Lopun ajat

Ylöstempaus osana ensimmäistä ylösnousemusta

Milloin ylöstempaus Raamatun mukaan tapahtuu?   Ahdistuksen aika.   Herran päivä.   Ovatko Kristuksen omat vielä maan päällä Herran päivän aikana?   Karitsan häät.                                              

 

Mitä tarkoittaa ylöstempaus? (engl. rapture)

Ylöstempaus liittyy sekä ensimmäiseen ylösnousemukseen että Jeesuksen toiseen tulemiseen. 1.Kor.15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Viimeisen pasunan soidessa Kristuksessa kuolleet nousevat ylös haudoistaan ja elossa olevat Kristuksen omat muuttuvat. 1.Tes.4:17 Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 

Kuolleet nousevat henkiruumiissa ylös ja elossa olevat muuttuvat enkelien kaltaisiksi henkiolennoiksi. Molemmat ryhmät nousevat ylös pilviin Kristusta vastaan. Nousevat, eli temmataan, tästä käsite ylöstempaus. Kun ylöstemmatut nousevat pilviin, he saavat tämän jälkeen aina olla Herra Jeesuksen kanssa. Jeesus ei kuitenkaan vielä heti tule maan päälle. 

 

Milloin ylöstempaus Raamatun mukaan tapahtuu? 

Raamattu ei kerro täsmällistä ajankohtaa, mutta kuvailee niitä olosuhteita maan päällä, joiden vallitessa ylösnousemus tapahtuu. 

Ahdistuksen aika. Sitä kuvaa Daniel, joka kytkee sen 70. vuosiviikon viimeiseen viikkoon. Vuosivikko tarkoittaa seitsemää vuotta eli kukin viikonpäivä vastaa vuoden mittaista aikaa. Danielin terminologian mukainen viimeinen eli 70. vuosiviikko alkaa, kun antikristus tekee liiton Israelin kanssa 7 vuodeksi. Ahdingon aika jakautuu kahteen 3 ½ vuoden pituiseen kauteen. Raamatun laskelmissa käytetään nk. profeetallista vuotta, jossa vuodessa on 360 päivää. Tämä ilmenee hyvin esim. Ilm.11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.  3 Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.” 42 kk = 1260 päivää = 3 ½ vuotta.

Ensimmäinen osa on ahdistuksen aikaa, ja sen tuottaa saatana apulaisineen; maailmassa valtaa pitää Ilmestyskirjassa kuvatut pedot: lohikäärme [saatana] ja hänen apunaan toimivat ihmiset antikristus ja väärä profeetta. Ef. 6:12 kertookin meille selvästi ketä vastaan kristittyjen on taisteltava: Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

Ahdistuksen aikana vaikuttavat maailmassa lohikäärme (saatana), joka antaa vallan pedolle. Kuka on tämä peto? Tästä on paljon esitetty mielipiteitä ja arvailuja. Peto, todennäköisesti valtiollinen organisaatio, on lähitulevaisuuden suurin vaikuttaja kaikessa pahassa. Raamattu kuvaa petoa vertauskuvallisin sanoin: Ilm. 13:1 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 2 Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

Daniel selvittää mikä peto oikeasti on. Dan.7:23 Hän vastasi näin: ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.  25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi [42 kk]. 26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

Jakeessa 7:25 todetaan, että hän (antikristus) hävittää Korkeimman pyhiä; antikristuksella on tähän työhönsä aikaa 3 ½ vuotta.  Sitten eli tämän hänelle annetun ajan jälkeen taivaallinen oikeus ottaa hänen valtansa pois ja kaikki valta annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Pyhät joutuvat kärsimään antikristuksen vainoa maan päällä ainakin puolet koko ahdingon ajan kaudesta. Heitä ei näin ollen temmata pois maan päältä ainakaan ennen ahdingon ajan alkamista. 

