä ja antikristus julistautuu Jumalaksi. Hän kuitenkin syö sanansa 3 ½ vuoden kuluttua ja sitten (Jerusalemin uudelleen rakennetussa Temppelissä?)  julistaa olevansa Jumala. Yleisesti on vallalla käsitys, että juutalaiset rakentavat Jerusalemin temppelin uudelleen, kolmannen kerran. Tarkalleen ottaen Raamatussa ei sanota, että temppeli on Jerusalemin temppeli, mutta asiayhteydestä on näin päätelty. 2 Tes 2:4 ”tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.Sopimuksen rikkominen tapahtuu 3 ½ vuoden kuluttua sen alkamisesta ja sen seurauksena “pakanakansat tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta”: Ilm 11:2 ”Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.”

Jumalan vihan aika alkaa ja Jeesuksen toinen tuleminen lähestyy.

 

Herran päivä. 

Mitä ajankohtaa tarkoittaa toteamus, että nyt on rauha ja kaikki hyvin? Kyse on ahdistuksen ajan ensimmäisen jakson lopulla olevasta aikajaksosta, jolloin ihmisten mielestä on rauha ja “kaikki hyvin”.

1 Tes  5:3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Room 1:18 ”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.”  Kyse on Herran päivän eli ahdistuksen aikajakson viimeisen 3,5 vuoden ajan alkamisesta; “Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä” (1 Tes 5:2). Ennen Jumalan vihan päivän alkamista on siis rauhan ajan jakso, jolloin ihmiset ovat huolettomia ja luottavaisia rauhan pysymiseen. 2 Tes 2:3 kertookin, mitä täytyy tapahtua ennen kuin Jumala laukaisee vihan päivänsä: ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi [antikristus], 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”

Jumalan ”koston päivä” koittaa, kun ”laittomuuden ihmistä”, antikristusta pidättävä voima poistuu tieltä. 2 Tes. 2:7 ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää.” Ennen maan päällä elossa olevien pyhien tempausta Jumala ei vuodata kostoansa maan päälle. Mikä on tuo voima, joka pidättää antikristusta ilmestymästä? Mikä muu se voisi olla kuin Jumalan Pyhän Hengen voima?

Jälkimmäinen jakso on Herran päivä tai myös Jumalan vihan päivä ja Karitsan viha (Ilm 6:16). Silloin Herra Jumala kostaa niille ihmisille, jotka saatana on saanut puolelleen; suurin osa ihmiskuntaa kuuluu tähän saatanan pettämään joukkoon. Ilm 6:16 kuvataan näitä Jumalan tuomioita. Ihmiset sanovat surkeina: ”kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!”

Tämä suuri ahdistus koskettaa koko maailmaa, vaikka Mat. 24:16 sanookin “silloin ne, jotka Juudeassa ovat…” Toki Israel ja Lähi-Itä ovat tapahtumien polttopisteessä.

Ilm 6:12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,  13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, 14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.  15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin  16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!

Enkelit puhaltavat pasuunoihinsa, ja tuomiot vuodatetaan maan päälle. Vihan maljat tyhjennetään, ja taas niitä vastaavat tuomiot kohtaavat ihmisiä. Kaikki nämä ahdistuksen loppujakson tuomiot tulevat Jumalalta, ja enkelit vuodattavat ne taivaasta 

 

Suuri luopumus ja laittomuuden ihmisen ilmestyminen

  se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy

 2 Tessalonikalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa mitä vielä täytyy tapahtua ennen Jeesuksen tulemusta :
2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.  3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,  4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän [antikristus] asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Kristikunnassa tulee siis tapahtumaan suuri luopumus. Ennen Herran päivän saapumista, luopumuksen jälkeen ilmestyy laittomuuden ihminen, antikristus, joka julistaa olevansa Jumala, ja asettuu Jumalan temppeliin. Jeesus ei tule ennen kuin nämä tapahtuvat. Tuntuu siltä kuin luopumista olisi jo tapahtunut mitä suurimmassa määrin, mutta antikristusta ei ole vielä näkynyt. Asettuminen Jumalaksi julistautuneena (rakennettavaan uuteen Jerusalemin temppeliin?) ei ole vielä näköpiirissä. Tässä mainittiinkin jo kolmas selvä tunnusmerkki: antikristus julistautuu jumalaksi (2 Tes 2:4)

Merkittävä kohta Raamatussa on Matteuksen evankeliumin 24. luku. Mat. 24:29 ”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.”  29. jae kiinnittää ajankohdan ahdistuksen päivien jälkeiseen aikaan. Silloin taivaalla tapahtuu sellaista, minkä kaikki maan ihmiset näkevät: aurinko pimenee, kuu ei anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta… Silloin Kristuksen merkki näkyy taivaalla, ja ihmiset näkevät Kristuksen tulevan kirkkaudessaan taivaan pilvien päällä. Parku on kova. Jeesus lähettää seitsemännen eli viimeisen pasunan soidessa enkelinsä kokoamaan aikaisemmin enkelien merkitsemät valitut joka puolelta maata.

 

Ovatko Kristuksen omat vielä maan päällä Herran päivän aikana?

Herran päivän aikana Jumalan viha todellakin vuodatetaan maan asukkaiden päälle.

6.pasuunan soiton jälkeen kuolee kolmasosa ihmiskunnasta. Ilm 9:13 ”Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä,  14 ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: ”Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella.” 15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.

6.pasuuna soi ja neljä enkeliä ovat valmiina tappamaan kolmasosan ihmisistä. Kun seuraava eli 7. pasuuna soi, Kristus tulee enkeleineen. Yksi pasuunansoitto erottaa Herran päivän maailmassa elävän ja odottavan pyhien joukon Jeesuksen tulemisesta, mihin liittyy ensimmäisten kuolleitten ylösnousemus ja vielä maan päällä olevien Kristuksen omien muuttuminen ja tempaaminen Jeesusta vastaan.

Vasta 7. pasuunan soidessa tapahtuu ylösnousemus – tästä seuraa, että uskovat joutuvat olemaan maan päällä pitkään odottaen tempausta. Ylösnousemus/tempaus tapahtuu Korinttolaiskirjeen ja Tessalonikalaiskirjeen mukaan lähellä Jeesuksen tulemusta: 1 Kor 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

1 Tes 4:16 ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;”

Myös Matteus kirjoittaa siitä mitä tapahtuu ahdistuksen päivien jälkeen: aurinko pimenee, taivaitten voimat järkkyvät ja Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla ja ihmiset näkevät Jeesuksen tulevan suurella voimalla ja kirkkaudella.