Ilm. 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä [saatanaa], koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” 5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. 7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

Jumalan valittuja on oleva kaikista kansoista ympäri maailman. Jakeessa 13:7 kerrotaan kuinka petovalta voittaa nämä Jumalan valitut – pyhät – ja peto saa valtansa alle kaikki sukukunnat, kansat, kaikki kielet, kaikki kansanheimot ts. koko maailman. Tämä on merkittävä ilmoitus, joka on syytä pitää mielessä kun tutkimme pedon valtakunnan laajuutta sekä pedon otetta ihmisten elämään. Samanlaista ilmaisua käytetään Ilm. 5:9 Ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Tästäkin tiedämme, että Kristus todella osti kaikki ihmiset omalla verellään. Kaikki tarkoittaa kaikkia ihmisiä ympäri maailman, jotka vain pyytävät päästä osallisiksi Kristuksen lunastustyöstä. Pakottaako petovalta samalla tavalla kaikki ihmiset ottamaan käteensä tai otsaansa nk. pedon merkin ja onko kaikkien maailman ihmisten kumarrettava pedon kuvaa? On esitetty tulkinta, jonka mukaan pedon valtapiiri, vaikkakin on laaja alueeltaan ja iso väkiluvultaan, rajoittuu Lähi-Itään. Palaan asiaan hieman tuonnempana.

Daniel 7:25 ilmoittaa saman kuin Ilmestyskirjakin: Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Peto saa vallan hävittää Kristuksen omia kolmen ja puolen vuoden ajan. Uskovat joutuvat kärsimään pedon vainosta lopun aikana ennen kuin heidät temmataan pois. Tämä viittaisi siihen, että ainakaan ennen ahdistuksen aikaa ei tempaus tapahdu.

Kyseessä on käsitykseni mukaan ahdistuksen ajan ensimmäinen 3,5 vuoden jakso. Sen jälkeenhän alkaa Jumalan vihan aika; Antikristus on tehnyt sopimuksen, jonka hän rikkoo jakson päätyttyä ja antikristus julistautuu Jumalaksi. Hän kuitenkin syö sanansa 3 ½ vuoden kuluttua ja sitten (Jerusalemin uudelleen rakennetussa Temppelissä?)  julistaa olevansa Jumala. Yleisesti on vallalla käsitys, että juutalaiset rakentavat Jerusalemin temppelin uudelleen, kolmannen kerran. Tarkalleen ottaen Raamatussa ei sanota, että temppeli on Jerusalemin temppeli, mutta asiayhteydestä on näin päätelty. 2.Tes.2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Sopimuksen rikkominen tapahtuu 3 ½ vuoden kuluttua sen alkamisesta ja sen seurauksena “pakanakansat tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta”: Ilm.11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.

Jumalan vihan aika alkaa ja Jeesuksen toinen tuleminen lähestyy. 

Herran päivä.  Mitä ajankohtaa tarkoittaa toteamus, että nyt on rauha ja kaikki hyvin? Kyse on ahdistuksen ajan ensimmäisen jakson lopulla olevasta aikajaksosta, jolloin ihmisten mielestä on rauha ja “kaikki hyvin”.

1.Tes.  5:3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Room. 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,  Kyse on Herran päivän eli ahdistuksen aikajakson viimeisen 3,5 vuoden ajan alkamisesta; “Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä” (1.Tes.5:2). Ennen Jumalan vihan päivän alkamista on siis rauhan ajan jakso, jolloin ihmiset ovat huolettomia ja luottavaisia rauhan pysymiseen. 2.Tes. 2:3 kertookin, mitä täytyy tapahtua ennen kuin Jumala laukaisee vihan päivänsä: Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi [antikristus], 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Jumalan ”koston päivä” koittaa, kun ”laittomuuden ihmistä”, antikristusta pidättävä voima poistuu tieltä. 2.Tes. 2:7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Ennen maan päällä elossa olevien pyhien tempausta Jumala ei vuodata kostoansa maan päälle. Mikä on tuo voima, joka pidättää antikristusta ilmestymästä? Mikä muu se voisi olla kuin Jumalan Pyhän Hengen voima?

Jälkimmäinen jakso on Herran päivä tai myös Jumalan vihan päivä ja Karitsan viha (Ilm. 6:16). Silloin Herra Jumala kostaa niille ihmisille, jotka saatana on saanut puolelleen; suurin osa ihmiskuntaa kuuluu tähän saatanan pettämään joukkoon. Ilm. 6:16 kuvataan näitä Jumalan tuomioita. Ihmiset sanovat surkeina: kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!