Mat 24:29 ”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.”

Onko Mat. 24:31:n suuri pasuna, joka pauhaa, sama pasuna eli viimeinen pasuna, josta 1 Kor 15 luku puhuu: 15:52 ”yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.” Seitsemäs pasuna ja viimeinen pasuna ovat yksi ja sama. Ei Raamattu puhu kahdeksannesta pasunasta. Kun pohdimme mitä tapahtuu viimeisen eli seitsemännen pasunan pauhatessa, vastaus on: 1 Korinttolaiskirjeen tarkoittamat kuolleet nousevat ylös ja välittömästi heidän kanssaan elossa maan päällä olevat Kristuksen omat muuttuvat henkiruumiisiin ja he nousevat (tempautuvat) yhdessä ylös Jeesusta vastaan.

Suuren joukon kokoaminen.  Kun ylösnousseet ovat Jeesusta vastassa pilvissä, Jeesus lähettää enkelinsä alas maan päälle kokoamaan Kristuksen valitut eli nk. suuren joukon pelastuneita. Nämä jäävät maan päälle ja heidät kerätään Siionin vuorelle ja Jerusalemiin.

Matteuksen kertomus eroaa tietyllä tavalla Tessalonikalaiskirjeen kuvauksesta: 1Tes 4:17 ”Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin.” Matteus puhuu siitä kuinka enkelit kokoavat Kristuksen valitut ympäri maata. Toisin on ylösnousemuksen kohdalla: Tessalonikalaiskirjeessä sanotaan, että elossa olevat temmataan herraa vastaan yhdessä ylösnousevien kuolleiden kanssa, mistä Matteus ei tässä yhteydessä mainitse. Lisäksi erona ylösnousemuksen tapahtumiin on, että ylösnousevat muuttuvat; he tulevat olemaan henkiruumiissa, kun taas nämä enkeleiden kokoamat pysyvät olemassa olevissa ruumiissaan. Monet tulkitsevat nämä Matteuksen 24. luvun jakeet tempaukseksi, mutta näiden erojen vuoksi itse tulkitsen niiden kuvaavan sitä suurta lopun ajan pelastuneiden joukkoa, joka on tullut uskoon lopun ajan viime hetkillä. Joka tapauksessa on selvää, että Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu ahdistuksen päivien jälkeen. Myös tempaus on tapahtunut juuri ennen Jeesuksen tulemusta; Jeesuksen omat yhdessä ylösnousevien kuolleiden kanssa temmataan Jeesusta vastaan pilviin. Jeesus ja em. pyhät tulevat yhdessä maan päälle ja perustavat Jumalan valtakunnan hallinnon ja he hallitsevat tuhat vuotta.

Em. Raamatun todistuksen mukaan katsoisin, että ensimmäinen ylösnousemus ja tempaus pilviin tapahtuu vasta hyvin lähellä Jeesuksen toista tulemusta. Ylösnousua ja tempaamista odottavat ovat siihen saakka kauheiden tapahtumien keskellä, mutta Jumalan sinetti suojelee heitä.

 

Karitsan häät

Ilm 19:6 ”Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: ”Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.  7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.”  9 Ja hän sanoi minulle: ”Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!” Vielä hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.” 

Milloin hääateria vietetään? Oheisista Ilmestyskirjan jakeista voi päätellä, että (19:6) ensin kaikkivaltias Jumala ottaa hallituksen. Hallituksen ottaminen tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta on perustettu ja Kristus hallitsee sitä pyhiensä kanssa. Seuraavassa jakeessa eli 7 todetaan, että Karitsan häät ovat tulleet. Käsitän tämän perusteella asian niin, että häät eivät suoraan liity ylönousemukseen ja tempaukseen. Jotkut tuntuvat uskovan, että häät olisivat suoraan tempauksen jälkeen ja juutalaisen hääjuhlan perusteella kestäisivät peräti 7 vuotta eli koko ahdingon ja Herran vihan ajan. Mikäli on niin kuin edellä toin esille, häät pidetään vasta sen jälkeen kun Kristus ja pyhät ovat alkanet hallita, häät eivät liity tapahtumana tempauksen välittömään tapahtumiseen. Em. pitkä hääjuhla edellyttäisi tempauksen tapahtuvan “pre-trib” ja kestävän koko ahdistuksen ajan. Se ei taas ole mahdollista jos ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat, niinkuin käsitän, vasta hyvin lähellä Jeesuksen toista tulemista.

 

 

OSA 2:  Lopun ajan vääriä tulkintoja

Danielin kirjan 9. luvun profetia

Vaikka olenkin kirjoittanut lopun ajan tapahtumista ja siihen liittyvistä henkilöistä, en ole kirjoittanut Danielin kirjan profetiasta, johon liittyy vaikea ajoitusongelma; onko profetian viimeinen 7-vuotisvaihe jo toteutunut, kuten itse esitän, vai onko se vasta edessäpäin, kuten useimmat uskovat. Vastauksen saaminen olikin vaikean tutkinnan ja harkinnan takana.

Osoitan, että perinteinen tulkinta viimeisen vuosiviikon siirtämisestä ainakin kahden tuhannen vuoden päähän on virheellinen Raamatun tulkinta.

 

Profetian alkuajankohdan määrittely

Persian kuninkaan Artahsastanin (Artakserkses) hallituskausi alkoi vuonna 465 eKr. Jerusalemin jälleenrakennusta suorittamaan lähti kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuonna israelilaisia. Näin kertoo Esra 7:7 ”Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena. 8 Ja hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena.” – Jerusalemin jälleenrakennus alkoi näin ollen vuonna 458 eKr.

Israelilaisten paluu Babylonin vankeudesta mahdollisti tuhotun Jerusalemin kaupungin ja sen tärkeimmän eli temppelin jälleenrakennuksen. Esra 7:7-8 vahvistaa Jerusalemin jälleenrakentamisen aloitusajan. Danielin profetia alkaa tästä hetkestä ja sen kesto on 490 vuotta. Profetia jakaa sen kolmeen osaan: 7 vuosiviikkoa, 62 vuosiviikkoa ja loppuhuipennus 1 vuosiviikko eli yhteensä 70 vuosiviikkoa. Vuosiviikko kestää nimensä mukaisesti 7 vuotta.