Tämä suuri ahdistus koskettaa koko maailmaa, vaikka Mat. 24:16 sanookin “silloin ne, jotka Juudeassa ovat…” Toki Israel ja Lähi-Itä ovat tapahtumien polttopisteessä.

Ilm. 6:12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,  13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, 14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.  15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin  16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!                                                                                                          

Enkelit puhaltavat pasuunoihinsa, ja tuomiot vuodatetaan maan päälle. Vihan maljat tyhjennetään, ja taas niitä vastaavat tuomiot kohtaavat ihmisiä. Kaikki nämä ahdistuksen loppujakson tuomiot tulevat Jumalalta, ja enkelit vuodattavat ne taivaasta 

 

Suuri luopumus ja laittomuuden ihmisen ilmestyminen

  se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy

 2.Tessalonikalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa mitä vielä täytyy tapahtua ennen Jeesuksen tulemusta :
2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.  3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,  4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän [antikristus] asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Kristikunnassa tulee siis tapahtumaan suuri luopumus. Ennen Herran päivän saapumista, luopumuksen jälkeen ilmestyy laittomuuden ihminen, antikristus, joka julistaa olevansa Jumala, ja asettuu Jumalan temppeliin. Jeesus ei tule ennen kuin nämä tapahtuvat. Tuntuu siltä kuin luopumista olisi jo tapahtunut mitä suurimmassa määrin, mutta antikristusta ei ole vielä näkynyt. Asettuminen Jumalaksi julistautuneena (rakennettavaan uuteen Jerusalemin temppeliin?) ei ole vielä näköpiirissä. Tässä mainittiinkin jo kolmas selvä tunnusmerkki: antikristus julistautuu jumalaksi (2.Tes.2:4)

Merkittävä kohta Raamatussa on Matteuksen evankeliumin 24. luku. Mat. 24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.   29. jae kiinnittää ajankohdan ahdistuksen päivien jälkeiseen aikaan. Silloin taivaalla tapahtuu sellaista, minkä kaikki maan ihmiset näkevät: aurinko pimenee, kuu ei anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta… Silloin Kristuksen merkki näkyy taivaalla, ja ihmiset näkevät Kristuksen tulevan kirkkaudessaan taivaan pilvien päällä. Parku on kova. Jeesus lähettää seitsemännen eli viimeisen pasunan soidessa enkelinsä kokoamaan aikaisemmin enkelien merkitsemät valitut joka puolelta maata. 

 

Ovatko Kristuksen omat vielä maan päällä Herran päivän aikana?

Herran päivän aikana Jumalan viha todellakin vuodatetaan maan asukkaiden päälle.

6.pasuunan soiton jälkeen kuolee kolmasosa ihmiskunnasta. Ilm. 9:13 Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä,  14 ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: ”Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella.” 15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.

6.pasuuna soi ja neljä enkeliä ovat valmiina tappamaan kolmasosan ihmisistä. Kun seuraava eli 7. pasuuna soi, Kristus tulee enkeleineen. Yksi pasuunansoitto erottaa Herran päivän maailmassa elävän ja odottavan pyhien joukon Jeesuksen tulemisesta, mihin liittyy ensimmäisten kuolleitten ylösnousemus ja vielä maan päällä olevien Kristuksen omien muuttuminen ja tempaaminen Jeesusta vastaan.

 

Vasta 7. pasuunan soidessa tapahtuu ylösnousemus – tästä seuraa, että uskovat joutuvat olemaan maan päällä pitkään odottaen tempausta. Ylösnousemus/tempaus tapahtuu Korinttolaiskirjeen ja Tessalonikalaiskirjeen mukaan lähellä Jeesuksen tulemusta: 1.Kor.15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

1.Tes.4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

Myös Matteus kirjoittaa siitä mitä tapahtuu ahdistuksen päivien jälkeen: aurinko pimenee, taivaitten voimat järkkyvät ja Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla ja ihmiset näkevät Jeesuksen tulevan suurella voimalla ja kirkkaudella.