Kirjoitin juuri artikkelin, jonka otsikoksi nimesin ”Käsittämätön Jumala.” Siinä kysyin miksi Jumala ei varmistanut, että Raamatun sana olisi yksiselitteistä ja helposti ymmärrettävää. Danielin profetia on esimerkki mitä vaikeimmasta Raamatun sanasta. Siinä on monia helposti väärin ymmärrettäviä kohtia, mutta suurin vaikeus on tämä: puhutaanko profetian lopussa Antikristuksesta vaiko Jeesuksesta Kristuksesta. Antikristus pyrkiikin esiintymään Kristuksena. Lue perusteluni huolellisesti ja ennakkoluulottomasti pohtien kummasta on profetiassa kysymys.

 

Danielin 9 luvun profetian kaksi vaihtoehtoista selitystä

9:24 ”Seitsemänkymmentä [vuosi]viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan. – Jakeessa 24 tuodaan esille, että profetia on annettu Israelille ja pyhälle kaupungille, Jerusalemille. Se ei siis koske pakanoita tai muita Jumalan ja Kristuksen vihollisia. Pyhän kaupungin osa on joutua Rooman valtakunnan miehittämäksi ja tuhoamaksi. Synti on tähän asti johtanut aina kuolemaan, mutta nyt ihmisillä on mahdollisuus murtautua ulos synnin vallasta ja päästä osalliseksi iankaikkisesta vanhurskaudesta.

25 ”Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.” – Jerusalem rakennetaan uudelleen, mutta kohta se päätyy hyökkääjän tuhoamaksi.

26 Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.” – 62 vuosiviikon [ja aiemmin julistettujen 7 vuosiviikon] ja kolmen ja puolen vuoden kuluttua, Jumalan voideltu Jeesus Kristus on täyttänyt Jumalan hänelle antaman tehtävän. Tässä jakeessa kuvattu ’voideltu’ on Jeesus Kristus, ketä muuta Raamatussa kutsuttaisiin voidelluksi, joka tuhotaan. Tuhoaminen tapahtui ristiinnaulitsemisella. Jerusalemin temppeli ja koko kaupunki joutuvat Roomalaisten legioonien hävittämäksi vuonna 70 jKr.

27 ”Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.” – Tähän asti oli ihmisten synnit sovitettu teurasuhrein. Tästä eteenpäin ei ollut tarpeen uhrata eläimiä syntien anteeksi saamiseksi, vaan Kristuksen oman hengen uhraaminen riitti kertakaikkisena uhrina kaikkien ihmisten syntien anteeksisaamiseksi. ”Hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä” on tulkittu viittaavan Rooman valtakunnan legiooniin ja niiden tunnukseen kotkaan levitetyin siivin. Koko vuosiviikko, seitsemän vuotta, on raskasta aikaa niin seurakunnalle, jota vainotaan kuin itse Kristuksellekin, joka vuosiviikon puolessa välissä ristiinnaulitaan.

70 Viikkoa tarkoittaa seitsemääkymmentä vuosiviikkoa. Se jakautuu kolmeen osaan.

 1. Osa: 7 vuosiviikkoa (49 vuotta) tarkoittaa aikaa, jolloin israelilaiset pääsivät Babylonin vankeudesta Jerusalemia jälleenrakentamaan. Toinen temppeli rakennetaan ja laajennetaan, niin että Jeesuksen aikana se oli valmis.
 2. Osa: 62 vuosiviikkoa (434 vuotta) tarkoittaa aikaa, kun Jerusalem ja sen tuhottu temppeli rakennetaan uudestaan. Tämän jakson loppupuolella Jeesus Kristus syntyy ja on valmis aloittamaan kolme ja puoli vuotta kestävän julkisen toimintansa. Tämän jakson päättyessä olemme vuodessa 26 jKr.

Danielin profetiasta on nyt jäljellä 7 vuotta. Profetiasta on toteutunut 483 vuotta. Onko loppuosa profetiasta siirretty kaukaiseen tulevaisuuteen niin kuin hyvin yleisesti väitetään? Ei, kaikki ennustettu tapahtuu keskeytyksettä ilman, että 1 vuosiviikko siirrettäisiin tulevaisuuteen.

Mitä siis tapahtuisi viimeisen vuosiviikon aikana?

 1. Osa: 1 vuosiviikko (7 vuotta), vuodesta 26 vuoteen 33 jKr. Kristus ristiinnaulitaan tämän jakson puolivälissä, vuonna 30 jKr.

 

Viimeisen jakson perinteinen tulkinta.

Perinteisen ja yleisesti hyväksytyn tulkinnan mukaan, Jumala on siirtänyt tämän viimeisen jakson (siis vuodesta 26 vuoteen 33) toteutumisen myöhäisemmäksi ajaksi ja nyt vain odotamme sen toteutumista.

Tämän jakson sisältöön kuuluu perinteisen tulkinnan mukaan olennaisesti Antikristuksen tuleminen ja hänen toimintansa. Näin olen itsekin uskonut koska se on niin yleisesti hyväksytty tulkinta. Mietitäänpä asiaa uudestaan.

 

Toinen tulkinta.

Profetialle voi olla myös toisenlainen toteutumistapa. Miksi Jumala ei olisi sisällyttänyt profetian toteutumiseen siihen olennaisesti liittyvän Poikansa Jeesuksen Kristuksen toimintaa? Sitä vartenhan Jumala lähetti hänet maailmaan. Profetiaan on aikakin varattu tätä varten, joten miksi jättää profetiasta pois kristinuskon keskeisimmän tapahtuman kuvaus sen toteutumisesta! Ja vielä; miksi tehdä kahden tuhannen vuoden loikkaus Kristuksen toiminnan poisjättämisellä ja tuoda profetian selitykseksi antikristuksen petollinen toiminta lopun aikana. Antikristuksen tulemisen ja hänen toimintansa on kuvattu muualla Raamatussa. Miksi se pitäisi sisällyttää Danielin profetiaan?

Näiden perustelujen myötä ymmärrän niitä melko harvoja tutkijoita, jotka tulkitsevat viimeisen profetian osan eli yhden vuosiviikon (7 vuotta) sisältyvän suorana jatkona 69 vuosiviikon jälkeen: Kristus on suorittanut Jumalan hänelle antaman tehtävän. Tämä merkitsee, että Kristuksen kuolema ristillä vuonna 30 jKr. sisältyy profetiaan. Kristinuskossa keskeinen osa on Kristuksen kuolemalla ja lunastusuhrilla ihmiskunnan tapahtuneista synneistä ja kuoleman tarjoamasta anteeksiannosta tulevista synneistä. Myös Kristuksen julistama Vanhan liiton päättyminen ja Uuden liiton alkaminen sisältyy profetian aikajaksoon.