Mat. 24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Onko Mat. 24:31:n suuri pasuna, joka pauhaa, sama pasuna eli viimeinen pasuna, josta 1.Kor.15 luku puhuu: 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Seitsemäs pasuna ja viimeinen pasuna ovat yksi ja sama. Ei Raamattu puhu kahdeksannesta pasunasta. Kun pohdimme mitä tapahtuu viimeisen eli seitsemännen pasunan pauhatessa, vastaus on: 1.Korinttolaiskirjeen tarkoittamat kuolleet nousevat ylös ja välittömästi heidän kanssaan elossa maan päällä olevat Kristuksen omat muuttuvat henkiruumiisiin ja he nousevat (tempautuvat) yhdessä ylös Jeesusta vastaan.

Suuren joukon kokoaminen.  Kun ylösnousseet ovat Jeesusta vastassa pilvissä, Jeesus lähettää enkelinsä alas maan päälle kokoamaan Kristuksen valitut eli nk. suuren joukon pelastuneita. Nämä jäävät maan päälle ja heidät kerätään Siionin vuorelle ja Jerusalemiin.

Matteuksen kertomus eroaa tietyllä tavalla Tessalonikalaiskirjeen kuvauksesta: 1.Tes.4:17 Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä herraa vastaan yläilmoihin. Matteus puhuu siitä kuinka enkelit kokoavat Kristuksen valitut ympäri maata. Toisin on ylösnousemuksen kohdalla: Tessalonikalaiskirjeessä sanotaan, että elossa olevat temmataan herraa vastaan yhdessä ylösnousevien kuolleiden kanssa, mistä Matteus ei tässä yhteydessä mainitse. Lisäksi erona ylösnousemuksen tapahtumiin on, että ylösnousevat muuttuvat; he tulevat olemaan henkiruumiissa, kun taas nämä enkeleiden kokoamat pysyvät olemassa olevissa ruumiissaan. Monet tulkitsevat nämä Matteuksen 24.luvun jakeet tempaukseksi, mutta näiden erojen vuoksi itse tulkitsen niiden kuvaavan sitä suurta lopun ajan pelastuneiden joukkoa, joka on tullut uskoon lopun ajan viime hetkillä. Joka tapauksessa on selvää, että Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu ahdistuksen päivien jälkeen. Myös tempaus on tapahtunut juuri ennen Jeesuksen tulemusta; Jeesuksen omat yhdessä ylösnousevien kuolleiden kanssa temmataan Jeesusta vastaan pilviin. Jeesus ja em. pyhät tulevat yhdessä maan päälle ja perustavat Jumalan valtakunnan hallinnon ja he hallitsevat tuhat vuotta.

Em. Raamatun todistuksen mukaan katsoisin, että ensimmäinen ylösnousemus ja tempaus pilviin tapahtuu vasta hyvin lähellä Jeesuksen toista tulemusta. Ylösnousua ja tempaamista odottavat ovat siihen saakka kauheiden tapahtumien keskellä, mutta Jumalan sinetti suojelee heitä. 

 

Karitsan häät

Ilm. 19:6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: ”Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.  7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.”  9 Ja hän sanoi minulle: ”Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!” Vielä hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.” 

Milloin hääateria vietetään? Oheisista Ilmestyskirjan jakeista voi päätellä, että (19:6) ensin kaikkivaltias Jumala ottaa hallituksen. Hallituksen ottaminen tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta on perustettu ja Kristus hallitsee sitä pyhiensä kanssa. Seuraavassa jakeessa eli 7 todetaan, että Karitsan häät ovat tulleet. Käsitän tämän perusteella asian niin, että häät eivät suoraan liity ylönousemukseen ja tempaukseen. Jotkut tuntuvat uskovan, että häät olisivat suoraan tempauksen jälkeen ja juutalaisen hääjuhlan perusteella kestäisivät peräti 7 vuotta eli koko ahdingon ja Herran vihan ajan. Mikäli on niin kuin edellä toin esille, häät pidetään vasta sen jälkeen kun Kristus ja pyhät ovat alkanet hallita, häät eivät liity tapahtumana tempauksen välittömään tapahtumiseen. Em. pitkä hääjuhla edellyttäisi tempauksen tapahtuvan “pre-trib” ja kestävän koko ahdistuksen ajan. Se ei taas ole mahdollista jos ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat, niinkuin käsitän, vasta hyvin lähellä Jeesuksen toista tulemista.

image_pdfimage_print