Profetian päättyessä vuoteen 33 jKr. oli myös Pyhä henki vuodatettu helluntaina suurelle ihmisjoukolle. Jeesus oli aiemmin todennut opetuslapsilleen, että hänet oli lähetetty vain Israelin kadonneiden lampaiden tähden, mutta nyt kuoltuaan ja ylösnoustuaan on Kristuksen toimeksi antamana lähetystyö aloitettu tavoitteena viedä evankeliumi Jumalan valtakunnasta koko maailmaan.

Monet väittävät tällaista tulkintaa vastaan. Miksi? Jos tilalle tarjotaan kuvausta antikristuksen toiminnasta, on sellainen mielestäni kovin mitätöntä verrattuna Kristuksen lunastustyön toteutumiseen ja sen kuvaukseen 490 vuoden mittaisen profetian huipentumana. Antikristuksen toiminnasta ovat kertoneet apostolit, eikä antikristus mielestäni ansaitse sijaa Danielin profetian loppuhuipennuksessa. Seitsemänkymmenen vuosiviikon profetia on toteutunut ehjällä ja loogisella tavalla Kristuksen kuolemaan ja sen mukana syntien lunastukseen.

 

Miksi Dan 9:24 perinteinen tulkinta on väärin?

Jakeeseen 24 sisältyvät seuraavat kohdat; kiinnittäkää erityisesti huomio viimeisenä lueteltuun ”kaikkein pyhin voidellaan.Se yksin riittää todistamaan perinteisen tulkinnan virheellisyyden ja että viimeisen vuosiviikon osuus 490 vuoden pituisesta profetiasta on kokonaan toteutunut.

 • Jumalattomuus päättyy; Kristuksen evankeliumin ja Jumalan valtakunnan saarnaamisen myötä tulee päättymään
 • Synnistä tulee loppu; synnin tekeminen ei pääty. Se päättyy vasta kun viimeinen tuomio on annettu ja kaikki synnit on sovitettu ja pelastuneet ihmiset Jumalan uudessa maailmassa eivät enää tee syntiä.
 • Pahat teot sovitetaan; Jeesushan jo sovitti ihmiskunnan pahat teot omalla verellään. Ei niitä tarvitse uudelleen sovittaa.
 • Ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan; tämäkin on saatettu voimaan Kristuksen kuoleman myötä.
 • näky ja profetia sinetillä vahvistetaan; Mikä on tämä sinetti, jolla näky ja profetia vahvistetaan? Olisiko se Jumalan suorittama Kristuksen voitelu?
 • kaikkein pyhin voidellaan.

Kuka on tämä kaikkein pyhin, joka voidellaan? Voideltaisiin siis joskus tulevina aikoina osana viimeisen vuosiviikon tapahtumia? Jos kyse on Kristuksesta, hänhän on ainoa kaikkein pyhin Jumalan voideltu, joka voi tulla kysymykseen. Tullaanko Kristus voitelemaan uudelleen joskus lähiaikoina? Näinhän täytyy olla asianlaita, jos uskomme viimeisen vuosiviikon tapahtumien olevan tulevaisuudessa.

Eikö Kristusta voideltukaan eläessään, vaikka Raamattu puhuu Jumalan voidellusta? Apt 10:38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa. Myös apostolit oli voideltu: 2 Kor 1:21 ”Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala.”

 

Lopun aika – viimeiset päivät

Viimeiset päivät ovat alkaneet jo Jeesuksen aikoina. Näin voimme päätellä siitä, että Hebrealaiskirje 1:2 sanoo, että Jumala on puhunut ”näinä viimeisinä päivinä” Pojan kautta. ”Viimeiset päivät” ovat jatkuneet kaksi tuhatta vuotta, vaikka Jeesus lupasi tulla takaisin pian.

Heb 1:1 ”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut.”

Heb 1:2 engl. käännös sanoo ”in these last days”

Heb 1:2:ssa kuitenkin käytetään samaa sanaa ἔσχατος eschatos. ”Viimeiset päivät” ja ”lopun ajat” ilmaistaan samalla kreikankielen sanalla. In these last days has spoken to us… Tämä ei sulje pois sitä tulkintamahdollisuutta, lopun aika tai lopun ajat, ovat ilmaus ahdistuksen ajalle ja Herran päivälle.

”Viimeiset päivät” tarkoittavat aikaa, jolloin Kristus oli maan päällä ja julisti evankeliuminsa ja myös aikaa siitä eteenpäin, mutta ”lopun aika” koskettaa erityisesti lyhyttä ajanjaksoa, josta Daniel käytti ilmaisua ”yksi vuosiviikko” joka on seitsemän vuotta.

Lopun ajasta pari esimerkkiä, jotka osoittavat sen tarkoittavan nimenomaan aivan viimeisiä aikoja, Herran päivää:

Dan 11:35 to refine, purge and make them pure until the end time; because it is still to come at the appointed time. KJV “even to the time of the end”

Dan 12:9 Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. He said, “Go your way, Daniel, for these words are concealed and sealed up until the end time.

Lopun aika tarkoittaa aikaa tämän maailmanajan lopussa. Esim. Dan 12:13 voidaan kääntää myös … “and rise again for your allotted portion at the end of the age.” (NASB) UT:n puolella Joh 6:40 sanoo ”Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” “..and I Myself will raise him up on the last day” mikä yhtä hyvin olisi voitu kääntää kuten edellinenkin.

Nämä viimeiset ajat jakaantuvat perinteisen tulkinnan mukaan kahteen osaan: a) suuren ahdistuksen aikaan ja b) Herran päivään. Herran päivän jälkeen tapahtuu kuolleiden ylösnousemus ja viimeinen tuomio.

 

Tapahtuuko ylöstempaus ennen Antikristuksen tuloa ja ahdingon aikoja?

1. Jakso: Johan Malanin tulkinta lyhennettynä

Johan Malan, University of the North, South Africa on kirjoittanut artikkelin “Great Falling Away after the Departure of the Church” (suom. Suuri luopumus seurakunnan lähdön jälkeen). Seurakunnan lähtö tarkoittaa itse asiassa ensimmäistä ylösnousemusta, johon pääsevät ne kuolleista ylösnousevat, jotka ovat kuollessaan olleet Kristuksen omia. Toinen ryhmä, joka saa osallistua ensimmäiseen ylösnousemukseen on sillä hetkellä elossa olevat Kristuksen omat. Nämä temmataan ylös pilviin Kristusta vastaanottamaan, kun hän saapuu toisen kerran.

Johan Malan käsittelee asiaa käännösongelmana, mutta hän myös uskoo, että uskovat pelastetaan pois Antikristuksen tieltä ennen hänen tuloaan. Pohdin samoja kysymyksiä ja esitän omat perusteluni pohjautuen Raamatun sanaan.

Antikristuksen (laittomuuden ihmisen) ilmestyminen voi tapahtua vasta ensimmäinen ylösnousemuksen jälkeen. Raamattu sanoo, että ”ei ennen kuin luopumus ensin tapahtuu.” Jotkut puhuvat Kristuksen seurakunnan lähdöstä Kristusta vastaan. 2 Tes 2:3 sanookin selvästi: 2:3 ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.” Mitä tarkoittaa luopumus, apostasia?

Malan on kaivanut esiin vanhojen käännösten sanavalintoja:

“Mutta hän on lausuva: ’Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.’ …  I know you not whence ye are; depart from me, all ye workers of iniquity.” (Luk 13:27)

Malan tulkitsee näin: Sanan apostasia ensisijainen merkitys on lähtö, joka tässä jakeessa viittaa ensimmäisen ylösnousemuksen (seurakunnan) ylöstempaukseen. Jo monta sataa vuotta sitten sana apostasia (engl. Apostasy) käännettiin lähtemiseksi ja sana, jota käytettiin, oli Malanin mukaan ’departure.’ Hän tulkitsee niin, että sitä käytettiin tarkoittamaan Raamatun kertomaa ylöstempausta.

Kun iso osa uskovia temmataan Kristusta vastaan ylös pilviin yhdessä aiemmin kuolleitten ja nyt ylösnousevien uskovien kanssa, seuraa siitä maan päällä entisestäänkin suurempi luopumus ja Antikristukselle jää vapaa toimintakenttä esittää Kristusta. Antikristushan merkitsee Kristuksen sijaista ja Antikristus pyrkii kaikin keinoin uskottelemaan olevansa Kristus. Samalla kun Antikristus saattaa voimaan laittomat ja äärimmäisen syntiset uudistuksensa. Tuolle ajalle on tunnusomaista maailmanlaajuinen moraalinen ja hengellinen luopumus.

Srong’s määritelmä:                                                                        

ποστασα apostasía, feminine of the same as G647; defection from truth (properly, the state) (”apostasy”):—falling away, forsake. Tästä on johdettu mm. KJV-vrsion depart -sana, kreikaksi  φστημι aphístēmi, to go away, to depart from anyone from G575 and G2476; to remove, i.e. (actively) instigate to revolt; usually (reflexively) to desist, desert, etc.:—depart, draw (fall) away, refrain, withdraw self.

Luuk 8:13 ”Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. They believe for a while, and in time of temptation fall away. (aphistemi)

Malanin mukaan sanan apostasia kääntäminen sanoilla ”rebellion (kapina)”, ”apostasy (luopumus, harhaoppi)” tai ”falling away (luopumus)” useimmissa englantilaisissa Raamatuissa on valitettavaa, sanoo hän, koska nämä ovat sekundäärisiä eli johdettuja tämän sanan merkityksiä. On hyvin paljon spekulointia koskien tempausta ja Antikristuksen ilmestymistä. Jotkut hengellistävät nämä käsitteet, toiset hyväksyvät kummankin tapahtuman, mutta asettavat ne väärään aikajärjestykseen, kun taas monet kieltävät ne kokonaan, tai väittävät, että Antikristus oli joku historian hahmo. Nämä ristitiitaiset mielipiteet aiheuttavat suurta epävarmuutta ja hämmennystä kristittyjen keskuudessa. Ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta seurakunnan historiassa, kun ristiriitaiset käsitykset ja väärät opetukset lopun ajoista saavat uskovaiset huolestumaan. Se tapahtui jo ensimmäisellä vuosisadalla Tessalonikan seurakunnassa. Ensimmäisessä kirjeessään Paavali opetti seurakuntaa, että Herra Jeesus tulee seurakuntadispensaation lopulla viemään todelliset uskovat pois taivaaseen: “Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla” (1Tes 4:16-18)

Sana tempaus tulee sanasta temmata, kreikaksi harpazo). Paavalin saarnassa tessalonikalaisille ja myös myöhemmässä kirjeessään heille on Malanin mukaan selvä lupaus, että Herra Jeesus ottaa kristityt pois ennen Antikristuksen ilmestymistä ja Herran Päivän tuomioiden alkamista suuren ahdistuksen aikana. Hän kehotti heitä ” 1 Tes 1:10, ”ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.” ”Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” (1Tes. 5:9).

Kristityt pelastetaan Jumalan vihan hetkestä syntisen maailman yli. He tulevat pakenemaan tuomion aikaa tempauksen kautta, kuten Jeesus lupasi Öljymäen puheessaan: ”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä” (Luuk 21:36).

Antikristuksen terrorihallinnon tuho ja Jumalan tuomiot tulevat yht’äkkiä yllättämään heidät (1Tes 5:3). Seurakunta Tessalonikassa uskoi tämän selityksen lopun ajan tapahtumista. He odottivat innokkasti pelastusta, jonka Herra Jeesus lupasi heille tempauksen kautta. Vääriä opetuksia Kristittyjen vaino Rooman valtakunnassa aiheutti merkittävää huolestumista uskovien keskuudessa ja nosti esiin monia lopun aikoja koskevia kysymyksiä – myös Tessalonikassa. Näissä väärissä opetuksissa väitettiin, että Herran päivä (tuomion ja ahdistuksen aika) oli jo alkanut ja että kristityt joutuisivat läpikäymään sen.

Paavali kirjoitti: ”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”

”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen” (2 Tes 2:1-12).

Kristittyjen keskuudessa uskottiin, että jumalaksi julistautunut Rooman keisari oli Antikristus. Kristittyjen vaino oli helppo nähdä osana Herran päivän ahdistuksia ja kärsimyksiä. Paavalilla oli täysi työ oikaista vääriä käsityksiä. 2 Tes 2:3-4:n mukaan hän vakuutti, että ”se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.”

 

Lähtö (apostasia)

Sana apostasia, joka KJV-käännöksessä on käännetty sanoilla falling away (luopumus), on ongelmallinen monille. Tämän käännöksen perusteella oletetaan, että kristityt eivät tule kokemaan ainoastaan viimeisten päivien luopumusta, vaan he tulevat olemaan täällä myös silloin, kun Antikristus ilmestyy. Tämän jakeen huolellinen selittäminen osoittaa, että nämä olettamukset ovat perustelemattomia.

Kreikan sana apostasia tarkoittaa: lähtö, vetäytyminen tai ero. Hengellinen ja moraalinen luopumus voidaan lukea tähän sanaan vain toissijaisena merkityksenä. Apostasia on johdettu partikkelista apo, joka tarkoittaa irti tai pois (jostakin lähellä) ajan, paikan tai suhteen eri merkityksissä. Se tarkoittaa eroa, lähtöä tai [suhteen] lakkaamista. Sanaa apostasia vastaava verbi on aphistemi, joka Strongs’in sanakirjan mukaan tarkoittaa lähteä, vetäytyä, vetää pois, poistaa.

 

Aphistemi

Jopa tapauksissa, joissa sanaa aphistemi on käytetty tarkoittamaan hengellistä luopumusta (esim. Lk. 8:13, ”Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.”  1.Tim. 4:1 ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat  (ἀφίστημι aphistēmi)  uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.”

Hepr. 3:12 ”Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu (aphistēmi) elävästä Jumalasta,

Näiden esimerkkien valossa on selvää, että sanan apostasia ja sen verbimuodon aphistemi perusmerkitys on lähteä. Tästä syystä sana apostasia jakeessa 2 Tes 2:3 käännettiin lähtönä ensin seuraavissa seitsemässä englantilaisessa raamatunkäännöksessä ennen KJV-käännöstä: Wycliffe Bible (1384), Tyndale Bible (1526), Coverdale Bible (1535), Cranmer Bible (1539), Breeches Bible (1576), Beza Bible (1583) ja Geneva Bible (1608). Vulgata käyttää latinan sanaa discessio, joka tarkoittaa lähtö. Amplified Bible esittää seuraavan huomautuksen jakeen 2 Tes 2:3 alaviitteessä: ”Sanan apostasia mahdollinen tulkinta on [seurakunnan] lähtö.” Todellisessa merkityksessään tämä jae kuuluu näin: “Älköön kukaan pettäkö teitä millään tavalla: sillä se päivä [Herran päivä] ei tule, ellei ensin tule [seurakunnan] lähtö ja tuota synnin ihmistä [Antikristusta], kadotuksen lasta, paljasteta….

Dogmaattinen ennakkoluulo, ennemmin kuin tietämättömyys, voi selittää ne ristiriitaiset näkemykset, jotka edelleen vallitsevat koskien sanan apostasia todellista merkitystä tässä jakeessa. Sokeassa uskollisuudessaan kirkkonsa teologeille monet kieltäytyvät uskomasta pretribulationistiseen tempaukseen. Heistä on hyväksyttävämpää riippua kiinni sanan apostasia kapeassa toissijaisessa merkityksessä tulkitsemalla se pelkästään hengellisenä taantumuksena viimeisinä päivinä, joita seuraa Antikristuksen ilmestyminen.

Jos jakeen 2 Tes 2:3 konteksti otetaan huomioon, on ilmeistä, että sana apostasia on tässä tarkoitettu kattamaan koko merkityksensä – sekä lähtemisen (engl. departing) että hengellisen luopumuksen (engl. falling away).

Yksi tämän lähdön tärkeimmistä seurauksista on, että suuri hengellinen pimeys tulee vallitsemaan maan päällä – kun maailman valo on otettu pois. Se antaa Antikristukselle tilaisuuden ilmestyä. Synti ja pahuus tulevat lisääntymään hyvin nopeasti hänen hallintonsa aikana johtaen koko ihmiskunnan historian suurimpaan luopumiseen raamatullisista normeista ja kristillisistä malleista.

 

Se, joka pidättää

Negatiiviset käsitykset pretribulationistisesta tempauksesta johtavat myös vääristyneisiin näkemyksiin siitä, mikä pidättää Antikristusta. On selvää, että on vain yksi voima, joka on suurempi kuin Saatanan ja Antikristuksen ja se on Jumalan voima. Ei ole mitään maallista tai inhimillistä voimaa, joka voisi tehokkaasti vastustaa paholaista tai voittaa sen. Nykyisessä dispensaatiossa ennen Kristuksen ja Antikristuksen persoonallista ilmestymistä käydään hengellistä taistelua maailman hallinnasta. Jumalan Henki ja Saatanan petoshenget toimivat ihmisten kautta saavuttaakseen päämääränsä. Johannes sanoo: “Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa…. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen” (1 Joh. 4:2-6). Jakeen 2 Tes 2:7 ilmaisu ”se, joka nyt vielä pidättää” viittaa seurakuntaan Kristuksen ruumiina maan päällä. Pyhän Hengen voiman kautta me pidätämme Antikristuksen ilmestymistä ja sitä seuraavaa valtaan nousua. Vasta sitten, kun todellinen seurakunta on otettu pois tieltä tempauksessa, Antikristus voi persoonallisesti paljastaa itsensä. Silloin petetty ja hengellisesti kuollut ihmiskunta hyväksyy hänet ilman vastustusta universaaliseksi Messiaaksi ja maailmanjohtajaksi. Miljoonat tulevat pelastumaan seitsenvuotisen ahdistuksen aikana (Ilm 7:9-14) ja se on mahdollista vain Jumalan Hengen välityksellä (1 Kor 12:3).

Ennen Jeesuksen julkista tulemusta seitsemän vuoden lopussa on vielä jopa uusi Pyhän Hengen vuodatus Israelin päälle valmistamaan heitä sovintoon Messiaansa kanssa: “Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista” (Sak 12:10). 

 

2. Jakso: Edellä olevaan kommentoin omana käsityksenäni:

Nyt olemme tärkeän tulkintakysymyksen äärellä: onko ’apostasiassa’ kyse pelkästään oikeasta opista luopumisesta, vai vakuuttiko Paavali myös, että ennen Antikristuksen saapumista tapahtuu uskovien ylöstempaus, lähtö – departure.

 

Suuri luopumus, mikä se on?

Edellä luimme Johanneksen sanovan, että ”antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.” Antikristuksen henki on satoja ja tuhansia vuosia ilmennyt Antikristuksen isännän, Saatanan, jota kutsutaan tämän maailman kuninkaaksi, vaikutuksena ihmisten käytökseen.

 2 Tes 2:3 ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.” Mikä on ”se päivä?” Varmaankin se tarkoittaa Herran päivää, joka on lopun ajan kauhistavien tapahtumien huipentuma.

Myös luopumuksen pitäisi tapahtua! Mitä luopumus pitää sisällään? Tarkoitan hengellisellä luopumuksella jättiläismäistä luopumusta kristillisestä uskosta. Olemme juuri sen edessä ja juuri tämä luopumus tekee mahdolliseksi Antikristuksen esiin tulon lopun aikoina. Maallinen elämä ja sen houkutukset valtaavat ihmisten mielet ja täyttävät ihmisten elämän. Muistakaapa, kuinka muutama sukupolvi sitten oli tapana käydä joka sunnuntai kirkossa. Usein kirkko oli kaukana ja matkalla oli joskus jopa yövyttävä. Ei se aina ollut rakkaudesta Jumalaan ja hänen sanaansa, vaan kyse oli myös kirkon pelottelusta helvettiin joutumisella. Sen jälkeen, kun kristinusko oli voimistunut, ei yhteiskunnassa ole nähty nykyisen kaltaista maallistumista, elämistä tämän maailman jumalan antaman mallin mukaisesti.

Luopumus kristillisestä uskosta kiihtyy sitä mukaa kun Saatanalle annettu aika vähenee. Jos ylöstempaus toteutuu, luopumista edesauttaa uskovien ytimen poistuminen maan päältä. Voisi ajatella, että muun väestön tajutessa näin tapahtuneen, ihmiset saisivat siitä todistuksen ja kiihokkeen parantaa uskonelämäänsä ja yhteyttään Jumalaan ja Kristukseen. Pahoin kuitenkin pelkään, että se mahdollistaisi Antikristuksen toiminnan voimistumisen ja maailma syöksyisi yhä syvemmälle hengelliseen pimeyteen.

Kuitenkin uskon, että uskontojen ekumeeninen yhdistyminen voimistuu; pian suuri maailmanuskonto hyväksyy kaikki ja kaiken piiriinsä. Sen johtoon tulee Saatanan lähin apulainen Antikristus ja tämän apulainen väärä Profeetta. 2 Tes 2:4 kertoo tulevaisuuden huipentuman: ”tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” Edellyttääkö tämän toteutuminen Kolmannen temppelin rakentamista Jerusalemiin? Periaatteessahan kaikki kirkot on vihitty Jumalan temppeleiksi.

Jokunen vuosi sitten kirjoitinkin tästä tulevaisuuden kuvasta näin: Saatana haluaa tulla koko maailman valtiaaksi. Siksi uskon, ettei hän tyydy antikristuksen kautta tapahtuvaan kristittyjen jumalaksi julistautumiseen, vaan haluaa kaikkien uskontojen tunnustavan hänet jumalaksi. Voisiko kasvava ekumeeninen liike olla kehittynyt niin pitkälle, että se pitäisi sisällään kaikkien uskontojen jumalat? Eräs mahdollisuus, jota en ole huomannut kenenkään tarjoavan antikristuksen jumalaksi julistamiselle: Antikristus voisi nimetä Jerusalemissa sijaitsevan moskeijan vaikkapa Jumalan temppeliksi. Kun hän siellä antaa julistuksensa, hän saattaa julistaa tähän tapaan. “Kaikki te, jotka uskotte yhteen Jumalaan, uskokaa minuun; Minä Olen. Minä olen Jehova ja minä olen Allah. Kun uskotte minuun ja teette minun tahtoni, minä annan teille taivaallisen rauhan ja maallisen yltäkylläisyyden.” Jos ajoitus on oikea ja ihmiset ovat huolissaan, miten maailman käy ja sitten tulee tällainen julistus yhdessä suurien ihmeiden kanssa – esimerkiksi suuri joukko enkeleitä todistaa julistusta – antikristuksen julistus yhdistää miljardien ihmisten uskon. Ihmiset tulevat olemaan innoissaan tulevasta jumalallisesta rauhasta ja maallisesta onnen ajasta. Tällainen hirvittävä tulevaisuudenkuva voi toteutua, jos maailma on kypsynyt ”riittävän ekumeeniseksi.”

Jos Jerusalemiin halutaan rakentaa kolmas temppeli, teknisesti se voi tapahtua nopeastikin. Poliittiset esteet on vain ensin voitettava. Temppelivuorelle kyllä mahtuisi, mutta muslimit eivät hevin tätä nielaise. En pidä tätä lainkaan mahdottomana poliittisten lehmäkauppojen aikana.

Jos puhutaan, niin kuin tämän kappaleen otsikko kuuluu, suuresta luopumuksesta, luopumuksella useimmat ymmärtävät luopumista oikeasta uskosta. Yleensä ei luopumus merkitse toiseen uskoon siirtymistä, vaan uskosta kokonaan luopumista, sen jäämistä ihmisten elämässä taka-alalle ja elämän maallistumista. Jeesushan lupasi ottaa uskovat luokseen, pois maailman ahdingosta. Joh 14:3 ”Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” Tähän sanon näin: Olivatko ihmiset ja oppineet tuolloin aivan väärillä jäljillä vai olemmeko me pudonneet kärryiltä jossain vaiheessa? Joh 14:3 tapahtumien järjestys on; ensin ”Jeesus tulee takaisin” ja toiseksi ”otan teidät tyköni”.

Herran päivän Antikristus

Vaikka Raamattu sanoi lopun aikojen alkaneen jo Jeesuksen aikoina, ei kuitenkaan oikea Antikristus ole vieläkään ilmestynyt. 2 Tes 2:8 sanoo ”silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä.” Johannes puolestaan sanoi 1 Joh 2:18: ”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.” – Panitteko merkille Johanneksen sanovan, että ”nyt on viimeinen aika.” Jo silloin 2000 vuotta sitten, lopun ajan alkaessa, oli ilmestynyt monia ”pikkuantikristuksia.”

Sen sijaan, Jeesuksen lausuma, ”Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille…” on selvästi tulevaan Rooman armeijan hävitystyöhön (toteutui vuonna 70 jKr) liittyvä varoitus. (Mat 24:5) – Lausumat on syytä aina todentaa mihin aikaan ne viittaavat.

Ilm 19:19-20, ”Tuona päivänä Antikristus ja väärä profeetta tuhotaan: ”Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa”. – Profetiat ’oikean’ Antikristuksen ilmestymisestä koskevat siis tulevaisuutta eivätkä historiaa.

Tulevasta suuresta ahdistuksesta (engl. Tribulation) kertoo Matteus 24:21-31

24:21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
23 Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko.
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
26 Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

 

Tapahtuuko ylöstempaus ennen Antikristuksen tuloa ja ahdingon aikoja?

Yleisesti uskotaan Herran tempaavan uskovat luokseen taivaaseen, jotta nämä pelastuisivat Antikristuksen vainolta. En usko, että siitä on kysymys. Kysymys on laajemmasta ylösnousemuksesta kuin pelkästään uskovien pelastamisesta Antikristuksen vainolta. Ensin herätetään kuolleista ne, jotka ovat kuolleet Kristuksessa vuosituhansien aikana. Heidän jälkeensä enkelit kokoavat Kristuksen elossa olevat valitut (ks. yllä jae 31) koko maailmasta.

Jos olisi kysymys pelkästään valittujen suojelemisesta maan päällä Antikristuksen raivolta, olisivat enkelit voineet suojella heitä maan päälläkin. Enkelithän kävivät merkitsemässä Jumalan sinetillä kaikki uskovat, eikä vitsaukseksi lähetetyt heinäsirkkaparvet pystyneet heitä pistämään. Ilm 9:4 ”ja niille [heinäsirkoille] sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.Jumalan sinetti olisi voinut kyllä suojata Kristuksen uskovia Antikristukseltakin, jos olisi ollut tarkoitus antaa valittujen vielä odottaa maan päällä pidempään.

Jumalan sinetti

Efe 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Aiemmin Paavali sanoo mm. 4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. 7 Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. 2 Kor 1:21 ”Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, 22 joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.”                                                           

Efe 1:13 ”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti.”

Kristuksen omilla on turvanaan Pyhän hengen sinetti ja sen vakuutena sydämissämme Pyhä henki. Niihin voimme luottaa ja turvata. Miksi siis pyrkiä pakoon tempauksen avulla? Tempauksen suurin ilo syntyy siitä, kun saamme nähdä Jeesuksen Kristuksen sellaisena kuin hän on. 1 Joh 3:2 ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.” Me tiedämme tulevamme Kristuksen kaltaisiksi, hänen kirkkautensa olemuksen kaltaisiksi. Sen vuoksi kristityt, Kristuksen omat pyrkivät Kristusta vastaan hänen tullessaan toisen kerran.

Kun Matteus sanoo, että valittujen tähden nämä ahdistuksen päivät lyhennetään, miksi näin? Eikö valittuja temmatakaan ylös Kristusta vastaan? Tämä maininta ”valittujen tähden” viittaisi pikemminkin siihen, että valitut ovat vielä maan päällä, ahdistuksen aikana. Jos valitut olisivat Kristuksen tykönä, maan päällä olisi vain syntisiä ihmisiä, eikä olisi mitään tarvetta lyhentää ahdistuksen päiviä. Myös jakeessa 31 todetaan, että Kristuksen tullessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan valitut ympäri maailman eli ”neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.” Nämä pari jaetta näyttäisivät kumoavan teorian seurakunnan ylöstempauksesta, ja seurakunta jää maan päälle, mutta heidän vuokseen ahdistuksen aikaa lyhennetään. Palataan vielä uudelleen tulkintaan.

Voisimme kuitenkin vielä pohtia kysymystä, ketkä ovat ’valittuja?’ Ovatko he samoja kuin ’Kristuksen omat?’ 1 Kor 15:22, ”Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan.

– Kristuksen ’teki eläväksi’ Isä Jumala, joka antoi pojalleen ikuisen elämän. Tämä 1 Korinttolaiskirjeen jae todistaa ja antaa toivoa niille, joilla on Kristuksen henki, saada ikuisen elämän lahja, tulla tehdyksi eläväksi, Kristuksen tulemuksessa. Siis, kun Kristus tulee:

 • Ahdistuksen päiviä on valittujen tähden lyhennetty
 • Kaikki Kristuksen omat tehdään eläviksi (saavat ikuisen elämän) Kristuksen tullessa. Kristuksen omat ovat niitä, joilla on Kristuksen usko ja Pyhän hengen lahja, hänen valittunsa

Nämä lopputoteamukset voisi tulkita niin, että Kristuksen valitut saavat ikuisen pelastuksen ja ikuisen elämän, vaikka ovatkin maan päällä ahdistuksen aikana.

1 Tes 1:9 ”Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. – Jakeen 10 mukaan uskovat pelastetaan tulevasta vihasta. Tulevalla vihalla tarkoitetaan Herran (vihan) päivää.

Ilmestyskirja kuitenkin sanoo: 2:10 ”Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.” – Saatana tai varmaankin hänen apulaisensa Antikristus heittää muutamia Kristuksen valittuja vankeuteen. Heidän osaltaan ahdistus kestää ”kymmenen päivää” mikä tarkoittaa lyhyttä aikaa. Tämä on valittujen viimeinen koetus.

Tessalonikalaiskirje jatkaa:

1 Tes 4:16 ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

On siis totta, että Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus (ns. seurakunnan ylösotto, tempaus). Ensimmäisenä nousevat ylös aikoinaan Kristuksen uskossa kuolleet. Heti sen jälkeen Kristuksen elossa olevat omat, hänen valittunsa, nousevat eli temmataan, ylös pilviin Kristusta vastaan.

Ylösnousemus ei näin ollen tapahdu sen vuoksi, että Kristuksen omat pelastettaisiin pois Antikristuksen kynsistä. Ylösnousemus ei myöskään tapahdu taivaaseen, vaan pilviin, yläilmoihin. Ylösnousemus koskettaa paitsi Kristuksen valittuja, jotka ovat elossa maan päällä, myös osaa kuolleista. Jos olisi tarkoitus pelastaa maan päällä olevat valitut Antikristuksen vainolta, ei ylös temmattaisi tässä vaiheessa osaa kuolleista.

 

 

image_pdfimage_print